Симо Лазаров, Емил Лазаров
Компютри и музика

Автор
Симо Лазаров, Емил Лазаров
Заглавие
Компютри и музика
Тип
техническа литература
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Съвременни и модерни технологии
Теми
Цифрова музика, компютри и музика
Художник
Слав Даскалов
Художествен редактор
Вихра Стоева
Технически редактор
Вера Григорова
Рецензент
ст.н.с.к.ф.н. Любомир Димитров Кавалджиев, доц. к.т.н. инж. Славчо Константинов Маляков
Научен редактор
к.т.н. инж. Михаил Момчеджиков
Стилов редактор
Мариета Преславска
Коректор
Ася Карадимова
Предпечатна подготовка
Набор в отдел по „Автоматизация наиздателската дейност“ при ДИ „Техника“
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1989
Адрес на издателя
бул. Руски 6
Печат
ДП „Балкан“
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
5.VII.1988 г.
Подписана за печат
м. август 1989 г.
Излязла от печат
м. август 1989 г.
Печатни коли
12,31
Издателски коли
10,60
УИК
13,80
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
03-95331/3178-1-89
Издателски №
15780
Брой страници
192
Тираж
18700 + 111
Подвързия
мека
Цена
2,14
С илюстрации
да
УДК
621.38 + 78
Анотация
В книгата се разглеждат същността на компютърната музика, нейното приложение и съвременните насоки на развитието й. Подробно е анализиран музикалният език МЮЗИК V, залегнал в основата на всички усъвършенствувани по-късно програми за изпълнение и композиране на музика с компютър. Разработени са редица теми, свързани със синтеза и управлението на звука от компютърни системи. Проследени са последователно програмното осигуряване и художествено-творческият аспект на композирането, моделирането и въздействието на компютърната музика.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели - инженери, програмисти, техници, математици и музиканти, които проявяват интерес към своеобразното съчетание на тези две така различни сфери на човешката дейност - музика и техника, и желаят да научат нещо повече за този нов начин на звукоизвличане и управление на звука.
Съдържание
Предговор 5

1. ОТ ПНЕВМАТИЧНОТО ПИАНО ДО РОБОТА ПИАНИСТ 7
1.1. Компютърът 7
1.2. История и развитие 8
1.3. Експерименти за използуване на изчислителните средства в музиката 11
1.4. Роботите - изпълнители на музика 14

2. ЗВУКЪТ 17
2.1. Традиционният звук 17
2.2. Електронен звук 19
2.3. Формиране и управление при цифровия синтез на звук 20

3. КОМПЮТЪРНА МУЗИКА 22
3.1. Същност на компютърната музика 23
3.2. Синтезиране на звук с компютър 23
3.3. Композиране на музика с компютър 24
3.4. Компютърът - помощник на композитора 26
3.5. Творчеството в музиката и в математиката 27

4. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ 28
4.1. Анализ на процеса 29
4.2. Анализ на дискретното представяне 33
4.3. Анализ на грешките при квантуване 40
4.4. Цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразуватели 41

5. ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА 45
5.1. МЮЗИК V 46
5.2. Микрокомпютърен софтуер 47
5.3. Звук и програма 48
5.4. Постоянни и променливи параметри на алгоритъма 48
5.5. Синтезиране па мелодия с шумов тембър 50
5.6. Програми за фрактална звукова структура 52

6. МУЗИКА И ЦИФРОВ ЗВУК 56
6.1. Процесът музициране 56
6.2. Обработване на звука 59

7. КОМПЮТЪРЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛ 62
7.1. Програма за синтез на звука 62
7.2. Оркестърът и инструментите 63
7.3. Генератори на функции и входно-изходни блокове 66
7.4. Примери за генератори на функции 67
7.5. Примери за симулирани инструменти 72
7.6. Функция CONVT за обработка на нотни параметри 8І
7.7. Генератор на обвиващата крива 82
7.8. Филтър 86

8. СВИРЕЩИ МИКРОКОМПЮТРИ 88
8.1. AMSTRAD 88
8.2. COMMODORE 64 94
8.3. ПРАВЕЦ 82 96

9. ЦИФРОВИ ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ 98 .
9.1. Синтезатори 98
9.2. Звукови дискретизиращи устройства 108

10. КОМПЮТЪРЪТ ДИРИГЕНТ 113
10.1. Секвенсер 114
10.2. MIDI система 117
10.3. MIDI-софтуер 125

11. МОДЕЛИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС ОТ МУЗИКАЛЕН ТИП 132
11.1.Музикално произведение 133
11.2.Моделиране на музикално произведение 134
11.3.1 Параметри на алгоритъма 138
11.4.Синтез на компютърна композиция 139

12. КОМПЮТЪРЪТ КОМПОЗИТОР 141
12.1. Композиране с МЮЗИК V 142
12.2. Функции за композиране 149
12.3. Подпрограма за генериране на ноти и графична партитура 151
12.4.Взаимодействие между инструментите 156

13. КОМПОЗИРАНЕ С МИКРОКОМПЮТЪР 161
13.1.Компютърна композиция 161
13.2. Програмистът като композитор 164
13.3. Аранжимент на пиесата 166

14. УНИВЕРСАЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА МУЗИЦИРАНЕ 168
14.1.Система PPG 168
14.2.Система YAMAHA 171
14.3.Система СИНКЛАВИР (ЅINCLAVIER) 173

Вместо заключение 182
Литература 185
Бележки
КОМПЮТРИ и МУЗИКА

Автори: инж. Симо Леонов Лазаров
инж. Емил Леонов Лазаров
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 0