Тодорка Николова, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Технологии за 7. клас

Автор
Тодорка Николова, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Заглавие
Технологии за 7. клас
Алтернативно заглавие
Технологии за седми клас
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Учебна литература
Редактор
Валентин Ананиев
Художник
Живко Рухов
Рецензент
Веселин Димитров, Мариана Атанасова
Коректор
Зоряна Стоянова
Издател
„Бит и техника“
Град на издателя
Варна
Година на издаване
2014
Адрес на издателя
Варна 9009, ул. „Кап. Райчо Николов“ 101
Печат
„Хеликс Прес“ ЕООД — Варна
Други полета
Автори: доц. д-р инж. Тодорка Николова Николова
Пълни имена и звания на авторите: инж. Светла Костова Ананиева; инж. Валентин Георгиев Ананиев
Пълно име на художника: Живко Иванов Рухов
Пълни имена на рецензентите: Веселин Иванов Димитров; Мариана Раденкова Атанасова
Наименование на издателството: Издателство „Бит и техника“ ООД

Електронни учебници на Издателство Бит и Техника: http://www.e-uchebnici.com/
http://www.bititechnika.com
Година на авторски права: 2008
Носител
хартия
Печатни коли
10
Формат
60×90/8
Брой страници
80
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-9412-46-8
Съдържание
1. ТЕХНИКАТА
Светът на електричеството — 6
        Електрически вериги, компоненти, връзки и схеми
Електронната революция — 10
        Електронни елементи и схеми
Метрология — 12
        Технически средства за измерване и контрол
От кремъчния нож до роботите — 16
        Градивни елементи на технически обекти и системи
Техника за обработване и монтаж на изделия — 20
        Обработваща и монтажна техника
Професиите в техниката — 24
        Професионални дейности при разработване, производство и експлоатация на технически обекти
Проект „Моето място в света на професиите“ — 28
2. МОТЕРИАЛИТЕ
Добиване и приложение на материалите — 30
        Материалите — произход и предназначение
Свойства на материалите — 30
        Свойства на материалите с техническо значение
3. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Комуникации — 40
        Технически средства и системи за комуникация
Компютрите — 44
        Компютърни системи. Основни компоненти
Компютърът и автоматизацията — 48
        Устройства за автоматичен контрол, управление и регулиране
Какво още може компютърът — 52
        Компютърът в проектирането и информационното осигуряване на технически обекти и системи
        Проект „Моето място в света на професиите“ (продължение) — 55
4. КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Изобразяване на технически чертежи — 58
        Проектиране на технически обекти
Техническо конструиране — 66
        Основи на конструирането
Технологии — 70
        Технология и технологични процеси
Стандартизация и техническа документация — 74
        Техническо документиране и стандартизация
Бележки
Първото издание на учебника е през 2008 г. Има малки изменения във второто издание.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
https://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2