Иван Стоянов
История на Българското възраждане

Автор
Иван Стоянов
Заглавие
История на Българското възраждане
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
не е указано
Категория
История
Редактор
Пепа Събева
Художник
Кънчо Данев
Технически редактор
Елена Тонкова
Рецензент
проф. д.ист.н. Петър Тодоров
Издател
Издателство „Абагар“
Град на издателя
Велико Търново
Година на издаване
1999
Адрес на издателя
бул. „Н. Габровски“ 98
Печат
„Абагар“ АД, В. Търново
Носител
хартия
Печатни коли
18
Формат
60/90/16
Брой страници
288
Подвързия
мека
Цена
9,00
ISBN
954-427-387-5
Анотация
В книгата са изложени най-важните въпроси на университетския курс по История на Българското възраждане, като се отчита съвременното състояние на научните изследвания по тези проблеми. Особено внимание е отделено на периодизацията и същността на Българското възраждане — на това, което го сближава и различава от Ренесанса, Просвещението и Революционния преврат в Западна Европа, на икономическите промени в българските земи, на изграждането на новата социална структура на обществото, на идейните основи на възрожденския процес, на формирането на българската нация и на нейните изяви в стремежа й към културна, църковна и политическа независимост.
Информация за автора
Иван Стоянов завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1971 г. Постъпва в университета през 1975 г. Защитава докторска дисертация през 1983 г., доцент по Нова и най-нова история на България от 1987 г. Специализира в университета в Санкт Петербург — Русия, през 1979 и 1985 г. Автор е на множество публикации в областта на новата българска история, сред които монографиите „Либералната партия в Княжество България 1879–1886 г.“, С., 1989, „Славянските комитети и българското освободително движение след Априлското въстание“, С., 1992, и на учебното помагало „България — граници на национално величие“, В. Търново, 1994. Съавтор е на учебници по българска история, където разработва раздела „История на българското възраждане — История на България (681–1960)“, Т. 1–2, С., 1995, „Проблеми на стопанската история на България“, С., 1996, „История на България от древността до наши дни“, С., 1998. Участва в написването на колективния труд „Страници от новата история на Велико Търново“, В. Търново, 1993, и в съставянето на сборник с документи „Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането“, В. Търново, 1994.
Ректор е на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в периода 1995–1999 г., като е първият ректор, възпитаник на университета. През 1998 г. Американският библиографски институт го включва в изданието си FIVE THOUSAND PERSONALITIES OF THE WORLD.
Въведено от
analda
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 4