Фредерик Дар, Робер Осен
Кръвта е по-гъста от водата

Автор
Фредерик Дар, Робер Осен
Заглавие
Кръвта е по-гъста от водата
Издателска поредица
Библиотека „Лъч“ №14
Тип
роман
Националност
френска
Език
български
Категория
Военна проза
Преводач
Нина Градинарова
Език, от който е преведено
френски
Година на превод
1966
Редактор
Иван Иванов
Художник на илюстрациите
Благой Серафимов
Художествен редактор
Тончо Тончев
Технически редактор
Лазар Христов
Коректор
Маргарита Маркова
Издател
Народна младеж
Град на издателя
София
Година на издаване
1966
Печат
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
3.VIII.1906 г.
Излязла от печат
30.XI.1966 г.
Печатни коли
7,75
Издателски коли
5,88
Формат
1/32 84/108
Поръчка
119
Брой страници
124
Подвързия
мека
Цена
0,38 лева
С илюстрации
да
Анотация
С книгата си „Кръвта е по-гъста от водата“ двамата френски автори ни връщат отново към годините на Втората световна война, за да ни разкрият една непозната за нас страна от живота и дейността на участниците във френската Съпротива. Шест души, различни по характер и политически убеждения, но обединени от омразата към окупатора, дават живота си за Франция. В тази колкото проста, толкова и патетична история няма сражения, нито бомбардировки.
Това е само история за съдбата на шестима от многото, които умират за една свещена кауза. Но тази саможертва става тихомълком, простичко, без излишни думи и без излишен патос. Това ни кара да обикнем героите, станали ни скъпи с техните съвсем човешки преживявания, дори с техния страх пред смъртта, но и с почти несъзнателния кураж пред палачите от Гестапо.
Това е книга против войната, чудовището, което отнема на майката единствения син, на децата — любимия баща, на жената — приятеля и съпруга. Книга против душевната мизерия, подлостта и предателството.
Рекламни коментари
Петнадесети номер от библиотека „Лъч“ е „Отвореният прозорец“ от Анджей Пивоварчик

ДРАГИ ЧИТАТЕЛЮ,
Издателството ви моли да изпращате отзиви, бележки и препоръки за тази книга и за прочетените от вас други наши издания както за съдържанието, така и за художественото им оформление. Пишете ни какво ви харесва и какво не одобрявате, какви книги най-много ви интересуват.
В писмата посочвайте адреса и възрастта си.
Издателството също така моли библиотечните и читалищните работници да съобщават периодично какъв интерес проявяват читателите към тази книга и към други наши издания, да събират и ни изпращат читателски отзиви.
София
Пишете на адрес:
ул. „Калоян“ 10
„Народна младеж“
Издателство на ЦК на ДКМС
Съдържание
4 декември 1947 година — 5

ПЪРВА ЧАСТ
Март 1944. Първа глава — 11
Втора глава — 18
Трета глава — 25
14 април 1944. Четвърта глава — 35
Пета глава — 39
Шеста глава — 51
Седма глава — 65
15 април 1944. Осма глава — 69
Девета глава — 75
Десета глава — 79
Единадесета глава — 86
Дванадесета глава — 91
Тринадесета глава — 97
Четиринадесета глава — 103
Петнадесета глава — 109

ВТОРА ЧАСТ
4 декември 1947 (продължение) — 117
28 юли 1956 — 118
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Frédéric Dard, Robert Hossein
Le sang est plus épais que l'eau
(roman d'espionnage)
69, Bd Saint-Marcel — Paris XIII-е
Въведено от
gogo_mir
Създадено на
Обновено на
Чужди рафтове

Корици 3