Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
Български език за 2. клас

Автор
Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
Заглавие
Български език за 2. клас
Алтернативно заглавие
Български език за втори клас
Издателска поредица
Голямото приключение
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Редактор
Поли Рангелова
Художник
„ХРИС-2001“ ЕООД
Художник на илюстрациите
„ХРИС-2001“ ЕООД
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Бояна Кирилова, Наташа Паунова
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
ул. „Земеделска“ №2
Печат
„Инпринт“ АД
Други полета
Графичен дизайн: „ХРИС — 2001“ ЕООД
В учебника са използвани снимки от Shutterstock.
Носител
хартия
Печатни коли
12
Издателски коли
12
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10201207307
Брой страници
96
Подвързия
Мека
С илюстрации
да
ISBN
978-619-222-091-4
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗНАЯ КАКВО Е ТЕКСТ 4
ЗНАЯ КАКВО Е ИЗРЕЧЕНИЕ 5
ЗНАЯ КАКВО СА ЗВУК И БУКВА 6
ЗНАЯ БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА 7
МОТА ДА ПОДРЕЖДАМ БУКВИТЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД 8
МОТА ДА ОТКРИВАМ УДАРЕНАТА СРИЧКА В ДУМИ 10
МОТА ДА ДЕЛЯ ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ НА ТЕСНИ И ШИРОКИ 12
МОГА ДА ДЕЛЯ СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ НА ЗВУЧНИ И БЕЗЗВУЧНИ 14
ЗНАЯ КАК СЕ ПИШАТ ГЛАСНИТЕ И СЪГЛАСНИТЕ 16
МОГА ДА ПИША ДУМИ С Я, Ю, Щ, ДЖ, ДЗ, ЙО, ЬО 18
РАЗПОЗНАВАМ ИЗРЕЧЕНИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 20
МОГА ДА РАЗПОЗНАВАМ СЪОБЩИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ 22
МОГА ДА РАЗПОЗНАВАМ ВЪПРОСИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ 24
ЗНАЯ КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ ИЗРЕЧЕНИЯТА В РЕЧТА 26
МОГА ДА ПРЕНАСЯМ ЧАСТИ ОТ ДУМА НА НОВ РЕД 28
ЗНАЯ КАКВО НАЗОВАВАМЕ С ДУМИТЕ 30
РАЗПОЗНАВАМ ГЛАГОЛА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА 32
ЗНАЯ КАК ДА ОПРЕДЕЛЯМ ЧИСЛОТО НА ГЛАГОЛА 34
МОГА ДА ИЗГОВАРЯМ И ПИША ПРАВИЛНО ГЛАГОЛИТЕ 36
РАЗПОЗНАВАМ СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ КАТО ЧАСТ НA PFЧTA 38
РАЗПОЗНАВАМ СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ НАРИЦАТЕЛНИ И СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИ ИМЕНА 40
РАЗПОЗНАВАМ УМАЛИТЕЛНИТЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА 42
ЗНАЯ КАК ДА ОТКРИВАМ РОДА И ЧИСЛОТО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ 44
МОГА ЗА ИЗГОВАРЯМ И ПИША ПРАВИЛНО
СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА 46
РАЗПОЗНАВАМ ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА 48
МОГА ДА СЪГЛАСУВАМ ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ СЪС СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ПО РОД И ЧИСЛО 50
МОГА ДА ИЗГОВАРЯМ И ПИША ПРАВИЛНО ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА 52
ПОЗНАВАМ ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА 54
КАКВО НАУЧИХ ЗА ЗВУКОВЕТЕ, ДУМИТЕ И ИЗРЕЧЕНИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 56
ЗНАЯ ОТ КАКВО Е ИЗГРАДЕН БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК 58
РАЗКАЗВАМ ЗА МОЕТО РОДНО МЯСТО 60
МОГА ДА РАЗКАЗВАМ ПО СЕРИЯ ОТ КАРТИНИ 62
МОГА ДА ОБЩУВАМ УСТНО И ПИСМЕНО 64
MОГА ДА ОБЩУВАМ ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ СРЕДСТВА 66
МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ ВЕЖЛИВИ ДУМИ 68
МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДХОДЯЩИ ДУМИ И ИЗРАЗИ 70
МОГА ДА ПИША КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ 72
МОГА ДА ПИША ПОЗДРАВИТЕЛНА КАРТИЧКА 74
МОГА ДА РАЗКАЗВАМ ПОЗНАТ ТЕКСТ 76
МОГА ДА СЪЧИНЯВАМ ПРИКАЗКА ПО ПОДОБИЕ НА ДРУГА 78
МОГА ДА СЪЧИНЯВАМ ПРИКАЗКА ПО ДАДЕНО НАЧАЛО 80
МОГА ДА СЪЧИНЯВАМ ПРИКАЗКА С ЛЮБИМ ГЕРОЙ 82
МОГА ДА ОПИСВАМ ПРЕДМЕТ 84
МОГА ДА ОПИСВАМ РАСТЕНИЕ 86
МОГА ДА ОПИСВАМ ЖИВОТНО 88
КАК ЩЕ ПРЕКАРАМ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ 90
МОЯТ ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК 92
Бележки
Авторите с трите им имена: Пенка Петрова Димитрова, Мария Георгиева Бончева, Невена Йорданова Петрова
Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на

Корици 2