Пенко Пунтев
Български народни везбени орнаменти

Автор
Пенко Пунтев
Заглавие
Български народни везбени орнаменти
Тип
албум
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Етнография и фолклористика
Теми
български шевици
Редактор
Румяна Касабова
Художник
Васил Йончев
Художник на илюстрациите
Стоян Маджаров
Технически редактор
Йоско Георгиев
Рецензент
Иван Коев
Коректор
Лидия Петрова
Издател
„Септември“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Печат
ДП „Балкан“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VIII
Дадена за набор/печат
10.II.1976 г.
Подписана за печат
30.V.1976 г.
Излязла от печат
15.VI.1977 г.
Печатни коли
5,50
Издателски коли
4,50
Формат
16/60/84
Издателски №
20763
Брой страници
88
Тираж
2083+10083
Подвързия
мека
Цена
2,50 лв.
С илюстрации
да
УДК
746(497.2)(084)
Анотация

Българското народно изкуство, родено от синтеза на древното изкуство на славяни и прабългари, които преди 1300 г. създадоха българската държава, обогатено от съприкосновението си с културните традиции на редица други народи, пръснати от Алтай до Европейския югоизток, ни е оставило произведения с високо художествена и естетическа стойност.
Неразделна част от българското народно изкуство са народните везбени орнаменти. Голямото разнообразие на орнаменталните композиции, тяхната прецизна завърше­ност и блясъкът на цветната им гама говорят за богатата артистична фантазия и сръчност на българската жена. Само вроденият у човека стремеж към красивото и хилядолетното обогатяване на народната традиция са могли да създадат това изкуство. Предавано от поколение на поколение, то е част от верността на българската жена към семейното огнище и семейния обичай.
Везбените орнаменти имат древен произход. Тяхната поява е свързана с появата на тъканите и използуването им за облекло. Първообразът на везбените орнаменти трябва да се търси в татуировката на голото тяло, която с появата на тъканите се пренася върху облеклото. Това се е пораждало от необходимостта да се запазят символичните изображения на татуировката, тъй като те са били тясно свързани с идеологическите потребности на хората от онова време. Изследванията на везбените орнаменти показват, че в по-ранните епохи те са имали не само декоративни функции. В народното изкуство орнаментът не може да възникне като чиста форма без съдържание. Съдържанието и композиционното изграждане на орнамента са свързани с отношението на човека към природата и обществената среда в процеса на неговия труд…

Въведено от
NEVIDIMIA
Създадено на
Обновено на
Чужди рафтове

Корици 2