Пътуванията на Джеймс Кук около света

Заглавие
Пътуванията на Джеймс Кук около света
Подзаглавие
Корабни дневници
Издателска поредица
Библиотека „Морета, брегове и хора“ №18
Език
български
Категория
Документална проза
Преводач
Стехан Хантов
Език, от който е преведено
немски
Година на превод
1969
Редактор
Петър Алипиев
Художник
Иван Кьосев
Художествен редактор
Иван Кенаров
Технически редактор
Константин Пасков, Елена Върбанова
Коректор
Паунка Камбурова, Светла Димитрова
Библиотечно оформление
Иван Кьосев
Издател
Държавно издателство — Варна
Град на издателя
Варна
Година на издаване
1970
Печат
ДПК „Странджата“, Варна
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
1.XI.1969 г.
Излязла от печат
25.I.1970 г.
Печатни коли
24,50
Издателски коли
18,58
Формат
32×84/108
Поръчка
6523/1969 г.
Издателски №
613
Брой страници
392
Цена
2,01
Анотация
Името на Джеймс Кук се нарежда до имената на Колумб и Магелан, Беринг и Нансен. Той прониква в Северната и Южната полярни области, изследва подробно света на Южните морета и с целенасочените пътувания, които предприема, допринася решително за опознаването на цялото Южно полукълбо.
Дневниците на Кук са широко известни в света и постоянно издавани. Те са част от голямата маринистична литература. Без да страда от литературно честолюбие, Джеймс Кук се е показал истински писател. Своите дневници той пише ясно и образно, излага преди всичко фактически материал, сбито, точно, без многословие. Но фактите оживяват, защото с малко думи той умее да ни покаже непознати морета и земи, за пръв път видяни народи, нрави и бит, несъзирани от цивилизования човек. Той е майстор на пейзажа и хумора. С чуден език ни разказва за Южните морета или за студеното великолепие на антарктическите ледени маси. В същото време обаче в своите дневници Кук си остава учен и откривател.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Cook's Fahrten um die Welt
VEB F. A. Brockhaus, Leipzig 1966
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Корици 2