Милко Палангурски, Иван Русев, Лъчезар Стоянов, Виолета Стойчева, Юлия Симеонова
История и цивилизации за 7. клас

Автор
Милко Палангурски, Иван Русев, Лъчезар Стоянов, Виолета Стойчева, Юлия Симеонова
Заглавие
История и цивилизации за 7. клас
Алтернативно заглавие
История и цивилизации за седми клас
Подзаглавие
проект за учебник
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Категория
Учебна литература
Теми
история, история и цивилизации, седми клас
Редактор
д-р Светла Петрова
Консултант
Татяна Иванова, Теодора Николова, Цветелина Мутафова
Художник
Десислава Васова
Компютърна обработка
Десислава Васова
Издател
ИК „Рива“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1000 София ул. „Неофит Рилски“ № 70, ет. 3
Други полета
Научни титли на авторите: проф. дин Милко Палангурски; проф. дин Иван Русев; доц. д-р Лъчезар Стоянов; доц. д-р Виолета Стойчева; д-р Юлия Симеонова
Формат: 600X900/8
Печатни коли: 20,25
цветност 4+4
www.rivapublishers.com
Брой страници: 162
Носител
цифров
С илюстрации
да
ISBN
978-954-320-XXX-X
Съдържание
Наследството на Средновековна Европа. България и българите (преговор) … 6
История на Средновековна Европа. Какво знаем в началото на 7. клас. Самоконтрол … 8
Тема 1: Българско възраждане (XVIII–XIX в.) … 11
1. Новото време, Османската империя и българите … 12
2. Българското стопанство през XVIII — XIX в. … 15
3. Възрожденското общество … 18
4. Светът на възрожденските българи … 21
5. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански … 24
6. Новото българско училище … 27
7. Българската култура през Възраждането … 30
ТЕХНИКИ НА ИСТОРИЯТА. Умеем ли да пишем исторически текст? … 33
8. Движение за независима българска църква … 35
9. Начало на организирано националноосвободително движение … 38
10. Българската освободителна революция (1869–1875) … 41
ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ. Апостолите на българската свобода. Идеи за промяна … 44
11. Априлско въстание през 1876 г. … 47
12. Руско-турската война (1877 — 1878) и освобождението на България … 50
Българско възраждане (XVIII — XIX в.). Обобщение … 53
Българско възраждане (XVIII — XIX в.). Самоконтрол … 55
Тема 2: България от освобождението до края на втората световна война … 57
13. Възстановяването на българската държавност … 58
14. Изграждане на Княжество България … 61
ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ. Търновските законодатели — строители на съвременна България … 64
15. Съединението на Княжество България и Източна Румелия … 66
16. Криза и модернизация. Стефан Стамболов … 69
17. България в края на XIX в. Константин Стоилов … 72
18. Силата прави независимостта … 75
19. Българското стопанство след Освобождението … 78
20. Променящият се свят на българите … 81
21. Българите извън пределите на свободната държава … 84
22. Пожарът на Балканите … 87
23. България в Голямата война (1915 — 1919) … 90
24. Между диктатурата и демокрацията (1919 — 1939) … 93
25. България в неспокойния европейски мир … 96
26. Царство България през Втората световна война … 99
ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ. Спасените. Българските евреи извън хватката на Хитлер … 102
27. Обществено-икономически промени между войните … 104
ТЕХНИКИ НА ИСТОРИЯТА. Числата в историята … 107
28. Културните хоризонти на българите … 109
29. Художествената култура търси място в Европа … 112
България от Освобождението до края на Втората световна война. Обобщение … 115
България от Освобождението до края на Втората световна война. Самоконтрол … 117
Тема 3: България след втората световна война до 1989 г. … 119
30. Налагане на комунистическо управление в България … 120
31. Налагане на тоталитарния режим … 123
32. Икономически промени в селото и града … 126
33. Външна политика на България … 129
34. Българското общество (1944 — 1989) … 132
35. Българската култура през втората половина на XX в. … 135
България след Втората световна война до 1989 г. Обобщение … 138
България след Втората световна война до 1989 г. Самоконтрол … 140
Тема 4: България след 1989 г. … 141
36. Краят на комунистическия режим … 142
37. Българският преход към демокрация … 145
38. България — част от евроатлантическото семейство … 148
39. Българският гражданин в съвременния свят … 151
ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ. Моите права като европейски гражданин … 154
България по пътя на демокрацията. Обобщение … 156
История на България (XVIII — началото на XXI в.). Годишен преговор … 157
Какво научихме в края на 7. клас. Самоконтрол … 159
Критерии за оценяване на въпросите за самоконтрол … 161
Бележки
Pdf файл с комбинирани страници с текст от мострата на издателството и добавени останалите страници като изображения.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
https://uchebnicite.bg/wp-content/uploads/2018/04/istoriq_7_kl_pechat_koricata.jpg
https://uchebnicite.bg/wp-content/uploads/2018/04/istoriq_7_klas-83.jpg
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 1