Лалка Георгиева
Подготовка за матура

Автор
Лалка Георгиева
Заглавие
Подготовка за матура
Подзаглавие
Български език
Второ подзаглавие
Задачи по теми от учебната програма с отговори и обяснения, примерни тестове, езикови справочници
Издателска поредица
Задачи по теми
Тип
Учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
български език, матура, държавен зрелостен изпит
Редактор
Мария Маникова
Издател
Регалия 6
Град на издателя
София
Година на издаване
2015
Адрес на издателя
София 1113, ИМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 8
Други полета
Заглавието, както е отпечатано на с. 296:
Задачи по теми за подготовка за матура по български език

Година на издаване според с. 296:
Издание 2017 г.

www.regalia.bg
e-mail:[email protected]
тел. 02 979 3842
Носител
хартия
Печатни коли
18,5
Формат
70×100/16
Брой страници
196
Подвързия
мека
Цена
14 лв.
ISBN
978-954-745-247-3
Анотация
Книгата има за цел да подпомогне подготовката на зрелостниците за матурата по български език и литература. Тя е структурирана в четири части.
В първата част се тренират знанията и уменията за нормите на съвременния български книжовен език — правописни, граматични, пунктуационни и лексикални, както и компетентностите за четене с разбиране на текст, за репродуциране на текст резюме и създаване на теза по зададена тема. В началото на всяка от темите се предлагат тестови задачи от изпитните сесии с подробни обяснения, след което са дадени аналогични примери за упражнение.
Втората част на книгата съдържа 12 теста по формата на МОН за ДЗИ по български език и литература (частта български език).
Третата част предлага ключ с верните отговори и с обяснения на задачите от упражненията и тестовете.
Задачите са съобразени с основните изисквания за правопис и пунктуация, заложени в официалния речник на българския книжовен език. Тези изисквания са поднесени под формата на справочници в четвъртата част на книгата.
Книгата ще бъде полезна за проверка на знанията по български език, както и за подготовка за зрелостния изпит по български език и литература. Тя може да се използва за самостоятелна работа от учениците и в учебните часове по предмета.
Съдържание
Предговор … 3
Задачи по теми от учебно-изпитната програма … 5
Тема 1: Правописни норми … 5
        Избрани изпитни задачи с отговори и с обяснения … 5
        Задачи за упражнение … 8
Звукови промени при гласни и съгласни, вмятане и метатеза на гласни, употреба на двойни съгласни … 8
Слято, полуслято и разделно писане … 11
Употреба на главна и малка буква … 14
Обобщаващи задачи … 16
Тема 2: Граматични норми … 21
        Избрани изпитни задачи с отговори и с обяснения … 21
        Задачи за упражнение … 25
Бройна форма и форма за мн.ч. на съществителните имена от м.р. … 25
Членуване на нарицателни и на собствени имена от м.р. и ж.р. … 27
Употреба на окончанията за 1. л. мн.ч. сег.вр. на глаголи от I и II спрежение; съгласуване по род и число в състава на учтивата форма … 29
Съгласуване между частите на изречението по различни граматични признаци … 31
Местоименни форми … 33
Обобщаващи задачи … 34
Тема 3: Пунктуационни норми … 38
        Избрани изпитни задачи с отговори и с обяснения … 38
        Задачи за упражнение … 42
Разделяща запетая при еднородни части, повторения, сложни съчинени изречения … 42
Ограждаща запетая при обособени части, вметнати части, обръщения, присъединителни синтактични конструкции … 45
Ограждаща запетая в сложното съставно изречение … 47
Съвместна употреба на разделящата и ограждащата запетая в сложното смесено изречение … 50
Съвместна употреба на пунктуационните знаци в текста … 52
Обобщаващи задачи … 54
Тема 4: Лексикални норми … 59
        Избрани изпитни задачи с отговори и с обяснения … 59
        Задачи за упражнение … 62
Употреба на думите според речниковото им значение … 62
Тълкуване на фразеологични значения … 64
Фразеологични синонимни съответствия и различия … 65
Фразеологични синоними и антонимни двойки … 67
Обобщаващи задачи … 68
Тема 5: Текстът като комуникативна единица. Задачи върху двойки текстове … 73
        Избрани изпитни задачи с отговори и с обяснения … 73
        Задачи за упражнение … 79
Текстове I … 79
Текстове II … 82
Текстове III … 85
        Примерни тестове … 89
Тест 1 … 89
Тест 2 … 96
Тест 3 … 103
Тест 4 … 109
Тест 5 … 116
Тест 6 … 123
Тест 7 … 130
Тест 8 … 137
Тест 9 … 144
Тест 10 … 151
Тест 11 … 158
Тест 12 … 165
        Отговори и обяснения … 172
        Тема 1: Правописни норми … 172
        Тема 2: Граматични норми … 179
        Тема 3: Пунктуационни норми … 188
        тема 4: Лексикални норми … 197
        Тема 5: Текстът като комуникативна единица. Задачи върху двойки текстове … 204
        Примерни тестове … 209
        Приложения с езикови справочници … 244
        Приложение 1: Правописен справочник … 244
        Приложение 2: Граматичен справочник … 263
        Приложение 3: Пунктуационен справочник … 271
        Приложение 4: Лексикален справочник … 281
Приложение 5: Справочник за работа с двойки текстове … 287
Бележки
„Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2017/2018 г.“ — според описанието в http://www.book.store.bg/p153238/podgotovka-za-maturata-po-bylgarski-ezik-lalka-georgieva.html
Предполага се, че е допечатка през 2017 г.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://www.book.store.bg/p153238/podgotovka-za-maturata-po-bylgarski-ezik-lalka-georgieva.html
Връзки в Мрежата
Издателства Книжарници

Корици 2