Красимир Манев, Павел Петров, Велислава Христова, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Петър Петров
Информатика

Записът е непълен.

Автор
Красимир Манев, Павел Петров, Велислава Христова, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Петър Петров
Заглавие
Информатика
Подзаглавие
за задължителна подготовка
Второ подзаглавие
в 9.–10. клас
Тип
Учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
девети клас, десети клас, информатика
Редактор на издателството
Ясена Христова
Предпечатна подготовка
Ясена Христова
Издател
„Изкуства“
Град на издателя
София
Година на издаване
2012
Адрес на издателя
1124 София, ул. „Св. Тертер“ №17, тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397 e-mail: [email protected], www.izkustva.net
Други полета
Ясена Валериева Христова, предпечатна подготовка и графичен дизайн, 2012
Носител
хартия
Печатни коли
18
Формат
60×84/8
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
9789549463859
Съдържание
I. Въведение в информатиката … 7
1. Информация и информатика … 7
2. Компютри и програми … 10
3. Бройни системи … 14
4. Съхраняване на данни в компютъра … 18
5. Система за програмиране … 21
6. Средата Microsoft Visual C# 2010 Express … 24
7. Алгоритми … 28
II. Въведение в програмирането … 34
8. Кратка история на програмирането … 34
9. Обектно и събитийно програмиране … 37
10. Програма на C# — основни елементи … 40
11. Променливи и константи. Инициализация … 43
12–13. Операции и изрази … 46
14. Стандартен клас математически методи … 50
15. Въвеждане и извеждане на данни … 52
16. Форматиране на извежданата информация … 55
17. Примери за конзолни приложения … 58
18. Разклоняване на програмата … 60
19. Програми с условен оператор … 63
20. Тест: Променливи. Условен оператор … 65
III. Програми с графичен интерфейс … 67
21. Изграждане на графичния интерфейс … 67
22. Основни компоненти … 70
23. Основни компоненти — упражнение … 74
24–25. Проект: периметър и лице на фигури … 76
26–27. Проект: обработка на грешките … 78
28. Оформяне на проекта … 80
29. Самостоятелна работа … 82
30. Реализация на алгоритъм в метод … 83
31. Генериране на случайни числа … 86
32–33. Проект: калкулатор … 87
IV. Цикли и масиви ……………. 90
34. Оператор for … 90
35. Оператори while и do…while … 95
36 — 37. Калкулатор за дроби … 98
38. Едномерен масив … 101
39. Едномерен масив. Упражнение … 103
40. Вложени цикли. Сортиране … 105
41–42. Двумерен масив … 108
43. Масиви. Тест … 111
44–45. Проект: Статистика за паралелка … 112
V. Низове … 117
47. Типовете char и string … 117
48–49. Операции с низове … 120
50–51. Проект Операции с низове … 123
52. Сравняване на низове … 126
53. Низове ( упражнение ) … 128
54. Тест Низове … 129
VI. Графика в C# … 131
55. Въведение в графиката на C# … 131
56–57. Геометрични фигури … 133
58. Упражнение … 136
59. Правоъгълник, елипса и дъга от елипса … 137
60. Запълнение на затворени фигури … 139
61. Проект с компютърна графика … 141
62. Графика на компютърна функция … 141
63–64. Първи опити за анимация … 144
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
https://www.book.store.bg/d-prdimages/lrg/119879.jpg

Корици 1