Сирил Паркинсън
Законите на Паркинсън

Автор
Сирил Паркинсън
Заглавие
Законите на Паркинсън
Други автори
проф. д-р Тончо Трендафилов (послеслов)
Националност
английска
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Документална проза
Преводач
Стою Ст. Керванбашиев
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1986
Редактор
Красимир Мирчев
Художник
Киро Мавров
Художествен редактор
Камен Стоянов
Технически редактор
Петко Узунов
Коректор
Мария Енчева, Татяна Паскалева
Издател
Профиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1986
Адрес на издателя
бул. „Дондуков“ 82
Печат
ДП „Георги Димитров“ — Ямбол
Носител
хартия
Литературна група
1-7
Дадена за набор/печат
27.VIII.1986 г.
Подписана за печат
м. януари 1987 г.
Излязла от печат
м. март 1987 г.
Печатни коли
21,50
Издателски коли
13,93
УИК
13,05
Формат
32/70/100
Код / Тематичен номер
26/95312/22311/0430-19-86
Издателски №
82 (1082)
Брой страници
344
Подвързия
мека
Цена
1,95
С илюстрации
да
УДК
65, 35, 392
Съдържание
Законът на Паркинсън или по следите на прогреса . . . 5
. . . Глава I. Закон на Паркинсън или нарастващата пирамида . . . 7
. . . Глава II. Съкратеният списък или принципи за подбор на кадрите . . . 19
. . . Глава III. Директорите и съветите или коефициент на неефективност . . . 36
. . . Глава IV. Волята на народа или общото парламентарно събрание . . . 47
. . . Глава V. Сортиране на началствата или банкето-коктейловата формула . . . 57
. . . Глава VI. Висшите финанси или точката, където загубваме интерес . . . 65
. . . Глава VII. Сламен покрив за кадилак или формула за успеха . . . 74
. . . Глава VIII. Планове и заводи или административният небостъргач . . . 84
. . . Глава IX. Завистия некадърис или безнадеждна парализа . . . 97
. . . Глава X. Пенсионерски критерий или възрастта за оттегляне . . . 111
. . . Приложение: Законът на Паркинсън . . . 120
Как се преуспява в бизнеса . . . 131
. . . Глава I. Първоначално въведение . . . 133
. . . Глава II. Произход и биография . . . 141
. . . Глава III. Закон за роднинските и извънроднинските връзки . . . 157
. . . Глава IV. Закон за никога-оригиналността . . . 178
. . . Глава V. Специалистите по управление и стопанска ефективност . . . 188
. . . Глава VI. Принцип на точно-ефективността . . . 200
. . . Глава VII. Заседалистична комисиология или председателският принцип . . . 220
. . . Глава VIII. Функция или принцип на глупостта . . . 236
. . . Глава IX. Хартиеният потоп, или функция на книжнината . . . 253
. . . Глава X. Заместник-директорите или принципът за второто място . . . 272
. . . Глава XI. Докторската дисертация на Паркинсън . . . 299
. . . Глава XII. Третият закон на Паркинсън . . . 312
Сирил Н. Паркинсън . . . 327
Отново Паркинсън на български! (проф.д-р Тончо Трендафилов) . . . 330
Съдържание . . . 342
Бележки
Има разминаване в годините — издание 1986 и отпечатано 1987 г.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
C. Northcote Parkinson
Parkinson Law or the Pursuit of Progress
John Murray, Albermale Street, London, 1957

C. Northcote Parkinson
In-laws and Out-laws
John Murray, Albermale Street, London
Roturman, S.A., 1962
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 3