Ботев в спомените на съвременниците си • том 2

Заглавие
Ботев в спомените на съвременниците си
Заглавие на том
том 2
Тип
документалистика
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Мемоари
Жанр
Документална проза
Съставител
Стефан Каракостов
Редактор
Велчо Велчев
Художник
Иван Бубев
Художествен редактор
Тотю Данов
Технически редактор
Петър Стефанов
Рецензент
Йоно Митев
Коректор
Шели Хане
Издател
Партиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ № 47
Печат
ДПК „Д. Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ № 2
Други полета
Събрал и изследвал: Стефан Каракостов
Фотограф: Никола Божинов
Книжно тяло: 1,68 лв.
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
15.XII.1975
Подписана за печат
23.VII.1976
Излязла от печат
февруари 1977
Печатни коли
37
Издателски коли
31,08
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
3901010100/18 — 1976
Номер
Б-3
Издателски №
5593
Брой страници
592
Тираж
25 110
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,60 лв.
УДК
949.72.042(092), 886.7(092)
Анотация

Вторият том от книгата „Ботев в спомените на съвременниците си“, събрал и изследвал Стефан Каракостов, обхваща всички спомени и писма на съвременници, които разказват за подготовката и въоръжаването на четите в 1875 и 1876 г., завладяването на „Радецки“, похода и сраженията на четата.
        Поместени са много материали, особено около подготовката на въстанието във Враца.
        Специално се разглежда отношението на европейската дипломация и печат към четата на Христо Ботев, превърнала се в световно събитие. Отделено е място и на ролята на турското султанско разузнаване. Проучени са изворите за лобното място на Ботев.
        Спомени и документи хвърлят обилна светлина върху полицейските следствия и двата процеса над Ботевите четници в София и Русе. Предадени са и всички спомени на Ботевите четници в техните редакции от различни години и са поставени на проверка с оглед па историческите извори.
        Последната глава съдържа спомените на семейството на Христо Ботев след Освобождението на България — на майка му Иванка Петкова, жената на Ботев — Венета, на братята му Стефан и Кирил,
на доведения му син Димитър Рашев и спомените на дъщеря му Иванка Ботева.
        Систематизирани по години, месеци и дни, спомените очертават личността, идеите, публицистиката и поезията на Ботев, как тя е била възприемана още докато Ботев е бил жив, какво влияние е оказала върху съвременниците си и как заживява в мемоарната и епистоларна епопея за великия поет и революционер, за да се превърне в една биография, разказана от тези, които са го познавали.
        „Ботев в спомените на съвременниците си“ се посвещава на стогодишнината от героичната смърт на великия поет и революционер.

Съдържание

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧЕТАТА
Спомени на Ернст Краус за въоръжаването на Ботсвата чета. Стоян Заимов за подготовката на Ботевата чета. Стоян Заимов за въоръжението и войводството на четата. Спомени на Никола Обретенов. Из спомените му за Георги Апостолов и организирането на Ботевата чета — Никола Обретенов. Спомени на Любица Ценович по подготовката на четата. Срещата на Драган Стоянов с Хр. Ботев. Знамето на Ботевата чета. Историческите извори за подготовката / 7
ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА „РАДЕЦКИ“ И ПОХОДЪТ НА ЧЕТАТА
Христо Ботев се прощава с майка си. Прощаване с Венета и Иванка. Давид Тодоров за качването на „Ра-децки“. План за речта пред четниците. Писмото на Ботев до капитана на „Радецки“. Светослав Миларов публикува последното писмо на Хр. Ботев от „Радецки“. Димитър Горов изпраща четата до Козлодуй. Първият доклад на капитана на „Радецки“ Дагоберт Енглендер. Протокол, съставен с офицерите на „Радецки“ — разпит на Дагоберт Енглендер, Катерино Дойми, Йохан Капор, Вилхелм Хасдел, Йозеф Филаканева, Карл Екерт, Симон Симонович и Алонс Махт, моряците и др. Пътниците на „Радецки“ за четниците. Спомените на капитан Д. Енглендер, изпратени на Захари Стоянов. Ст. Заимов в 1878 г. за завземането на „Радецки“ и похода на четата. Нетко Монов от с. Алтимир разказва на Д. Йорданов. Вазов за Ботев и Каравелов в навечерието на четата и смъртта на войводата. Писма па Димитър Ценович за четата и нейното значение / 32
ЗАРОДИШЪТ НА ВЪСТАНИЕТО ВЪВ ВРАЦА ПОТУШЕН
Приготовленията за въстание във Враца и Ботевата чета — спомени на В. Статков. Ръкописните спомени на Мито К. х. Мицов за Врачанското въстание. Спомени на Христо Николчов за приближаването на четата към Враца. Защо Стоян Заимов не вдигна Враца на въстание — спомени на Заимов. Спомените на Хр. Н. Даскалов „Враца през 1876 година“ и Мито Анков / 112
ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ПЕЧАТЪТ ЗА ХР. БОТЕВ И НЕГОВАТА ЧЕТА
Първите вести в печата за появата на Ботевата чета. Руската дипломация за четата. Ролята на сръбската дипломация за четата. Западната дипломации за въстанието и четата / 130
ХР. БОТЕВ И НЕГОВАТА ЧЕТА В ОЧИТЕ НА ТУРСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ
Доклади на турското разузнаване, че българският народ се въоръжава. Враца блокирана предивременно. Турската власт очаква преминаването на чети. Разузнаването закъснява с един ден да открие четата. Сраженията на четата. Турското командуване иска помощ от Цариград. Объркване в турската власт. Разбиването на четата по турски извори. Преследване на групи от четата. Появяват се нови чети. Четата на Панайот Хитов / 150
СПОМЕНИ ЗА ЛОБНОТО МЯСТО НА ХР. БОТЕВ
Къде е убит Хр. Ботев и къде е отнесена неговата глава според Стоян Заимов. Иван Вазов търси лобното място на Хр. Ботев през 1899 г. Спомените на Мехмед Али Осман. Боян Пенев разпитва Ботевия четник Димитър Тодоров—Димитрото. Актът за лобното място на Хр. Ботев от 1901 г. Трагедията в Рашов дол — спомени на Мария Ив. Цоловска, Димитър п. Георгиев и син му Георги Попдимитров. Епилогът на Ботевата гибел — пленяването на Кел Хасан, разгромителя на четата и Враца / 163
БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИ ПРЕД СЪДА
Полицейското следствие във Враца на 22 май срещу двамата четници Иван Стойков и Марко В. Бошнаков, както и срещу врачанеца Димитър Бошнаков. Разпитът на учителя във Враца Конст. Десимиров по укриването на Хр. Иванов от Севлиево във Врачанското училище. Следствието се обърква. Стоян Заимов заловен — под следствие във Враца. Следствието в Берковица. Залавянето на Младен Павлов — козлодуйското даскалче. Залавянето на Йордан Йорданов—Инджето. Следствен протокол на Стефанаки Савов в Берковица. Следствието в Берковица приключва с протокол „мазбата“ на околийския съд — Мито Цвятков отрича всичко. Следствието в Оряхово. Следствието на Сава Пенев в Ловеч. Следствието във Видин. Показанията на Стоян Заимов заблуждават турските следствени власти във Видин на 5 и 6 юни 1876 г. Решението на Видинската следствена комисия. Следствието в София започва на 31 май 1876 г. Спомените на Д. X. Икономов за софийския процес срещу Ботевите четници. Обвинителният акт и присъда на осъдените в София Ботеви четници. Сентенция № 92. Масовите арести плашат турската власт. Извънредният съд в Русе. Разпитът на Стоян Заимов в Русе. Спомените на Стоян Заимов за Извънредния съд и заседанието му в Русе на 11 август 1876 г. и поруганието на 12 август 1876 г. Следствието на Никола Обретенов в Русе. Спомените на Илия Цанов, държавен защитник на Ботевите четници в Русе — юни—септември 1876 г. Полемиката между Стоян Заимов и Илия Цанов. Историческа справка по полемиката / 177
СПОМЕНИТЕ НА БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИ
Спомени на неизвестен четник. Спомени на Йордан П. Кършовски. Спомени, писма и бележки на Димитър Икономов — Даскала. Ръкописните записки на Атанас Свещаров — Ботев четник от с. Горно Броди, Серско. Спомените на Иваница Данчев за четата. Спомените-полемика на Никола Тихов Обретенов от 1925 г. Спомени на Никола Обретенов от 1926 г. Никола Обретенов на лобното място през 1927 г. Конст. Апостолов и Никола Обретенов за Георги Апостолов — 1926—1929 г. Писмо на Никола Обретенов до редакцията на в. „Час“ — 1937 г. Последен разговор с покойния Ботев четник Никола Обретенов. Последните спомени на Никола Обретенов (1939—1942 г.). Спомените на Димитър Тодоров—Димитрото от 1926 г. Спомени на Димитър Тодоров—Димитрото от 1928 г. Спомени от 1936 г. Спомени на Никола Иванов Кючуков. Спомени на Цанко Минков Дечев. Спомени на Ц. Минков, записани от Петър Карапетров. Спомените на Йордан Йорданов — Инджето. Спомени на Димитър Тодоров Ночев, [записани от Евг. Волков и Ст. Филипов]. Спомените на Спас Соколов. Спомените на Младен Павлов — козлодуйското даскалче. Спомени на Андрей Матев за Георги Матев. Спомените на Стефанаки Хр. Савов от Враца. Спомени на Никола Мойнов Астарджиев от Ловеч. Йордан Денчев за гибелта на Хр. Ботев. Бележки на Христо (Хицо) Лазаров от Ловеч. Спомените на брата на Хр. Ботев — Кирил Ботев / 340
ХРИСТО БОТЕВ В СПОМЕНИТЕ НА СВОЕТО СЕМЕЙСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Майката на Хр. Ботев — Иванка Петкова. Жената на Ботев — Венета. Стефан Ботев. Кирил Ботев. Димитър Рашев — доведеният син на Хр. Ботев. Иванка Хр. Ботева / 563

Бележки

Между четвърта и пета страница има черно-бяла вложка с портрет на Христо Ботев.
Страници 4, 6 и 590 са празни.

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
УДК: 949.72.042(092), 886.7(092) —
http://ruc.ilib.primasoft.bg/bg/bool-simp.php?db=ruc&outType=0&bool=%28%28%CA%E0%F0%E0%EA%EE%F1%F2%EE%E2%2C+%D1%F2%E5%F4%E0%ED+%CB%FE%E1%EE%EC%E8%F0%EE%E2%24%29%29+AND+%28%C3%C8%3D1977%24%29&recordsPerPage=12&page=1&filterLanguage=
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии

Корици 8