Фантастично читалище: Списание „Космос“, 1977 г.

Заглавие
Фантастично читалище: Списание „Космос“, 1977 г.
Подзаглавие
Сборник от научно-фантастични произведения
Издателска поредица
Фантастично читалище: Списание „Космос“
Други автори
Робърт Йънг, Александър Мирер, Робърт Хайнлайн, Генадий Прашкевич, Виктор Комаров, Александър Абрамов, Сергей Абрамов, Ерик Симон, Дмитрий Биленкин, Север Гансовски, Кир Буличов, Властислав Томан
Тип
сборник разкази
Език
български
Категория
Фантастика
Жанр
Научна фантастика
Теми
Списание „Космос“
Преводач
Цвета Пеева, Александър Димитров, Аглика Маркова, Николай П. Тодоров, Светла Денева, Маргарита Младенова
Език, от който е преведено
руски, английски, немски, чешки
Година на превод
1964, 1977
Издател
Фантастично читалище
Град на издателя
София
Година на издаване
2013
Други полета
Пълни авторски права: Генадий Прашкевич, 1976 / Цвета Пеева, превод от руски, 1964, 1977 / Робърт Йънг, 1959 / Александър Димитров, превод от руски, 1977 / Виктор Комаров, 1976 / Александър Мирер, 1965 / Александър Абрамов, 1973 / Сергей Абрамов, 1973 / Робърт Хайнлайн, 1941, 1957 / Аглика Маркова, превод от английски, 1977 / Ерик Симон, 1976 / Светла Денева, превод от немски, 1977 / Дмитрий Биленкин, 1976 / Север Гансовски, 1963 / Кир Буличов, 1976 / Властислав Томан, 1968 / Маргарита Младенова, превод от чешки, 1977 / Николай П. Тодоров, превод от английски, 1977
Носител
цифров
Съдържание
ЗНЕПШ: И най-умната машина… — Генадий Прашкевич
        Превод от руски Цвета Пеева
Звездите зоват! — Робърт Йънг
        Превод от руски Александър Димитров
Ако знаехме предварително — Виктор Комаров
        Превод от руски Цвета Пеева
А денят ще бъде хубав! — Александър Мирер
Синият тайфун — Александър Абрамов, Сергей Абрамов
        Превод от руски Цвета Пеева
Заплаха от Земята — Робърт Хайнлайн
        Превод от английски Аглика Маркова
Тази планета е населена — Ерик Симон
        Превод от немски Светла Денева
Мистериум фантастикум — Ерик Симон
        Превод от немски Светла Денева
В — Ерик Симон
        Превод от немски Светла Денева
Гениалният дом — Дмитрий Биленкин
        Превод от руски Цвета Пеева
Новата сигнална — Север Гансовски
        Превод от руски Цвета Пеева
Тунел в пространството — Кир Буличов
        Превод от руски Александър Димитров
Хипотезата — Властислав Томан
        Превод от чешки Маргарита Младенова
И построи той дом — Робърт Хайнлайн
        Превод от английски Николай П. Тодоров
Бележки
Разказите са публикувани в списание „Космос“ през 1977 г.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Фальшивый подвиг, 1976
The Stars Are Calling, Mr. Keats, 1959
Если бы знать заранее…, 1976
Будет хороший день!, 1965
Синий тайфун, 1973
The Menace From Earth, 1957
Dieser Planet ist bewohnt, 1976
Mysterium fantasticum, 1976
W, 1976
Гениальный дом, 1976
Новая сигнальная, 1963
Журавль в руках, 1976
Hypotéza [= Farma 29], 1968
And He Built a Crooked House, 1941
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Разказите са публикувани в списание „Космос“ през 1977 г. — Фантастично читалище
Връзки в Мрежата
Разни

Корици 1