Красимир Манев, Нели Манева, Велислава Христова
Информатика за 8. клас

Автор
Красимир Манев, Нели Манева, Велислава Христова
Заглавие
Информатика за 8. клас
Алтернативно заглавие
Информатика за осми клас
Подзаглавие
Общообразователна подготовка
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
осми клас, информатика
Редактор на издателството
Ясена Христова
Художник
Киро Мавров
Издател
„Изкуства“
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
гр. София 1700, Студентски град ул. „Д-р Йордан Йосифов“ 8Б Телефон: 02/ 943 47 24, 02/ 943 47 85
Печат
„Хеликспрес“ ЕООД Варна
Други полета
Учебник по общообразователна подготовка
Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Кирил Мавров
Киро Петров Мавров, художник и графичен дизайн, 2017
Кирил Киров Мавров, графичен дизайн, 2017
Красимир Неделчев Манев; Нели Милчева Манева; Велислава Емилова Христова, автори, 2017

Печат: web helixpress.com

web: www.izkustva.net
e-mail: [email protected]; [email protected]
Тел.: 02/ 943 47 24, 02/943 47 85

Факс: 02/ 943 43 97
Носител
хартия
Печатни коли
17,5
Формат
60×84/8
Подвързия
мека
Цена
9,90 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-619-7243-21-5
Анотация
Новият учебник по Информатика за 8. клас е създаден на базата на съществуващите до момента учебни помагала по информатика от поредицата на Издателство „Изкуства“, следвайки познатия и харесван от хиляди български учители и ученици, стил на изложение.

Той отговаря с абсолютна точност на учебните програми по Информатика на МОН. В него са засегнати последните тенденции в съвременната информатика в световен мащаб, като е търсена и максимална ефективност в учебния процес. Преподаването на Информатика като задължителен предмет в 8. клас на някои български училища е новост. Учебникът на издателство „Изкуства“ по този предмет е създаден на основата на добре известния „Информатика“ за 9.–10. клас за задължителна подготовка, като за целта някои от уроците са основно преработени, за да отговаря съдържанието напълно на учебната програма. По същество, книгата е учебник по програмиране на езика C# — един от езиците, изискван от учебната програма. Сериозно са застъпени както създаването на конзолни приложения, така и на приложения с графичен интерфейс. Темите са разработени подробно и илюстрирани с много примерни програми. Изходните кодове на всички програми от учебника са предоставени на съпътстващата база с ресурси.

Ние, екипът на издателство „Изкуства“, вярваме, че този учебник ще даде на учителите най-висока степен на свобода и творчество, и същевременно ще им бъде в помощ в работата.
Информация за автора
За авторите

Проф. Красимир Манев — български математик с интереси в дискретната математика и теоретичната информатика. Преподавател във Факултета по математика и информатика към Софийския университет и Нов български университет. Автор на множество учебници и помагала. Дългогодишен ръководител на националния отбор по информатика, постигнал редица успехи на международни състезания. От 2014 е Президент на Международната олимпиада по информатика.

Награден с Почетен знак със синя лента на СУ; Почетен знак на президента на Република България за успехи в извънкласната работа по Информатика; Награда за изключителни заслуги на Международната олимпиада по информатика.

Проф. Нели Манева — дългогодишен учен от БАН, професор във ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии“. Автор на множество учебници и помагала.

Велислава Христова — учител в Математическа гимназия „Гео Милев“, град Плевен.
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ
I. ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА
1. Числата и техните представяния … 4
2. Числата и техните представяния -продължение … 6
3. Числата и техните представяния — упражнение … 9
4. Информационни дейности и процеси … 10
5. Информационни дейности и процеси — продължение… 13
6. Алгоритми … 17
7. Алгоритми — упражнение … 21
8. Езици за програмиране … 22
9. Езици за програмиране продължение … 26
II. СРЕДА ЗА ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
10. Интегрирана среда за визуално програмиране … 31
11. Интегрирана среда за визуално програмиране Visual Studio… 33
12. Програма на C# … 37
13. Изграждане на графичния интерфейс … 41
14. Свойства и методи на графичните компоненти … 45
15. Свойства и методи на графичните компоненти — упражнение… 48
16. Свойства и методи на графичните компоненти — упражнение… 51
III. ПРОГРАМИРАНЕ. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ
17. Тип низ … 54
18. Тип низ — продължение … 58
19. Тип низ — упражнение … 60
20. Целочислени типове данни … 62
21. Целочислени типове данни — упражнение … 64
22. Реални типове данни … 65
23. Реални типове данни — упражнение … 68
24. Аритметични изрази. Приоритет на операциите … 68
25. Аритметични изрази — упражнение … 73
26. Вградени математически функции … 74
27. Форматиране на извежданите данни … 76
28. Форматиране на извежданите данни — упражнение … 80
IV. ПРОГРАМИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ И ЦИКЛИЧНИАЛГОРИТМИ
29. Булев тип данни … 83
30. Условен оператор … 85
31. Условен оператор — упражнение … 88
32. Вложени условни оператори … 89
33. Вложени условни оператори — упражнение … 91
34. Циклични алгоритми. Оператор за цикъл с брояч … 93
35. Оператор за цикъл с брояч — упражнение … 96
36. Оператори за цикъл с условие … 99
37. Оператори за цикъл с условие — упражнение … 102
38. Файлове … 103
39. Циклични алгоритми за работа с файлове — упражнение… 106
40. Изчертаване на графични примитиви … 107
41. Изчертаване на линии … 110
42. Изчертаване на линии — упражнение … 113
43. Изчертаване на правоъгълник и елипса … 115
44. Изчертаване на правоъгълник и елипса — упражнение … 116
V. СЪСТАВНИ ТИПОВЕ ДАННИ
45. Тестване и верификация на програма … 118
46. Едномерен масив … 121
44. Едномерен масив — упражнение … 124
48. Използване на списъчна кутия … 126
49. Използване на списъчна кутия — упражнение … 128
50. Обработване на данни от файл — упражнение … 130
VI. СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ
51. Проект Познай числото … 131
52. Проект Калкулатор … 132
53. Проект Дробен калкулатор …134
54. Проект Тест … 136
Бележки
Пълното съдържание в pdf с текстов слой, налично без регистрация на адреса на издателството.
Ресурсни материали на адрес: http://www.izkustva.net/pdfs/Resources.Info.8klas.zip
Учебник — одобрен 2017 г.
Дизайн на е-учебника: Димитър Данаилов
Информацията за авторите е копирана от сайта на електронния учебник http://izkustva.bg/i8.php, но не присъства на хартията.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
https://izkustva.bg/i8.php
http://www.izkustva.net/e_INFO_8klas.html
Връзки в Мрежата
Издателства
Промени

Корици 2

Сканирани страници 4