Г. Харди
Апология на математика

Автор
Г. Харди
Заглавие
Апология на математика
Тип
есе
Националност
английска (не е указано)
Език
български
Категория
Есета
Жанр
Документална проза, Есеистика
Теми
Европейска литература, XX век
Преводач
Иван Чобанов
Език, от който е преведено
английски
Редактор
Иван Xристов Димовски
Художник
В. Павлов
Художествен редактор
Д. Бакалов
Технически редактор
Р. Кръстанова
Коректор
С. Цекова
Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1971
Печат
ДПК „В. Александров“ — Враца
Други полета
Посвещение: На Джон Ломъс, който ме подтикна да я напиша
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
10.IV.1970
Подписана за печат
17.XII.1970
Печатни коли
9,50
Издателски коли
5,70
Формат
32/71/100
Код / Тематичен номер
514
Номер
51
Поръчка
1658
Издателски №
18585./III-4
Брой страници
152
Цена
0,31 лв.
УДК
51
Анотация
„Апология на математика“, написана от Харди през последните му години, е не само една защита на математика-творец, но и една лична изповед, чиято откровеност привлича и затрогва. Читателят не бива да я приема безрезервно. Той не бива да забравя, че това е една жалба на творец, загубил вече творческите си сили, но не забравил най-красивите съзидателни дни на своя живот. Видният и добре познат у нас английски писател Греъм Грийн пише, че не познава друго съчинение, което така добре без сянка на суетност да характеризира вълнението на един артист-творец.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели.

Книгата е лична равносметка на един крупен математик за това, какво е означавала математиката за него. Харди анализира по един задълбочен и оригинален начин привлекателната сила на математиката, като слага ударението не върху нейната приложимост, а върху дълбочината и красотата и като творческо изкуство.
Харди си задава въпроса: заслужава ли си човек да отдаде целия си живот на математическото изследване? Несъмнено отговорът му е личен, но в това се крие своеобразието и ценността на книгата. Той съдържа изповедта на един непокаял се, но човечен математик: неговата искреност разбулва скрити страни на математическото творчество и е принос към психологията на научното търсене.

"Математиката, пише професор Харди, е игра за млади хора: творческо, а не описателно изкуство. Минал 60-те години, той пише тази апология на един живот, прекаран сред неща, които непосветеният читател погрешно счита за най-студените интелектуални висоти. Колко е неправ — това той ще научи от живото, вълнуващо есе на професор Харди. В него няма нищо, което един неспециалист да не може да разбере, с изключение може би на една теорема, и аз не познавам друго съчинение — освен уводните есета на Хенри Джеймз — което така ясно да разкрива въодушевлението на един артист-творец.
Греъм Грийн
Информация за автора
Авторът на тази книга Годфри Харолд Харди (1877 — 1947) е един от най-крупните математици на нашия век и на Англия през цялата й история. Епохални са приносите му в теорията на числата, направени съвместно с Литлууд и Рамануджан — две други забележителни фигури в историята на математиката на нашия век. Трудовете на Харди оказаха дълбоко и трайно влияние върху целия класически анализ, като го обогатиха с нови методи и теории от основно значение.
Бележки
Пълното име на автора е Годфри Харолд Харди (Godfrey Harold Hardy).

Информацията за автора и анотацията са копирани от съответните части от текста на стр. 6, както и от задната корица.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
A MATHEMATICIAN'S APOLOGY
BY G. H. HARDY
WITH A FOREWORD BY C. P. SNOW
CAMBRIDGE AT THE UNIVERSITY PRESS
1967
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Националност: английска —
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2