Богдан Богданов
Култура, общество, литература

Записът е непълен.

Автор
Богдан Богданов
Заглавие
Култура, общество, литература
Подзаглавие
Текстове по културна антропология нв античността
Други автори
Орлин Тодоров
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо издание
Категория
Антропология и етнология
Жанр
Антропология, Културология, Литературознание
Теми
Антична литература, Античност, Древна Гърция, Древен Рим
Съставител
Орлин Тодоров
Коректор
Росица Николова
Оформление на корица
Миглена Деянова
Компютърна обработка
Миглена Деянова
Предпечатна подготовка
ИК „ЛИК“
Издател
Издателство „ЛИК“
Град на издателя
София
Година на издаване
2007
Носител
хартия
Печатни коли
39,5
Формат
16/60/90
Брой страници
630
Цена
19,00 лв.
ISBN
978-954-607-756-1
Анотация
В тази книга са подбрани задълбочени и проникновени текстове, които отразяват дългогодишната изследователска дейност на професор Богдан Богданов, един от най-значимите и влиятелни автори в полето на историята на културата и антропологията на античността.
Този изключителен том представя света на античния човек, неговите вярвания, практики и институции, литературните форми и значимите културни модели, които го формират и осмислят.
Тук читателят ще открие както изпълнени с конкретика текстове, разказващи за специфичните начини и стилове на общуване, преживяване и светоусещане на древните елини, така и богати теоретични възгледи, които тематизират ролята и функцията на митологията, религията, драмата, епоса, историографията и философията.
Информация за автора
Богдан Богданов е доктор на науките и професор по старогръцка литература и култура в катедрата по класически филологии на Софийския университет. Председател на настоятелството на Нов български университет и един от неговите създатели.
Автор е на повече от 200 книги, статии и преводи в областта на старогръцката литература, културата, философията, човешките отношения и университетското образование. Личност с изключителен принос за модернизирането на българското образование и академичната среда, за развитието на гражданското общество и демокрацията в България.
Въведено от
NomaD
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 2