Иван Стоянов
История на Българското възраждане
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Иван Илиев Стоянов
Иван Стоянов
Формат
60/90/16
Брой страници
288
Подвързия
мека
Категория
···················· История
Националност
българска
Анотация
В книгата са изложени най-важните въпроси на университетския курс по История на Българското възраждане, като се отчита съвременното състояние на научните изследвания по тези проблеми. Особено внимание е отделено на периодизацията и същността на Българското възраждане — на това, което го сближава и различава от Ренесанса, Просвещението и Революционния преврат в Западна Европа, на икономическите промени в българските земи, на изграждането на новата социална структура на обществото, на идейните основи на възрожденския процес, на формирането на българската нация и на нейните изяви в стремежа й към културна, църковна и политическа независимост.
Информация за автора
Иван Стоянов завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1971 г. Постъпва в университета през 1975 г. Защитава докторска дисертация през 1983 г., доцент по Нова и най-нова история на България от 1987 г. Специализира в университета в Санкт Петербург — Русия, през 1979 и 1985 г. Автор е на множество публикации в областта на новата българска история, сред които монографиите „Либералната партия в Княжество България 1879–1886 г.“, С., 1989, „Славянските комитети и българското освободително движение след Априлското въстание“, С., 1992, и на учебното помагало „България — граници на национално величие“, В. Търново, 1994. Съавтор е на учебници по българска история, където разработва раздела „История на българското възраждане — История на България (681–1960)“, Т. 1–2, С., 1995, „Проблеми на стопанската история на България“, С., 1996, „История на България от древността до наши дни“, С., 1998. Участва в написването на колективния труд „Страници от новата история на Велико Търново“, В. Търново, 1993, и в съставянето на сборник с документи „Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането“, В. Търново, 1994.
Ректор е на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в периода 1995–1999 г., като е първият ректор, възпитаник на университета. През 1998 г. Американският библиографски институт го включва в изданието си FIVE THOUSAND PERSONALITIES OF THE WORLD.
Записът е непълен
1
Печат
„Абагар“ АД, В. Търново
Печатни коли
18
Поредност на изданието
не е указано
Година на издаване
1999 г.
1999
Адрес на издателя
бул. „Н. Габровски“ 98
Цена
9,00
Редактор
Пепа Събева
Технически редактор
Елена Тонкова
Рецензент
проф. д.ист.н. Петър Тодоров
№ в Моята библиотека
1955