Венера Наследникова
История на българския костюм

Автор
Венера Наследникова
Заглавие
История на българския костюм
Тип
монография (не е посочено)
Националност
българска (не е посочена)
Поредност на изданието
1 (не е посочено)
Категория
Приложни изкуства
Жанр
научна литература
Теми
облекло, български национални носии
Редактор
Мария Велева
Художник
Здравка Тасева
Художествен редактор
Мария Константинова
Технически редактор
Иванка Якимова
Коректор
Радка Брадистилова
Издател
Наука и изкуство
Град на издателя
София
Година на издаване
1969
Печат
„Г. Димитров“, „Балкан“ — София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
6.IX.1966
Подписана за печат
5.V.1969
Излязла от печат
(не е посочено)
Печатни коли
26,50
Издателски коли
26,50
Формат
65/92/8
Код / Тематичен номер
479
Издателски №
13861 1/4
Брой страници
148
Тираж
2000 + 66
Подвързия
твърда
Цена
2,93 лв.
С илюстрации
да
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод .. 5
Първи дял
Българският костюм през епохата на ранния феодализъм .. 7
Втори дял
Българският костюм през епохата на развития феодализъм .. 19
Трети дял
Българският костюм от падането на България под турско рабство до Възраждането .. 45
Четвърти дял
Българският костюм през епохата на Възраждането .. 65
Литература .. 111
Азбучен показалец .. 112
Списък на илюстрациите .. 116
Резюме на руски език .. 120
Списък на илюстрациите на руски език .. 122
Резюме на френски език .. 126
Списък на илюстрациите на френски език .. 128
Резюме на английски език .. 133
Списък на илюстрациите на английски език .. 135
Резюме на немски език .. 140
Списък на илюстрациите на немски език .. 142
Бележки
Венера Цветкова Наследникова
Художник на рисунките Венера Наследникова
Уводът е от авторката.

ДИ „Наука и изкуство“
Набор на моно-фото — п-ца „Г. Димитров“
Печат Литография
„Балкан“ — София
Списъкът на илюстрациите е до №93. Цветни и черно-бели.
Ръкописното посвещение от страница 2 е към сценографа от Русенския драматичен театър Цанко Войнов, по повод 50-годишния му юбилей.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на

Корици 0