Атанас Стойков
Критика на абстрактното изкуство и неговите теории

Автор
Атанас Стойков
Заглавие
Критика на абстрактното изкуство и неговите теории
Тип
монография (не е указано)
Националност
българска (не е указана)
Език
български
Поредност на изданието
1 (не е указано)
Категория
Изкуство
Жанр
научна литература
Теми
абстрактно изкуство
Редактор
М. Цветанова
Художник
П. Петрунов
Художествен редактор
Ем. Рашков
Технически редактор
Ив. Якимова
Коректор
Г. Атанасова
Издател
Държавно издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1963
Печат
„Г. Димитров“, София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
26.I.1963 г.
Подписана за печат
23.IV.1963 г.
Излязла от печат
не е указано
Печатни коли
18,75
Издателски коли
22,31
Формат
71/100/16
Код / Тематичен номер
730
Издателски №
11382/II 2
Брой страници
284
Тираж
2080
Подвързия
твърда
Цена
2,50 лв.
С илюстрации
да
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод .. 5
_Първа глава_ .. 9
За понятието „абстрактно изкуство“. За абстракцията в изкуството .. 9
        За понятието „абстрактно изкуство“ .. 9
        За абстракцията в изкуството .. 16
_Втора глава_ .. 52
Художествени източници и социални корени на абстрактното изкуство .. 52
        Художествени източници на абстрактното изкуство .. 52
                Към въпроса за импресионизма .. 58
                Неоимпресионизъм .. 68
                Сезан .. 69
                Постимпресионистите Гоген и Ван Гог .. 72
                Фовизъм .. 76
                Експресионизъм .. 78
                Кубизъм .. 84
                Футуризъм .. 93
                Дадаизъм и сюрреализъм .. 97
        Социални корени и условия за появата и разпространението на абстрактното изкуство .. 108
_Трета глава_ .. 124
Поява и развитие на абстрактното изкуство .. 124
        Поява на абстрактното изкуство. Първите му представители .. 124
                Кандински .. 130
                Лъчизмът на Ларионов .. 142
                Малевич .. 144
                Мондриан .. 148
                Делоне .. 156
                Клее .. 160
        По-нататъшното развитие на абстрактната живопис. Основни течения .. 165
                Полок .. 180
                Волс .. 182
                Хартунг .. 184
                Риопел .. 185
                Дюбюфе .. 185
                Фотрие .. 188
                Матйо .. 188
                Тапиес .. 189
                Бури .. 189
        Абстрактната скулптура .. 192
_Четвърта глава_ .. 210
Критика на теории на абстрактното изкуство .. 210
        Критика на философското и естетическото обосноваване на абстрактното изкуство .. 210
                Неоплатонизъм .. 212
                Неокантиантство .. 214
                Формалистичните теории на Конрад Фидлер и Роджер Фрай .. 216
                Неопозитивизъм (семантична теория) .. 221
                Прагматизъм .. 229
                Фройдизъм .. 229
                Екзистенциализъм .. 232
        Критика на теорията „нон финито“ .. 234
        Абстрактно и първобитно и примитивно изкуство .. 237
        Абстрактно изкуство и класическо изкуство .. 242
        Абстрактно изкуство и природа .. 252
                Абстракционизмът и съвременната физика .. 252
        Абстрактното изкуство и творческата свобода на художника .. 259
        Абстрактно изкуство и социализъм .. 263
Наистина това е най-важният въпрос днес, но тъкмо затова спорът продължава (Вместо заключение) .. 271
        Списък на илюстрациите .. 276
        Показалец на имената .. 279
Бележки
Атанас Стойков Атанасов
Книжно тяло 1,06 лв.
Приложения 0,95 лв.
Подвързия 0,30 лв.
Обложка 0,19 лв.

Издателски № 11382/II 2, където последното число (2) е с долен индекс. Не е сигурно римски цифри ли го предхождат.
Не е посочен автор на увода.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Книжарници

Корици 0