Идеята за времето

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Заглавие
Идеята за времето
Подзаглавие
Антология
Други автори
Здравко Попов (статия), Цочо Бояджиев (статия)
Тип
антология
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Жанр
Философия, Научнопопулярна литература
Преводач
Вероника Николова, Миглена Николчина, Мария Димитрова, Димитър Денков, Павлина Илиева, Мирена Славова, Недялка Видева, Пламан Макариев
Съставител
Здравко Попов, Цочо Бояджиев
Редактор
Таня Желязкова
Художник
Мария Кънчева
Художествен редактор
Лили Радева
Технически редактор
Радосвета Кинова
Рецензент
Иванка Апостолова, Бернард Мунтян
Коректор
Милка Белчева
Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1985
Печат
„Александър Пъшев“
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
22. II. 1985 г.
Подписана за печат
15 юли 1985 г.
Печатни коли
30,25
Издателски коли
30,25
УИК
33,73
Формат
16/60/90
Код / Тематичен номер
02/9534652611/4805-41-85
Номер
10
Издателски №
28588
Брой страници
482
Тираж
2 090
Подвързия
твърда
Цена
2,06 лв.
УДК
10(09), 1М1.25
Анотация
Антологията има за цел да представи развитието и многообразието на възгледите за времето в европейската философия и наука. Включените текстове са преведени от езика на оригинала и позволяват да се получи сравнително добра представа както за историята, така и за съвременното състояние на времевата проблематика.
Антологията е учебно помагало, предназначено главно за студенти и аспиранти по философия, но поради разнообразното си съдържание ще задоволи интересите на много по-голям кръг от специалисти.
Съдържание
Културно-историческата обусловеност на теоретическите проблеми за времето . . . 7
Първа част . . . 19
. . . Хераклит . . . 21
. . . Демокрит . . . 23
. . . Платон . . . 27
. . . Аристотел . . . 32
. . . Секст Емпирик . . . 43
. . . Плотин . . . 54
. . . Августин . . . 71
. . . Тома Аквински . . . 84
. . . Леонардо да Винчи . . . 95
. . . Исак Нютон . . . 97
. . . Готфрид В. Лайбниц . . . 104
. . . Дейвид Хюм . . . 112
. . . Имануел Кант . . . 122
. . . Георг Фридрих Хегел . . . 129
. . . Карл Маркс . . . 136
. . . Фридрих Енгелс . . . 154
. . . Анри Поанкаре . . . 157
. . . Алберт Айнщайн . . . 168
. . . Анри Бергсон . . . 179
. . . Джон Мактагарт . . . 207
. . . Алфред Уайтхед . . . 224
. . . Николай Хартман . . . 242
. . . Едмунд Хусерл . . . 268
. . . Мартин Хайдегер . . . 291
. . . Бертран Ръсел . . . 305
. . . Фридрих Вайсман . . . 322
Втора част . . . 329
. . . Времето и културно-историческото знание . . . 331
. . . . . . Питирим Сорокин . . . 331
. . . . . . Освалд Шпенглер . . . 347
. . . . . . Ернст Касирер . . . 362
. . . . . . Мирча Елиаде . . . 376
. . . Времето и изкуството . . . 382
. . . . . . Михаил Бахтин . . . 382
. . . . . . Борис Випер . . . 395
. . . . . . Алексей Лосев . . . 413
. . . Времето и естественонаучното знание . . . 434
. . . . . . Жан Пиаже . . . 434
. . . . . . Мурад Ахундов . . . 444
. . . . . . Адолф Грюнбаум . . . 462
. . . . . . Бернард Мунтян . . . 477
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 1