Мария Ангелова, Станка Вълкова — Чурлина
Буквар

Автор
Мария Ангелова, Станка Вълкова — Чурлина
Заглавие
Буквар
Подзаглавие
за първи клас на ЕСПУ
Второ подзаглавие
Под редакция на доц. Петър Николов
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
първи клас, четене
Редактор
Недялка Пейчева
Главен редактор
Петър Николов
Художник
Мира Лехчанска
Художник на илюстрациите
Мира Лехчанска, Илия Петров, Васил Стоилов, Владимир Димитров - Майстора, Иван Йовчев, Ралица Николова, Румен Скорчев, Борислав Стоев, Васил Вълчев, Николай Стоянов, Иван Марков
Художествен редактор
Димитър Петков
Технически редактор
Албенка Китева
Коректор
Стефка Прокопова
Издател
Държавно издателство „Народна просвета“
Град на издателя
София
Година на издаване
1982
Печат
Държавна печатница „Балкан“ — София
Други полета
Буквар за I клас на единното средно политехническо училище

Авторите с пълните им имена:
Мария Георгиева Ангелова; Станка Костадинова Вълкова — Чурлина

Одобрен от МНП по предложение на комисия в състав: проф. П. Пашов, Н. Янков,В. Михайлова, Ек. Котова, Н. Пейчева, М. Клисарска, М. Калоянова

Учебната документация за първи клас е съставена от колектив в състав:

Петър Николов

Мария Ангелова, Станка Вълкова,

Стойка Здравкова, Димитричка Шопова, Владимир Георгиев, Дария Иванчева, Лиляна Владова, Веселин Димчев, Ангел Карагьозов, Михаил Руев, Мария Попова, Евгения Заякова, Иван Попов, Тодор Николов, Гана Милчева, Лиляна Иванова, Надежда Христова и Петър Янчев

Художници:
Илия Петров — стр. 42, 58; Васил Стоилов — стр. 48, Владимир Димитров — Майстора — стр 63; Мира Лехчанска — корица, стр. 4–11, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 43–47, 50, 51, 62, 64, 65; Иван Йовчев — стр. 13, 16, 17, 27, 42, 43; Ралица Николова — стр 14, 15, 35, 52-54; Румен Скорчев — стр. 18. 19; Борислав Стоев — стр. 22, 66, 67; Васил Вълчев — стр. 57, 68, 69, 72-77; Николай Стоянов — стр 78, 79; Иван Марков

Художник — оформител: Михаил Руев
Калиграф: Богдан Кесяков
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
1.XII.1981 г.
Подписана за печат
18.II.1982 г.
Излязла от печат
25.III.1982 г.
Печатни коли
5
Издателски коли
6,48
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
01-95342 23137/4775-77-82
Номер
37(075)
Поръчка
930
Брой страници
84
Тираж
200000+84
Подвързия
твърда
Цена
0,62 лв.
С илюстрации
да
Съдържание
Аа Ии — 6
Оо Ее — 7
Мм Лл — 8
Уу Шш Рр — 10
Тт Кк Нн — 12
Гг Дд Вв — 14
Време — 16
Пп Сс Ъъ — 18
Бб Зз — 20
Жж Хх — 22
Веселба — 22
Хоро — 24
Жътва — 26
Житената питка — 27
Чч Цц — 28
Чавдар — 28
Изведнъж рукна дъжд — 29
Фф Щщ — 30
Що е то? — 30
Фокусник — 31
Яя Юю — 34
С ракета на луната — 35
Йй ь — 36
Партията — 36
Прозорче към света — 37
Кирил и Методий — 38
А — 42
Ъ — 43
О — 44
У — 45
Е — 46
И — 47
М — 48
Л — 49
Н — 50
Я го вижте нашето овчарче — 51
Гатанки — 51
Дядо и ряпа — 52
Броилка — 53
Р — 54
Най-хубавите ръце — 54
Дружните братя — 55
С — 56
З — 57
Зима — 57
Ш — 58
Шипка — 58
Ж — 59
Чудният ден — 59
Т — 60
Децата творят — 60
Д — 61
Георги Димитров — 61
П — 62
Приказка за Прометей — 62
Б — 63
България — 63
Т — 64
Трите котенца — 64
Г — 65
Гълъбче — 65
Ф — 66
Феята и Пинокио — 66
В — 67
Мишлето водолаз — 67
Х — 68
Песен за хайдушката гора — 68
Ч — 69
Чавдар войвода — 69
Ц — 70
Цирк — 70
Щ — 71
Мравка и щурчо — 71
Ю — 72
Юнак — 72
Я — 73
Язовир — 73
Кой бил по-трудолюбив — 74
Бърза работа — 75
Й — 76
Трамвай — 76
ь — 77
Обувки — 77
Новогодишна шега — 78
Сурва, сурва година — 79
Бележки
Няма отпечатано съдържание.
Броят на страниците е предполагаем.
Петър Николов е въведен в поле „Главен редактор“ от zelenkroki
Първоизточник: http://www.prosveta.bg/
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Блогове

Корици 2