Богдан Богданов
Романът — античен и съвременен
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Ботдан Богданов
Богдан Богданов
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
10/60/95
Брой страници
162
Подвързия
твърда
Теми
Антична литература; Европейска литература
Жанр
Литературознание; Монография
Категория
···················· Литературознание
Номер
Индекс 82
ЕКП
02/9535372311/5054-7-86
Тип
монография
Националност
Българска
Анотация
Усвояването на световната култура не е еднопосочен процес. Запознаването с културните ценности е само началният момент, истинското усвояване изисква активната позиция на възприемащия, преосмисляне на фактите на чуждестранната култура, преоценката им спрямо потребностите на собствената си култура.
Книгата на Богдан Богданов е именно такъв опит за преосмисляне на унаследената и съвременната световна литература. Като ни подтиква да преценяваме критично ролята си на „читатели на романи“, авторът на въвлича в пространен и детайлизиран размисъл върху творби и образи от световната литература. Изследването се базира на изключително богат материал за аитичния роман, както и за някои романи с възлово значение в западноевропейската литература. Налице е постоянният стремеж на автора да очертае и защити определен подход към изследваните литературни явления, да предложи свои гледища за тяхната природа, да разгледа критично начина, по който ги третират именити чуждестранни автори, да потърси съвременно социокултурно основание на разглежданите проблеми.
Книгата е адресирана до специалисти, както и до по-широк кръг читатели с литературни интереси.
Печат
„Александър Пъшев“, Плевен
Дадена за набор/печат
24.IV.1966 г.
Подписана за печат
18.VIII.1986 г.
Излязла от печат
август 1956 г.
Печатни коли
12
Издателски коли
12
УИК
12,64
Тираж
2108
Поредност на изданието
Първо издание
Град на издателя
София
Издателски №
28797
Цена
2,50 лв.
Редактор
Исак Паси
Художествен редактор
Бойка Панова
Технически редактор
Бойка Панова
Рецензент
Атанас Ватев; Гено Генов
Художник
Николай Александров
Коректор
Сенка Георгиева
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Художествен редактор
Бойка Панова
Жеко Алексиев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Рецензент
Атанас Ватев; Гено Генов
Атанас Натев; Гено Генов
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Дадена за набор/печат
24.IV.1966 г.
24.IV.1986 г.
Излязла от печат
август 1956 г.
август 1986 г.
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Усвояването на световната култура не е еднопосочен процес. Запознаването с културните ценности е само началният момент, истинското усвояване изисква активната позиция на възприемащия, преосмисляне на фактите на чуждестранната култура, преоценката им спрямо потребностите на собствената си култура.
Книгата на Богдан Богданов е именно такъв опит за преосмисляне на унаследената и съвременната световна литература. Като ни подтиква да преценяваме критично ролята си на „читатели на романи“, авторът на въвлича в пространен и детайлизиран размисъл върху творби и образи от световната литература. Изследването се базира на изключително богат материал за аитичния роман, както и за някои романи с възлово значение в западноевропейската литература. Налице е постоянният стремеж на автора да очертае и защити определен подход към изследваните литературни явления, да предложи свои гледища за тяхната природа, да разгледа критично начина, по който ги третират именити чуждестранни автори, да потърси съвременно социокултурно основание на разглежданите проблеми.
Книгата е адресирана до специалисти, както и до по-широк кръг читатели с литературни интереси.
Усвояването на световната култура не е еднопосочен процес. Запознаването с културните ценности е само началният момент, истинското усвояване изисква активната позиция на възприемащия, преосмисляне на фактите на чуждестранната култура, преоценката им спрямо потребностите на собствената си култура.
Книгата на Богдан Богданов е именно такъв опит за преосмисляне на унаследената и съвременната световна литература. Като ни подтиква да преценяваме критично ролята си на „читатели на романи“, авторът на въвлича в пространен и детайлизиран размисъл върху творби и образи от световната литература. Изследването се базира на изключително богат материал за античния роман, както и за някои романи с възлово значение в западноевропейската литература. Налице е постоянният стремеж на автора да очертае и защити определен подход към изследваните литературни явления, да предложи свои гледища за тяхната природа, да разгледа критично начина, по който ги третират именити чуждестранни автори, да потърси съвременно социокултурно основание на разглежданите проблеми.
Книгата е адресирана до специалисти, както и до по-широк кръг читатели с литературни интереси.
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Усвояването на световната култура не е еднопосочен процес. Запознаването с културните ценности е само началният момент, истинското усвояване изисква активната позиция на възприемащия, преосмисляне на фактите на чуждестранната култура, преоценката им спрямо потребностите на собствената си култура.
Книгата на Богдан Богданов е именно такъв опит за преосмисляне на унаследената и съвременната световна литература. Като ни подтиква да преценяваме критично ролята си на „читатели на романи“, авторът на въвлича в пространен и детайлизиран размисъл върху творби и образи от световната литература. Изследването се базира на изключително богат материал за античния роман, както и за някои романи с възлово значение в западноевропейската литература. Налице е постоянният стремеж на автора да очертае и защити определен подход към изследваните литературни явления, да предложи свои гледища за тяхната природа, да разгледа критично начина, по който ги третират именити чуждестранни автори, да потърси съвременно социокултурно основание на разглежданите проблеми.
Книгата е адресирана до специалисти, както и до по-широк кръг читатели с литературни интереси.
Усвояването на световната култура не е еднопосочен процес. Запознаването с културните ценности е само началният момент, истинското усвояване изисква активната позиция на възприемащия, преосмисляне на фактите на чуждестранната култура, преоценката им спрямо потребностите на собствената си култура.
Книгата на Богдан Богданов е именно такъв опит за преосмисляне на унаследената и съвременната световна литература. Като ни подтиква да преценяваме критично ролята си на „читатели на романи“, авторът ни въвлича в пространен и детайлизиран размисъл върху творби и образи от световната литература. Изследването се базира на изключително богат материал за античния роман, както и за някои романи с възлово значение в западноевропейската литература. Налице е постоянният стремеж на автора да очертае и защити определен подход към изследваните литературни явления, да предложи свои гледища за тяхната природа, да разгледа критично начина, по който ги третират именити чуждестранни автори, да потърси съвременно социокултурно основание на разглежданите проблеми.
Книгата е адресирана до специалисти, както и до по-широк кръг читатели с литературни интереси.
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8477