Максим Максимов, Свобода Бенева, Сашка Георгиева, Огнян Димитров, Мира Славова
Книга за учителя

Автор
Максим Максимов, Свобода Бенева, Сашка Георгиева, Огнян Димитров, Мира Славова
Заглавие
Книга за учителя
Подзаглавие
Човекът и природата
Второ подзаглавие
6. клас
Тип
Учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
Човекът и природата, шести клас
Редактор
Валентина Иванова, Татяна Гюзелева, Севдалина Стоянова
Художник на илюстрациите
Веселин Праматаров
Коректор
Яна Червенова
Издател
Булвест 2000
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
гр. София, 1505 ул. „Васил Друмев“ №36 Тел: (02) 8061 300 302 Факс: (02) 8061 313
Печат
„Булвест принт“ АД
Други полета
Книга за учителя по Човекът и природата за 6. клас
Книга за учителя Човекът и природата за шести клас
Авторите с пълните им имена:
Максим Христов Максимов; Свобода Танева Бенева; Сашка Александрова Георгиева-Кирилова; Огнян Атанасов Димитров; Мира Славова Славова
Илюстрации и графичен дизайн: Веселин Костадинов Праматаров
Носител
хартия
Печатни коли
12
Формат
60×90/8
Издателски №
17-06370040-17
Брой страници
96
Подвързия
мека
Цена
5,00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-954-18-1050-7
Съдържание
Увод … 4
Общи методически насоки на обучението по човекът и природата в шести клас … 6
Методически разработки и указания към уроците за нови знания от учебника
Видове движения … 10
Скорост … 11
Безопасност на движението по пътищата … 12
Сили … 13
Сили на триене … 14
Силите в действие … 15
Лост и макара … 16
Натиск и налягане … 17
Налягане на газове и течности … 18
Плътност. Плаване на телата … 19
Наелектризиране на телата … 20
Електрични заряди и строеж на атома … 21
Електричен ток и електрическа верига … 22
Проводници и изолатори … 23
Електрична енергия … 24
Постоянни магнити … 25
Електромагнити … 26
Градивни частици на веществата … 27
Химичен елемент. Прости и сложни вещества … 28
Състав на веществата … 29
Физични свойства на веществата … 30
Химични промени на веществата. Химични реакции … 31
Условия и признаци за протичане на химичните реакции … 32
Химични свойства на веществата … 33
Кислород. Свойства на кислорода. Химично съединяване … 34
Получаване на кислород. Химично разлагане … 35
Водород. Получаване на водород … 36
Свойство на водорода … 37
Желязо. Свойства на желязото … 38
Процеси, които протичат в природата и практиката. Екологични проблеми … 39
Химични процеси, които протичат с различна скорост … 40
Химични процеси, които протичат с отделяне и поглъщане на топлина … 41
Замърсяване и опазване на околната среда … 42
Движение на веществата в растенията … 43
Движение на веществата в животните … 44
Дразнимост при животните … 45
Движения при животните … 46
Дразнимост и движения при растенията … 47
Размножаване … 48
Размножаване на животните … 49
Растеж и развитие на животните … 50
Размножаване на растенията … 51
Растеж и развитие на растенията … 52
Въведение към системите при човека … 53
Кръвоносна система на човека … 54
Нервна система на човека … 55
Опорно-двигателна система на човека … 56
Полова система на човека … 57
Растеж и развитие на човека …58
Тест 1 (Входно равнище) … 59
Тест 2 Входно равнище … 60
Тест 3 (Физични явления) … 61
Тест 4 (Физични явления) … 62
Тест 5 (Вещества и техните свойства) … 63
Тест 6 (Вещества и техните свойства) … 64
Тест 7 (Структура и жизнени процеси на организмите) … 65
Тест 8 (Структура и жизнени процеси на организмите) … 66
Тест 9 (Годишен преговор) … 67
Тест 10 (Годишен преговор) … 68
Годишно тематично разпределение … 69
Учебна програма по човекът и природата за VI клас … 84
Отговори на задачи … 94
Бележки
Задната корица е от безплатен екземпляр за ползване в системата на МОН.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2