Кирил Димчев, Ангел Петров, Мая Падешева, Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
Български език и литература

Записът е непълен. (За допълнителна проверка и оглед.)

Автор
Кирил Димчев, Ангел Петров, Мая Падешева, Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева
Заглавие
Български език и литература
Издателска поредица
Готови за матура. Подготовка за държавен зрелостен изпит №-2
Тип
помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ допълнено
Категория
Учебна литература
Жанр
Учебно помагало
Теми
български език, литература, матура по БЕЛ
Редактор
Олга Попова
Коректор
Яна Червенкова
Издател
Булвест 2000
Град на издателя
София
Година на издаване
2011
Адрес на издателя
1505 София, ул. „Васил Друмев“ 36
Печат
„Булвест Принт“ АД
Носител
хартия
Печатни коли
31,5
Формат
54×84/8
Брой страници
252
Подвързия
мека
Цена
12,00 лв.
ISBN
978-954-18-0789-7
Анотация
Помагалото е разработено в съответствие със съдържанието на учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Предназначено е да осигури на зрелостниците необходимата научна информация за успешно полагане на задължителния писмен зрелостен изпит.

Помагалото включва:

• систематизирана в рубрики, таблици и схеми синтезирана теоретична информация за лингвистични и за литературоведски понятия, за езикови закономерности, норми, правила;

• насоки за решаване на всички видове тестови задачи по български език и по литература;

• алгоритми за създаване на резюме и на аргументативен текст;
информация за петнайсетте автори, включени в програмата за ДЗИ (епоха, в която живеят и творят, биографични данни, основни теми, проблеми и образи в творчеството им);

• 125 разработки по български език и литература, от които 94 цялостни анализа на всичките художествени текстове, включени в програмата за ДЗИ.

Помагалото осигурява възможност на зрелостника за:

• осмисляне, разбиране, обобщаване и затвърдяване на знанията по български език и по литература;

• бързо и ефективно ориентиране в учебното съдържание на изпита;

• самостоятелна практическа подготовка за държавен зрелостен изпит;

• успешна подготовка за кандидатстудентски изпит по български език и литература.
Съдържание
Предговор .. 5
__Български език__
Текстът и социокултурният контекст .. 7
Резюме .. 15
Граматична норма. Граматични грешки .. 20
Лексикална норма. Лексикални грешки .. 27
Лексикално-смислови отношения между думите .. 36
Правописна норма. Правописни грешки .. 44
Пунктуационна норма. Пунктуационни грешки .. 50
__Литература__
__Видове тестови задачи по литература и насоки за решаването им__ .. 58
I. __Автори и произведения__ .. 65
__Христо Ботев__ .. 65
Майце си .. 66
Към брата си .. 67
Елегия .. 69
Борба .. 70
До моето първо либе .. 72
На прощаване .. 73
Хаджи Димитър .. 74
Моята молитва .. 76
Обесването на Васил Левски .. 78
__Иван Вазов__ .. 81
Българският език .. 82
Отечество любезно, как хубаво си ти! .. 83
При Рилския манастир .. 84
„Елате ни вижте!“ .. 85
Линее нашто поколенье .. 87
Епопея на забравените .. 88
Левски .. 89
Паисий .. 91
Кочо (Зашитата на Перущица) .. 92
Опълченците на Шипка .. 94
Дядо Йоцо гледа .. 97
Чичовци .. 99
Под игото .. 101
__Алеко Константинов__ .. 105
Разни хора, разни идеали .. 106
Бай Ганьо .. 108
__Пенчо Славейков__ .. 112
Cis Moll .. 113
Ни лъх не дъхва над полени .. 114
Спи езерото .. 115
Самотен гроб в самотен кът .. 116
Ралица .. 117
__Пейо Яворов__ .. 119
Градушка .. 121
Заточеници .. 122
Ще бъдеш в бяло .. 123
Две хубави очи .. 124
Стон (На Лора) .. 124
Две души .. 125
Сенки .. 126
Песента на човека .. 127
Маска .. 128
__Елин Пелин__ .. 130
Ветрената мелница .. 131
Косачи .. 132
Задушница .. 134
Мечтатели .. 135
На оня свят .. 137
Андрешко .. 139
Чорба от греховете на отец Никодим .. 141
Занемелите камбани .. 142
Гераците .. 144
__Димчо Дебелянов__ .. 147
Черна песен .. 148
Пловдив .. 149
Скрити вопли (Да се завърнеш в бащината къща) .. 150
Помниш ли, помниш ли .. 151
Спи градът .. 152
Миг .. 153
Един убит 154
Сиротна песен .. 155
Тиха победа .. 156
__Христо Смирненски__ .. 158
Да бъде ден! .. 160
Ний .. 161
Йохан 162
Юноша .. 163
Стария музикант .. 165
Цветарка .. 166
Зимни вечери 16.. 7
Гео Милев .. 169
Септември .. 171
__Атанас Далчев__ 174
Прозорец .. 176
Болница .. 177
Стаята .. 178
Къщата .. 179
Повест .. 180
Книгите 181
Камък .. 182
Дяволско 183
__Елисавета Багряна__ .. 185
Кукувица .. 187
Стихии .. 187
Потомка .. 188
Вечната .. 190
__Йордан Йовков__ .. 191
Песента на колелетата .. 192
Последна радост .. 193
Шибил .. 196
През чумавото 198
Индже .. 200
Албена .. 203
Другоселец .. 205
Серафим .. 206
__Никола Вапцаров__ .. 209
Вяра .. 211
Писмо (Ти помниш ли...) .. 212
Песен за човека .. 214
Сън .. 215
История .. 216
Завод .. 218
Кино .. 219
Прощално 221
Предсмъртно (Борбата е безмилостно жестока) .. 222
__Димитър Димов__ .. 223
Тютюн .. 224
__Димитър Талев__ .. 227
Железният светилник 228
II. __Строеж и функциониране на художествената творба__ .. 231
__Художествена условност__ (_фолклор, литература_) .. 231
__Особености на условно изобразения свят__ (_време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт_) .. 231
__Строеж на художествената творба__ (_заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, основна идея_) .. 232
__Комуникативен строеж на художествената творба__ (_автор, читател, повествовател, лирически герой_) .. 232
__Въздействие на художествената творба__ (_типове отношения автор-герой-читател_) .. 232
__Жанрова система на литературата__ (_литературни родове, литературни жанрове (видове)_) .. 233
__Организация на художествената реч__ (_проза, стих, стихова организация; тропи — метафора, метонимия, синекдоха, символ, алегория; фигури — епитет, сравнение, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска_) .. 235
III. __Проявления на българския модернизъм__ .. 238
IV. __Аргументативен текст по зададен проблем, свързан с художествена творба или с откъс от нея__ .. 242
__Литературно съчинение от аргументативен тип__ .. 243
Бележки
Автори: проф. Кирил Димчев, проф. д-р Ангел Петров, д-р Мая Падешева, проф. дпв Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

Издателство Булвест 2000
тел. (02) 8061 300 факс (02) 8061 313
Въведено от
marti4461
Създадено на
Обновено на
Източници
http://bulvest.com//продукт/Готови-за-матура-nПодготовка-за-държавен-зрелостен-изпит-nБългарски-език-и-литература-n-598
www.store.bg
Промени

Корици 0