Стендал
Избрани произведения в четири тома • том 1

Автор
Стендал
Заглавие
Избрани произведения в четири тома
Заглавие на том
том 1
Подзаглавие
Червено и черно, Новели
Други автори
Георги Цанков (предговор)
Тип
роман, новели
Националност
френска
Език
български
Поредност на изданието
първо, трето, пето
Категория
Класически романи и повести
Жанр
Класическа проза (ХIX век), Епически роман, Исторически роман, Реалистичен роман
Теми
Европейска литература, Реализъм, Романтизъм, Човек и бунт
Преводач
Атанас Далчев, Алберт Коен, Русчо Тихов
Език, от който е преведено
френски
Редактор
Георги Куфов, Силвия Вагенщайн
Отговорен редактор
Силвия Вагенщайн
Редакционна колегия
Здравко Петров, Людмила Стефанова, Пенка Пройкова
Художник
Веселин Павлов
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Иван Андреев
Коректор
Радослава Маринович, Грета Петрова
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1982
Адрес на издателя
ул. „Г. Генов“ 4
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София. ул. „Н. Ракитин“ 2
Носител
хартия
Литературна група
ХЛ
Дадена за набор/печат
май 1982
Подписана за печат
септември 1982
Излязла от печат
октомври 1982
Печатни коли
43,50
Издателски коли
36,54
УИК
35,13
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
04 9536679711/5557-75-82
Номер
Ч 820-3
Брой страници
694
Подвързия
твърда с обложка
Цена
4,64 лв.
УДК
840-31, 840-32
Рекламни коментари
С Т Е Н Д А Л
ИЗБРАНИ ТВОРБИ В ЧЕТИРИ ТОМА
1982 — 1983

ТОМ I
Червено и черно
Новели

ТОМ II
Пармският манастир
Италиански хроники

ТОМ III
За любовта
Арманс

ТОМ IV
Люсиен Льовен
Съдържание
Стоте лица на Анри Бейл / 5
        Георги Цанков

ЧЕРВЕНО И ЧЕРНО / 33
        Превод Атанас Далчев

ПЪРВА ЧАСТ
ПЪРВА ГЛАВА Градчето / 35
ВТОРА ГЛАВА Кметът / 39
ТРЕТА ГЛАВА Имотът на бедните / 42
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА Баща и син / 47
ПЕТА ГЛАВА Спазаряване / 51
ШЕСТА ГЛАВА Неприятност / 59
СЕДМА ГЛАВА Родство по избор / 67
ОСМА ГЛАВА Дребни събития / 78
ДЕВЕТА ГЛАВА Вечер на село / 86
ДЕСЕТА ГЛАВА Голямо сърце и малко благосъстояние / 94
ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА Една вечер / 98
ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА Пътуване / 103
ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА Ажурените чорапи / 109
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА Английските ножички / 114
ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА Петелът пропя / 118
ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА На другия ден / 122
СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА Първият помощник / 127
ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА Кралят във Вериер / 132
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА Мисленето е страдание / 145
ДВАДЕСЕТА ГЛАВА Анонимните писма / 154
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА Диалог с един господар / 158
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА Така постъпваха в 1830 година / 172
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА Огорченията, които носят големите служби / 185
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА Една столица / 190
ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА Семинарията / 206
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА Човешкият род или това, което липсва на богатия / 214
ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА Пръв житейски опит / 224
ДВАДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА Процесията / 228
ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА Първото повишение / 235
ТРИДЕСЕТА ГЛАВА Един честолюбец / 251

ВТОРА ЧАСТ
ПЪРВА ГЛАВА Селски развлечения / 269
ВТОРА ГЛАВА Първо излизане в обществото / 280
ТРЕТА ГЛАВА Първи стъпки / 288
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА Домът дьо Ла Мол / 292
ПЕТА ГЛАВА Чувствителността на високопоставен ната набожна дама / 305
ШЕСТА ГЛАВА Отсенки на произношение / 308
СЕДМА ГЛАВА Пристъп от подагра / 315
ОСМА ГЛАВА Кой орден отличава човека / 323
ДЕВЕТА ГЛАВА Балът / 333
ДЕСЕТА ГЛАВА Кралица Маргарита / 343
ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА Властта на една млада девойка / 351
ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА Дали не е някой Дантон? / 356
ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА Заговор / 362
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА Мисли на млада девойка / 371
ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА Не е ли заговор това? / 377
ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА Един часът след полунощ / 382
СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА Старинната сабя / 389
ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА Жестоки мигове / 394
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА Опера „Буф“ / 400
ДВАДЕСЕТА ГЛАВА Японската ваза / 409
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА Тайното послание / 415
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА Разискванията / 421
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА Духовенството, горите, свободата / 429
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВ Страсбург / 438
ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА На служба при добродетелта / 444
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА Благонравната любов / 452
ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА Най-добрите черковни длъжности / 456
ДВАДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА Манон Леско / 459
ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА Досада / 464
ТРИДЕСЕТА ГЛАВА Ложа в опера „Буф“ / 467
ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА Да я държи в страх / 472
ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА Тигър / 477
ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА Адът на безсилието / 483
ТРИДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТА ГЛАВА Човек с ум / 488
ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА Буря / 495
ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА Нерадостни подробности / 501
ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА Кулата / 508
ТРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА Един всесилен човек / 513
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА Козните / 519
ЧЕТИРИДЕСЕТА ГЛАВА Спокойствието / 524
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА Съдът / 528
ЧЕТИРИДЕСЕТИВТОРАГЛАВА / 535
ЧЕТИРИДЕСЕТИТРЕТАГЛАВА / 541
ЧЕТИРИДЕСЕТИЧЕТВЪРТАГЛАВА / 546
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА / 553

НОВЕЛИ
Ванина Ванини / 563
        Превод Алберт Коен
Сандъкът и привидението / 589
        Превод Алберт Коен
Минафон Вангел / 611
        Превод Алберт Коен
Любовна магия / 647
        Превод Русчо Тихов

Обяснителни бележки / 663
Бележки
Стендал (на френски: Stendhal) е псевдоним на Анри Мари Бейл (1783–1842).

Страници 32 и 34 са празни.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
STENDHAL
LE ROUGE ET LE NOIR
Chronique du XIXe siècle
Champion, Paris, 1923
VANINA VANINI
Garnier-Flammarion, Paris, 1977
LE COFFRE ET LE REVENANT
LE PHILTRE
MINA DЕ VANGHEL
Editions Gallimard et Librairie Génèrale Française, 1968
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Стендал (на френски: Stendhal) е псевдоним на Анри Мари Бейл (1783-1842) —
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB
Връзки в Мрежата
Библиографии
Чужди рафтове

Корици 6