Гергана Драгиева, Сергей Герджиков
Философия за 11. и 12. клас

Автор
Гергана Драгиева, Сергей Герджиков
Заглавие
Философия за 11. и 12. клас
Подзаглавие
на природо-математическите и хуманитарните средни училища
Тип
учебник, учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Категория
Учебна литература
Жанр
Философия
Редактор
Таня Желязкова
Художник
Галя Кръстева
Технически редактор
Кръстю Кръстев
Рецензент
Мая Митренцева
Коректор
Вили Андреева
Оформление на корица
Галя Кръстева
Компютърна обработка
Юлия Плачкова
Издател
Издателство „Гея-Либрис“
Град на издателя
София
Година на издаване
1997
Адрес на издателя
1000 София, п.к. 365
Печат
„Образование и Наука“ ЕАД
Носител
хартия
Брой страници
216
Подвързия
мека
ISBN
954-8232-82-0
УДК
101(075.3)
Анотация
Млади приятели,
пред вас е учебно помагало, което ви предлага увлекателна разходка из идеите на философското знание. Чрез него ще откриете интересните връзки, които съществуват между най-общото познание, граничещо с мъдростта, и науките за природата. Ще се докоснете до философията на културата в нейния най-широк смисъл, за да разберете, че историята на човечеството е съпътствана от вечния стремеж към осмисляне на света и мястото на творящия човек в него.
Авторите ви предлагат систематизирано изложение на всички най-важни философски теории, чието опознаване ще ви достави не само интелектуално удоволствие, но и ще ви даде ключ за разбиране на ставащото тук и и сега.
Съдържание
Предговор / 7
Увод / 9

ПЪРВИ РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФИЯ НА МАТЕМАТИКАТА И ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
        ПЪРВА ЧАСТ. Философия на математиката
        1. Число / 19
        2. Пространство и геометрии / 26
        3. Аксиоми и доказателства / 33
        4. Математическата истина / 38
        5. Изкуствен интелект. Дискусия / 43
        ВТОРА ЧАСТ. Философия на науките за земята
        1. Физична величина / 51
        2. Физични закони и обяснения / 57
        3. Кръговрат на веществата и енергия / 65
        4. Ритми в природата / 68
        5. Цялостност на природните системи. Дискусия / 74
        ТРЕТА ЧАСТ. Философия на биологията
        1. Биологична структура-текст / 79
        2. Биологична функция и смисъл / 85
        3. Еволюция — За и Против / 91
        4. Мозък и психика / 101
        5. Биоетика. Дискусия / 108

ВТОРИ РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФИЯ НА КУЛТУРАТА
        ПЪРВА ЧАСТ. Понятие за култура
        1. Що е култура? / 119
        2. Творец, творчество, творение / 124
        3. Език, значение, знак / 130
        4. Текст и смисъл / 136
        5. Култура и цивилизация. Дискусия / 144
        ВТОРА ЧАСТ. Теории за културата
        1. Културата като израз на духа / 149
        2. Закон и форма. Неокантианци / 158
        3. Ерос и култура / 163
        4. Общество и култура / 167
        5. Херменевтика / 173
        ТРЕТА ЧАСТ. Културните форми
        1. Магия / 180
        2. Мит / 187
        3. Изкуство / 192
        4. Техника / 200
        5. Изток и Запад. Дискусия / 43
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2