Татяна Христова
Мениджмънт на човешките ресурси

Автор
Татяна Христова
Заглавие
Мениджмънт на човешките ресурси
Издателска поредица
Библиотека „Princeps“
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Икономика и финанси
Жанр
Учебници и помагала, Икономика
Теми
Управление, Мениджмънт
Редактор
Стилиян Трифонов
Художник
Princeps
Рецензент
доц. д-р Иван Кълвачев
Коректор
Зоряна Стоянова, Диана Черногорова
Оформление на корица
Станислав Славов, Теодор Тодоров
Компютърна обработка
Стилиян Трифонов, Маргарита Трифонова
Издател
Princeps
Град на издателя
Варна
Година на издаване
1996
Адрес на издателя
Варна 9000, п.к. 413
Печат
„Дунав прес“ ООД
Други полета
Съдържа таблици, схеми и диаграми
Носител
хартия
Излязла от печат
ноември 1996 г.
Печатни коли
19,25
Формат
70×100/16
Брой страници
308
Подвързия
мека
ISBN
954-8067-24-2
УДК
331.5
Анотация
Тази книга дава отговор на въпрости:
— каква е разликата между мениджмънт на човешките ресурси и мениджмънт на персонала
— същност на хората като ресурси на организацията
— как можем да вземаме адекватни на ситуацията управленчески решения за човешките ресурси
— как да планираме социалната организация от хора
— как да проектираме и анализираме длъжностите
— каква е разликата между набор и подбор на хора
— как да обучаваме сътрудниците и да развиваме кариерата им
— как да оценяваме и възнаграждаваме
— как да установяваме и поддържаме трудови и служебни отношения
Информация за автора
Доц. д-р Татяна Христова е икономист, преподавател в Икономически университет — Варна. Специалист по приложна социална психология в икономиката. Автор на няколко учебника и над 45 публикации в тази област. Директор е на Агенцията за човешки ресурси към центъра за следдипломна квалификация на ИУ — Варна. Лицензиран консултант по мениджмънт на Търговско-индустриалната камара на Бавария.
Съдържание
Предговор / 10
Глава 1. Природата на мениджмънта на човешките ресурси / 12
Глава 2. Функции и дейности за мениджмънт на човешките ресурси / 42
Глава 3. Външната и вътрешната среда на мениджмънта на човешките ресурси / 72
Глава 4. Индивидуални различия между хората в организацията / 102
Глава 5. Анализ и диагноза на средата на мениджмънт на човешките ресурси / 122
Глава 6. Цели на мениджмънта на човешките ресурси и оценка на изпълнението им / 132
Глава 7. Отдел за човешки ресурси / 142
Глава 8. Проектиране на труда / 150
Глава 9. Анализ на труда / 168
Глава 10. Планиране на човешките ресурси / 186
Глава 11. Набор на човешки ресурси / 202
Глава 12. Подбор на човешки ресурси / 220
Глава 13. Обучение / 236
Глава 14. Мениджмънт на кариерата / 248
Глава 15. Усъвършенстване на качеството на трудовия живот / 262
Глава 16. Оценка / 272
Глава 17. Възнаграждения / 280
Глава 18. Установяване и поддържане на трудови отношения / 286
Глава 19. Служебни отношения / 294
Литература / 306
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2