Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова
Психология и логика за 9. клас

Автор
Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова
Заглавие
Психология и логика за 9. клас
Алтернативно заглавие
Психология и логика за девети клас
Подзаглавие
задължителна подготовка
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Учебна литература
Теми
психология и логика, девети клас
Рецензент
Димо Йорданов, Бойчо Бойчев
Коректор
Мария Станимирова
Издател
„Педагог 6“
Град на издателя
София
Година на издаване
2011
Други полета
Картина на корицата „Dragonfly with Red Wings Chasing a Serpent which Skips Away in a Spiral Towards the Comet“, Хуан Миро, 1951.
Проект за дизайн Александрина Костова
Мартин Джуров, художник на шаржовите илюстрации, 2011 г.
Рецензенти на издателството проф. д.пс.н. Димо Йорданов и д-р Бойчо Бойчев

Уче6никът е одобрен със заповед № РД 09-444/25.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Материалите в учебника са разработени както следва:

в част „Психология“

доц. д-р Галя Герчева-Несторова-тема 1, от тема 2 — „Аз-образ и самооценка“ и „Етапи в развитието на личността“, от тема 4 — „Училищна среда и професионална ориентация“, от тема 5 — „Комуникациите между хората“, „Конфликтите в междуличностното общуване“, „Морално развитие на личността“ и „Комуникативни умения“, тема 7; ас. Мартин Джуров — от тема 2 — „Психоаналитична концепция за личността“ и „Аз и моята сексуалност“, тема 3, от тема 4 — „Семейна среда и бъдещи родители“, от тема 5 — „Различията между хората“, тема 6;

в част „Логика“

доц. д-р Галя Герчева-Несторова — тема 5;
Райна Димитрова — теми 1, 2, 3 и 4.

http://www.pedagog6
Носител
хартия
Печатни коли
15,5
Формат
70×100/16
Брой страници
248
Подвързия
мека
Цена
8,90 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-954-324-086-9
Съдържание
Уводни думи        3
ПСИХОЛОГИЯ        5
1.        ПСИХОЛОГИЯТА — НАУКА И ПРАКТИКА
Психология — възникване на науката … 6
Съвременната психология — теория и практика … 13
2.        ПРОЦЕСЪТ НА ОПОЗНАВАНЕ НА СЕБЕ СИ. АЗ И МОЯТА СЕКСУАЛНОСТ
Психоаналитична концепция за личността … 21
Аз-образ и самооценка … 29
Етапи в развитието на личността … 35
Аз и моята сексуалност (практически опит) … 42
3.        СВЕТЪТ НА ВРЪСТНИЦИТЕ
Социалните групи … 44
Групови процеси … 49
Социалният Аз и връстниците (практически опит) … 57
4.        СВЕТЪТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ
Семейна среда и бъдещи родители … 60
Училищна среда и професионална ориентация (практически опит) … 64
5.        ЛИЧНОСТНИ РАЗЛИЧИЯ И ОБЩУВАНЕ
Комуникациите между хората … 67
Конфликтите в междуличностното общуване … 76
Морално развитие на личността … 81
Различията между хората (беседа) … 88
Комуникативни умения (практически опит) … 92
6.        ЗАВИСИМОСТИТЕ
Наркотиците … 96
Други зависимости и изборът на личността … 103
Взаимопомощ (практически опит) … 108
7.        ПОЗНАНИЕТО И УЧЕНЕТО
Познание чрез усещане и възприятие … 110
Познание чрез мислене и въображение … 119
Ученето като процес на обработка на информация — памет … 127
Ученето като процес на обработка на информация — мотиви … 134
Изследване на познанието (практически опит) … 140
ЛОГИКА
1.        РАЦИОНАЛНОСТ И МИСЛЕНЕ
Рационалност и мислене … 144
Мислене и език … 147
2.        ЛОГИКА И ФОРМИ НА МИСЛЕНЕТО
Логиката като наука … 150
Понятие … 152
Отношения между понятията … 156
Определение … 160
Деление на понятие … 165
Просто съждение … 171
Сложно съждение … 179
Умозаключение … 185
Логически закони … 188
Разпознаване на основните форми на мисленето (практически опит) … 194
3.        ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Умението да формулираме теза … 196
Защита на формулираната теза … 199
Стратегии за ефективно задаване на въпроси и даване на отговори … 202
4.        ИСТИНА И АРГУМЕНТАЦИЯ
Дедукция … 206
Индукция … 211
Аналогия … 214
Стратегии за аргументиране … 217
факти и аргументация … 223
Установяване обективната валидност на тезата (практически опит)        227
5.        КОМУНИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТ
Изслушване на чужди аргументи и толерантност … 229
Умението да бъдем убедителни и толерантни в спора … 236
Разбиране и изразяване на смисъла (практически опит) … 243
Бележки
Учебникът се ползва в системата на средното образование до края на учебната 2017/2018 г.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2