Нели Иванова, Румяна Нешкова, Ангелина Жекова
Български език за трети клас

Автор
Нели Иванова, Румяна Нешкова, Ангелина Жекова
Заглавие
Български език за трети клас
Подзаглавие
проект за учебник
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
български език, трети клас
Редактор
Мария Бунева, Елена Попова
Художник на илюстрациите
Боряна Златева
Рецензент
Минка Кирилова, София Бонева
Коректор
Анна Попова
Компютърна обработка
Боряна Златева
Издател
ИК „Рива“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1000 София ул. „Неофит Рилски“ № 70, ет. 3
Други полета
Боряна Иванова Златева, графичен дизайнер и художник на илюстрациите, 2018 г .
Научни титли на авторите: проф. дпн Нели Иванова; д-р Румяна Нешкова
Формат: 600X900/8
Печатни коли: 13
www.rivapublishers.com
Носител
цифров
С илюстрации
да
ISBN
978-619-225-XXX-X
Съдържание
Какво научих във втори клас / 6
Строеж на езика / 8
Упражнение / 10
Редактиране / 12
Упражнение / 13
Звукове и букви / 14
Упражнение / 15
Правопис на гласни звукове в ударена сричка / 16
Упражнение / 17
Изговор и правопис на гласни звукове в неударена сричка / 18
Упражнение / 19
Изговор и правопис на гласни звукове в крайна сричка на думата / 20
Упражнение / 21
Правопис на съгласни звукове в средата на думата / 22
Упражнение / 23
Правопис на С пред звучни съгласни в началото на думата / 24
Упражнение / 25
Правопис на Т пред звучни съгласни в средата на думата / 26
Упражнение / 27
Звукове и букви. Обобщение / 28
Корен на думата / 30
Упражнение / 31
Представка / 32
Упражнение / 33
Правопис на думи с представки / 34
Упражнение / 35
Сродни думи / 36
Упражнение / 37
Лични местоимения / 38
Упражнение / 39
Лице на личните местоимения / 40
Число на личните местоимения / 41
Употреба на личните местоимения / 42
Правопис на личните местоимения / 44
Упражнение / 45
Лице на глагола / 46
Упражнение / 47
Спомагателен глагол съм / 48
Упражнение / 49
Степенуване на прилагателно име / 50
Упражнение / 51
Правопис на степенувани прилагателни имена / 52
Упражнение / 53
Правопис на прилагателни имена с -нн- / 54
Упражнение / 55
Пряко значение на думата / 56
Преносно значение на думата / 57
Употреба на думи с пряко и преносно значение / 58
Упражнение / 59
Синоними / 60
Упражнение / 61
Употреба на синонимите / 62
Дума. Обобщение / 63
Възклицателно изречение / 64
Упражнение / 65
Подбудително изречение / 66
Упражнение / 67
Употреба на видовете изречения по цел на изказване / 68
Преобразуване на видовете изречения по цел на изказване / 69
Изречение. Обобщение / 70
Какво научих в трети клас / 72
Устен разказ за прочетена книга / 74
Отговор на въпрос при обсъждане на нехудожествен текст / 76
Речев етикет / 77
Тема на текста. Ключови думи / 78
Съчиняване на текст по ключови думи / 79
Лично писмо / 80
Съчинение на тема „Последният снежен човек“ / 82
Съчинение на тема „Приятелство“ / 84
Разказ по серия картини / 86
Преразказ на народна приказка: Слънчова майка / 88
Преразказ на авторска приказка: Пчеличката Тини — Ангелина Жекова / 90
Преразказ на разказ: Пеещо дърво — Лада Галина / 92
Преразказ на басня: Вълкът и агнето — Лафонтен / 94
Преразказ на нехудожествен текст: Медоносната пчела / 96
Съчинение на приказка по предложен герой / 98
Съчинение по преживяна случка / 100
Съчинение по въображение / 102
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
https://uchebnicite.bg/wp-content/uploads/2018/03/bulgarski-uchebnik-korica-769x1024.jpg
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 1