Сергей Герджиков
Философия на относителността

Записът е непълен.

Автор
Сергей Герджиков
Заглавие
Философия на относителността
Тип
философски текст
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Философия
Редактор
Екстрем
Художник
Ирина Пенева
Коректор
Екстрем
Предпечатна подготовка
Екстрем
Издател
Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски“
Град на издателя
София
Година на издаване
2008
Печат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Носител
хартия
Формат
1/16 от 60/84
Брой страници
748
Цена
15 лв.
ISBN
978-954-8418-48-5
Анотация
В тази книга се изследва многостранно и детайлно относителността в различните модуси на реалност-виртуалност.
Развива се широко понятие за виртуалност, в което виртуалното се отнася за всички артефакти.
Реалността на артефактите и специално на знаците е в тяхната отнесеност към смисъл, те са релативно реални.
Смисълът се разбира като момент от човешки жизнен процес.
Съдържание
Увод / 9

Част I. ВИРТУАЛНА И РЕАЛНА
ОТНОСИТЕЛНОСТ / 17
Глава 1. Изходни разсъждения / 17
Глава 2. Виртуална и реална определеност / 54
Глава 3. Виртуална относителност / 73
Глава 4. Реална относителност / 96
Глава 5. Решения на проблеми / 127

Част II. ЕЗИКОВА ОТНОСИТЕЛНОСТ / 145
Глава 6. Фрагменти от ’универсалната граматика’ / 145
Глава 7. Думите в отнасяне към света и към другите / 153
Глава 8. Аналитичната семантика — метафизика / 169
Глава 9. Лингвистична относителност / 187
Глава 10. Езикова относителност / 214
Глава 11. Реална езикова относителност / 231
Глава 12. Езикова неопределеност / 248
Глава 13. Свободен език и свобода от език / 267

Част III. ЛОГИЧЕСКА ОТНОСИТЕЛНОСТ / 285
Глава 14. Виртуална логическа относителност / 285
Глава 15. Реална логическа относителност / 303
Глава 16. Относителност на дефиниции и аксиоми / 313
Глава 17. Свят и логики / 328
Глава 18. Логики в санскрит — индоевр. относителност / 342
Глава 19. Логика и рационалност в китайското мислене / 356
Глава 20. Японско мислене и а-рационалност / 378
Глава 21. Граници и разтваряне на логиката / 387

Част IV. ПОНЯТИЙНА ОТНОСИТЕЛНОСТ / 403
Глава 22. Относителност и определеност / 403
Глава 23. Реална понятийна относителност / 426
Глава 24. Понятийна неопределеност / 440
Глава 25. Dе-еssentia / 452
Глава 26. Понятийни двойки и мрежи / 472
Глава 27. Относителност на категории / 497
Глава 28. Разтваряне чрез относителност / 518

Част V. ДЕСКРИПТИВНА ОТНОСИТЕЛНОСТ / 535
Глава 29. Описания / 535
Глава 30. Виртуална и реална относителност на описанията / 547
Глава 31. Гравитация на описанията към един свят / 579
Глава 32. Ентропия на описанията / 595
Глава 33. Относителност на обяснения / 621
Глава 34. Относителност на научните описания / 634
Глава 35. Относителност на научните обяснения / 652
Глава 36. Свобода от описание / 678

Virtual and Real Relativity — abstract / 705
Използвана литература / 737
Въведено от
NomaD
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Блогове
Промени

Корици 2