Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Книга за учителя

Автор
Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Заглавие
Книга за учителя
Подзаглавие
Технологии и предприемачество за седми клас
Тип
книга за учителя
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Жанр
Научна и образователна литература, Образование
Редактор
Валентин Ананиев
Художник
Живко Рухов
Рецензент
Веселин Димитров
Коректор
Зоряна Стоянова
Издател
„Бит и техника“
Град на издателя
Варна
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
Варна 9009, ул. „Кап. Райчо Николов“ 101
Други полета
Пълни имена и научни звания на авторите: доц. д-р инж. Тодорка Николова Николова
гл. ас. д-р инж. Силвия Маркова Гърневска
инж. Светла Костова Ананиева
инж. Валентин Георгиев Ананиев
Художник: Живко Иванов Рухов
Рецензент: Веселин Иванов Димитров
Издателство „Бит и техника“ ООД

Електронни учебници на Издателство Бит и Техника: http://www.e-uchebnici.com/
http://www.bititechnika.com
Носител
хартия
Печатни коли
8
Формат
70×100/16
Брой страници
64
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-619-7457-21-6
Съдържание
Въведение — 5
        Нормативна база за обучението по учебния предмет технологии и предприемачество
        Особености на учебното съдържание
        Очаквани резултати от обучението по технологии и предприемачество в края на класа
Методически насоки за организиране на обучението по технологии и предприемачество — 8
        Структура на учебника
        Структура на урока
        Материално-техническо осигуряване
Примерно годишно разпределение по технологии и предприемачество за седми клас
ВХОДЯЩ ТЕСТ. ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ — 12
1. ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ — 13
Изготвяне и разчитане на конструкторски документи — 13
        Проектиране на технически обекти
Компютърът в проектирането — 16
        Компютърна графика
2.ТЕХНИКА — 19
Метрология — 19
        Измервателни уреди
Машини и машинни елементи — 21
        Градивни елементи на техническите обекти
Електронната революция — 23
        Електронни елементи и схеми
Техника за обработване и монтаж на изделия — 26
        Обработваща и монтажна техника
3. ТЕХНОЛОГИИ — 28
Монтажни и довършителни операции — 29
        Монтажни и довършителни операции
Комбинирана топлинна обработка — 33
        Приготвяне на ястия чрез комбинирана топлинна обработка
Съхраняване и запазване качествата на хранителните продукти — 36
        Съхраняване на хранителни продукти
4. КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ — 39
Комуникационни технологии — 39
        Устройства и системи за комуникация
Контрол, регулиране и управление — 42
        Електронни устройства за контрол и управление
Видеокамера — 45
        Видеокамера
5. ИКОНОМИКА — 46
Предприятието — организационна форма на бизнеса — 47
        Фирма
Бюджет на предприятието — 50
        Бюджет
Професионално ориентиране — 52
        Професия и кариера
6. ПРИРОДАТА В ДОМА — 54
Селскостопански дейности — 55
        Агро- и зоотехнически дейности в личното стопанство
Екологично селскостопанско производство — 57
        Екологично стопанство
ОБОБЩЕНИЕ — 57
Литература — 64
Бележки
Свободният достъп до pdf файла на книгата за учителя е променен след 2018 г. с достъп до демо вариант (24 страници) — адресите са посочени при „Връзки в мрежата“.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства
Промени

Корици 2