Валерий Чолаков
Нобеловите награди

Автор
Валерий Чолаков
Заглавие
Нобеловите награди
Подзаглавие
Учени и открития (1901–1982)
Второ подзаглавие
Физика, химия, физиология и медицина
Издателска поредица
Поредица „Хоризонти — светът, науката, ние“ №30
Тип
документалистика
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Научнопопулярна литература
Жанр
Медицина, Физика, Химия, Физиология, Документална проза
Редактор
Цветан Старейшински
Художник
Марин Михайлов
Художествен редактор
Александър Хачатурян
Технически редактор
Борис Въжаров
Рецензент
Азаря Поликаров, Юлиан Минков
Коректор
Айше Сентова
Издател
Партиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1983
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ 47
Печат
ДП „Димитър Благоев“
Други полета
с/о Jusautor, Sofia
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
4. I. 1983 г.
Подписана за печат
19. IV. 1983 г.
Излязла от печат
май 1983 г.
Печатни коли
20,50
Издателски коли
17,22
УИК
18,01
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
22/95312 22411/1502–2–83
Издателски №
7079
Брой страници
328
Тираж
10 110
Подвързия
мека
Цена
1,36 лв.
УДК
001(100)
Анотация
Кои са хората, довели до невижданите постижения на съвременната наука и дълбокото проникване в тайните на мъртвата и живата природа? Къде са работили? Какво са открили?

Отговор на тези въпроси ще намерим, като погледнем списъка на лауреатите на Нобелова награда. Защото с това най-авторитетно международно отличие за постижения в науката са удостоени почти всички големи учени на XX век. На тях е посветена тази книга. На нейните страници се срещаме с Алберт Айнщайн — създателя на теорията на относителността, с Нилс Бор — разработил първия модел на атома, с Ханс Бете — който обясни как свети Слънцето, с Пьотр Капица и Лев Ландау — открили тайнственото явление свръхфлуидност, с Джеймс Уотсън, Френсис Крик и знаменитата нишка на живота — молекулата на ДНК, чиято структура те разкриха, и с още десетки познати и непознати творци на съвременната наука.
Съдържание
Въведение / 5
I
Алфред Нобел / 7
Нобеловата фондация / 12
Нобеловите комитети / 16
Нобеловите лауреати / 19
II
Загадъчни лъчи / 27
Закони на излъчването / 31
Модели на атома / 35
Квантите в действие / 38
Развитие на квантовите идеи / 40
Рентгеновите лъчи / 44
III
Изотопите / 51
Белязаните атоми / 55
Мечтата на алхимиците / 57
Модели на ядрото / 61
Магическите числа / 64
IV
Космически лъчи / 68
Елементарните частици / 73
Кварките. Великото обединение / 78
V
Радиото / 88
Радиоастрономията / 91
Астрофизика / 96
VI
Оптика и холография / 99
Лазерите / 103
Ефект на Мьосбауер / 106
VII
Магнитни явления / 109
Тунелен ефект / 114
Достижения на техниката / 115
„Наковалните“ на Бриджман / 117
Пътят към абсолютната нула / 118
Свръхпроводимост / 122
Фазовите преходи / 124
VIII
Химична термодинамика / 126
Електронните облаци / 130
Молекулни структури / 135
Химична кинетика / 141
Анализ на веществата / 145
Химия в две измерения / 149
Колоидите / 152
IX
Индустриална химия / 155
Полимери / 158
Химични синтези / 161
X
Природни вещества / 168
Витамини / 174
Ензими / 181
XI
Фотосинтеза / 188
Биоенергетика / 192
XII
Начало на генетиката / 201
Информационни молекули / 207
Молекулярна генетика / 213
Генно инженерство / 219
XIII
Физиология / 224
Хормоните / 230
Клетъчната машина / 243
XIV
Неврофизиология / 252
Химия на мозъка / 258
Мозък и поведение / 263
Изследване на сетивата / 268
XV
Медицинска микробиология / 277
Методи за лечение / 290
XVI
Имунология / 301
Клетъчни взаимодействия / 313
Заключение / 316
Литература / 317
Указател на имената / 319
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2