Наръчник по билкосъбиране

Заглавие
Наръчник по билкосъбиране
Тип
Научнопопулярен текст, Разни
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Здраве и алтернативна медицина
Жанр
Биология, биофизика, биохимия, Ръководство, наръчник
Теми
Личност и общество, Планина, Селски хронотоп
Издател
ЦКСП „Билкокооп“
Град на издателя
София
Година на издаване
1963
Носител
хартия
Формат
140×200
Брой страници
200
Тираж
10 000
Подвързия
мека
Цена
безплатно
С илюстрации
да
УДК
633.8(02)
Анотация
У нас по полята и балканите , по слоговете и долините, край реките и деретата, покрай Дунавските блата, по Черноморския бряг, в горите и чукарите, навсякъде виреят над 500 билки, горски плодове и гъби и то в големи количества. Още от древни времена билките служат на човека за лечение.
В книгата са разгледани 76 вида билки, 9 вида гъби и двойниците им.
Съдържание
Вместо предговор / 3

I. Цел, задачи, организационна структура, подготовка и дейност на апарата по изкупуването на билки, гъби, дъбви кори и др. диворастящи суровини на предприятие „Билкокооп“ при ЦКС — София.
1. Цел и задачи / 9
2. Организационна структура / 10
3. Задачи и дейност на билкосъбирателните звена / 11
4. Оперативен план за работа в течение на годината / 17
5. Договорни отношения / 18
6. Наредба за опазване на билките / 21

II. Бране, заготовка, транспорт и съхранение на билките
1. Бране / 23
2. Сушене / 26
3. Рандеман на билките / 30
4. Опаковка / 30
5. Съхранение. Складове / 34
6. Транспортиране на билките / 35

III. Стокоизследване
1. Външен стоков анализ / 36
2. Вътрешен стоков анализ / 42

IV. Начин на приемане и предаване на готовите билки
1. Приемане на билките от билкоберачите / 43
2. Приемане на заготвените билки от ОКС / 44
3. Приемане от Окръжните кооперативни съюзи и предаване на „Билкокооп“ или на износната централа / 45

V. Ботаническо описание, бране, заготовка и качествени изисквания на по-важните за събиране билки
1. Божур / 49
2. Бозалък / 50
3. Боровинки черни / 54
4. Блян / 54
5. Бреза / 56
6. Брош / 57
7. Бъз (черен) / 58
8. Глог / 60
9. Глухарче / 62
10. Горицвет / 65
11. Гръмотрън / 66
12. Детелина водна / 68
13. Дилянка / 69
14. Жаблек / 72
15. Жиловляк теснолист / 72
16. Змийско мляко / 74
17. Зимзелен / 75
18. Зърнастец / 76
19. Иглика / 77
20. Изсипливче / 79
21. Имел / 81
22. Испанска муха / 81
23. Камшик / 82
24. Кантарион жълт / 83
25. Кантарион червен / 84
26. Кисел трън / 85
27. Комунига жълта / 86
28. Коприва / 87
29. Капина / 89
30. Лайка / 90
31. Липа / 93
32. Лопен / 95
33. Лудо биле / 97
34. Маточина / 99
35. Мащерка / 100
36. Мясъличе (Пипериче) / 101
37. Медуница / 103
38. Мента / 104
39. Мечо грозде / 108
40. Минзухар есенен / 110
41. Момина сълза / 111
42. Напръстник вълнест / 112
43. Мораво рогче / 113
44. Оман бял и оман чер / 115
45. Папрат мъжка / 118
46. Пелин / 119
47. Перуника / 120
48. Пирей / 121
49. Подбел / 122
50. Подъбиче бяло / 124
51. Подъбиче червено / 125
52. Пчелник / 126
53. Равнец бял / 127
54. Ранни лист / 128
55. Репей / 129
56. Риган обикновен / 130
57. Росопас / 132
58. Ружа медицинска / 133
59. Салеп / 135
60. Синап чер (медицински) / 136
61. Слез / 137
62. Страшниче / 139
63. Татул / 139
64. Тиква дива / 140
65. Тинтява жълта / 141
66. Тинтява синя / 141
67. Троскот / 142
68. Тъжник блатен / 144
69. Хвойна / 145
70. Хвощ полски / 146
71. Чемерика / 147
72. Чубрица балканска / 149
73. Чувен / 150
74. Шипка / 151
75. Ягода горска / 156

VI. Танинови суровини
1. Смрадлика за медицински цели / 158
2. Дъбови кори / 158

VII. Гъби
1. Манатарка / 162
2. Булка / 163
3. Пачи крак / 163
4. Кладница / 163
5. Млечница / 164
6. Масловка / 164
7. Припънка / 164
8. Смръчулка / 165
9. Дипленка / 165
Бране и сушене на гъбите / 165

Приложения
1. Списък на билките с български и латински наименования и определяне стандартната опаковка, времето за брането и начина на сушене / 171
2. Латинската азбука — указание как да си служим с нея при шаблониране и при надписване на балите и товарните документи / 184
3. Търговско-качествени норми на билките — Заповед № 29/ 13.07.1949 / 185
4. Фактури и документи / 191
5. Основни правила за билкоберача и билкозакупчика / 193
Бележки
Празна е стр. 2.
Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на
Източници
- COBISS
УДК: 633.8(02)
Забележки: Изд. на ЦКС. Предприятие Билкооп; 10 000 тир
2. прераб. изд. 1970 - Наръчник по билкосъбиране / Състав: Мл. Гаврилов, Н. Коен, Ил. Буров
-https://books-bg.net
формат 14 / 20
Връзки в Мрежата
Библиотеки Книжарници

Корици 2