Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Книга за учителя

Автор
Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Заглавие
Книга за учителя
Алтернативно заглавие
Технологии и предприемачество за шести клас
Подзаглавие
Технологии и предприемачество за 6. клас
Тип
учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
технологии и предприемачество, шести клас
Редактор
Валентин Ананиев
Художник
Живко Рухов
Коректор
Зоряна Стоянова
Оформление на корица
Живко Рухов
Компютърна обработка
Живко Рухов
Издател
„Бит и техника“
Град на издателя
Варна
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
9009, ул. Кап. Райчо Николов 101
Други полета
Пълни имена и звания на авторите: доц. д-р инж. Тодорка Николова Николова; гл. ас. д-р инж. Силвия Маркова Гърневска; инж. Светла Костова Ананиева; инж. Валентин Георгиев Ананиев
Пълно име на художника: Живко Иванов Рухов

Наименование на издателството: Издателство „Бит и техника“ ООД

Електронни учебници на Издателство Бит и Техника: http://www.e-uchebnici.com/
http://www.bititechnika.com
Носител
цифров
Печатни коли
5,25
Формат
70×100/16
Брой страници
64
Подвързия
мека (на аналогичния хартиен вариант)
С илюстрации
да
ISBN
978-954-9412-82-6
Съдържание
Въведение … 5
Нормативна база за обучението по учебния предмет технологии и предприемачество
Особености на учебното съдържание
Очаквани резултати от обучението по технологии и предприемачество в края на класа
Методически насоки за организиране на обучението по технологии и предприемачество … 8
Структура на учебника
Структура на урока
Материално-техническо осигуряване
Примерно годишно разпределение за шести клас (в средата на книжното тяло)
1. ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ … 13
Изобразяване на обекти с вътрешни повърхнини … 13
Изобразяване на разрези и сечения
Качество на продуктите и ергономия … 15
Качество на изделията
2. ТЕХНИКА … 19
Енергията в бита … 20
Енергийни разходи и жилищни инсталации
Електрическите инсталации в бита … 22
Енергийни разходи и жилищни инсталации
Работа с пробивна машина … 25
Обработваща техника
3. ТЕХНОЛОГИИ … 27
Неразглобяеми съединения в метални изделия … 28
Съединяване на детайли
Форми и свойства на метални материали … 30
Изработване на изделия от метални материали
Конструкция и технология за изработване на метални изделия … 32
Изработване на изделия от метални материали
Комбиниране на материали в изделията … 34
Изработване на изделия чрез комбиниране на материали
Технология на храната … 37
Приготвяне на ястия чрез пържене и задушаване
4. КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ … 39
Измерване и отчитане на енергийните разходи у дома … 39
Дигитални средства за контрол
Сигнални инсталации в жилището … 41
Сигнална и охранителна инсталация
5. ИКОНОМИКА … 44
Трудът на хората … 44
Специализация и разделение на труда
Бизнесът и парите         … 46
Себестойност и цена на продукцията
Домашна икономика … 48
Бюджет
Предприемачески бизнес … 51
Предприемачество
6. ПРИРОДАТА В ДОМА … 54
В градината … 55
Отглеждане на плодове и зеленчуци
Отглеждане на домашни животни … 58
Отглеждане на животни в малки ферми
Бизнесът на село … 59
Отглеждане на животни в малка ферма
ОБОБЩЕНИЕ … 61
Литература … 64
Бележки
Издателски pdf файл с текст.
Съдържа 64 номерирани страници и вложка в средата между страници 32 и 33 от 16, пейзажно ориентирани страници с таблици и указания за годишното разпределение на учителя.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%9F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

Корици 2