Георги Лозанов
Сугестология

Автор
Георги Лозанов
Заглавие
Сугестология
Други автори
Сава Гановски (предговор)
Тип
научен текст
Език
български
Категория
Наука, технологии, образование
Жанр
Педагогика, Научна литература
Теми
Сугестология
Художник
Румен Ракшиев
Технически редактор
Милка Иванова
Стилов редактор
Мария Цветанова
Коректор
Станка Янкова
Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1971
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печат
„Тодор Димитров“
Носител
хартия
Литературна група
II-2
Дадена за набор/печат
31. VIII. 1970 г.
Подписана за печат
10. III. 1971 г.
Печатни коли
32,50
Издателски коли
32,50
Формат
65/92/16
Код / Тематичен номер
792
Номер
15
Издателски №
18816
Брой страници
520
Тираж
5 094
Подвързия
твърда
Цена
4,59 лв.
С илюстрации
да
УДК
156.2, 371.3
Анотация
Книгата „Сугестология“ предлага науката за внушението с нейните теоретични и експериментални основания.
Нейн автор е д-р Георги Кирилов Лозанов, дългогодишен лекар-психотерапевт, основоположник на сугестопедичната методика за ускорено обучение и ръководител на първия в света научен институт за проучване на внушението.
В труда си д-р Лозанов, изхождайки от своя клиничен и педагогически опит и на базата на огромен експериментален материал и подробно познаване научната литература, изгражда цялостна теория за внушението, дава определение на това явление и го разграничава от сродните нему явления.
Авторът използва редица експериментални резултати от сугестопедичното обучение във връзка с развитието на сугестологичните концепции. Самата методика на сугестопедията ще бъде предмет на друга книга.
Части от тази книга са разработени от д-р Лозанов като отделен доклад за ЮНЕСКО съгласно сключен договор с Международната федерация на профсъюзите на работниците по просветата.
Книгата се очаква с интерес не само у нас, но и в чужбина от специалисти — психолози, медици, педагози, социолози, изкуствоведи и др., а също така и от широките кръгове на културната общественост.
Съдържание
Увод / 7
I. Начало и първи стъпки на сугестопедията / 19
II. Личност и среда / 7
III. Предпоставки за изграждане обща теория на внушението / 82
        А. Внушение и внушаемост / 84
        Б. Психология и физиология на внушението / 98
IV. Кратка характеристика на сугестопедичното направление в педагогиката / 265
V. Сугестопедията — експериментален метод на сугестологията / 286
VI. Внушение и хипноза / 362
VII. Перспективи пред сугестологията / 380
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии

Корици 1