Доц. Александър Любенов Станев
Рисуването

Автор
Доц. Александър Любенов Станев
Заглавие
Рисуването
Подзаглавие
В средните художествени училища
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Трето
Категория
Учебна литература
Редактор
Лидия Начева
Художник
Тома Томов
Художествен редактор
Светла Благоева
Технически редактор
Емилия Георгиева
Рецензент
Доц. Искра Велчева
Коректор
Росица Кларк
Оформление на корица
Александър Станев
Издател
Издателство „Просвета“
Град на издателя
София 1184
Година на издаване
1985
Адрес на издателя
П.К.70
Печат
„Дунав прес“ ООД, Русе
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
6. VII. 1995
Излязла от печат
31. VII. 1995
Печатни коли
18
Издателски коли
23,33
Формат
70/100/8
Поръчка
№ 4911
Брой страници
144
Подвързия
Твърда
Цена
403,00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
954-01-0692-3
Анотация
Авторът Александър Станев е активен участник в културния ни живот като график и дългогодишен преподавател в Художествената гимназия в София. Понастоящем той е преподавател в Художествената академия.
Учебното пособие е първи опит да се организира подготовката по рисуване в началната степен на художественото ни образование, което започва в средните специални художествени училища. То е споделен дългогодишен опит, който позволява на автора да постави начало на усилията да се спечели време и да се направи пътят към съвършенството по-пряк и по-осмислен.
Приложените илюстрации са рисунки на ученици от художествените гимназии в България. Те са резултати от техния петгодишен труд и практическо прилагане на поучените знания.
Пособието е предназначено за ученици и преподаватели в помощ на стремежа им за правилно насочване и възприемане на заобикалящия ни свят.
Съдържание
ПРЕДГОВОР 5
ОСМИ КЛАС Първи срок
Първа постановка 7
Втора постановка 8
Трета постановка 9
Четвърта постановка 9
Пета постановка 10
Шеста постановка 11
Седма постановка 12
Осма постановка 14
Девета постановка 15
Десета постановка 17
Единадесета постановка 18
Дванадесета постановка 20
Тринадесета постановка (Срочна постановка) 21
Втори срок
Четиринадесета постановка 22
Петнадесета постановка 23
Шестнадесета постановка 25
Седемнадесета постановка 25
Осемнадесета постановка 26
Деветнадесета постановка (Срочна постановка) 26
Двадесета постановка (Годишна постановка) 27
ДЕВЕТИ КЛАС
Първи срок
Първа постановка 38
Втора постановка 38
Трета постановка 39
Четвърта постановка 40
Пета постановка 41
Шеста постановка 41
Седма постановка (Срочна постановка) 42
Втори срок
Осма постановка 43
Девета постановка 45
Десета постановка 46
Единадесета постановка 47
Дванадесета постановка 48
Тринадесета постановка 49
Четиринадесета постановка
Петнадесета постановка 51
Шестнадесета постановка 5
Седемнадесета постановка S
Осемнадесета постановка (Срочна постановка) 54
Деветнадесета постановка (Годишна постановка) 55
ДЕСЕТИ КЛАС
Първи срок
Първа постановка 62
Втора постановка 63
Трета постановка 64
Четвърта постановка 64
Пета постановка 65
Шеста постановка 66
Седма постановка (Срочна постановка) 66
Втори срок
Осма постановка 67
Девета постановка 69
Десета постановка 72
Единадесета постановка 73
Дванадесета постановка 74
Тринадесета постановка 75
Четиринадесета постановка 78
Петнадесета постановка (Срочна постановка) 79
Шестнадесета постановка (Годишна постановка) 81
ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС
Първи срок
Първа постановка 84
Втора постановка 86
Трета постановка 86
Четвърта постановка 87
Пета постановка 89
Шеста постановка 89
Седма постановка 91
Осма постановка (Срочна постановка) 92
Втори срок
Девета постановка 94
Десета постановка 94
Единадесета постановка 96
Дванадесета постановка 97
Тринадесета постановка 99
Четиринадесета постановка 100
Петнадесета постановка 101
Шестнадесета постановка 102
Седемнадесета постановка (Срочна постановка) 103
Осемнадесета постановка (Годишна постановка) 105
ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС
Първи срок
Първа постановка 118
Втора постановка 119
Трета постановка 120
Четвърта постановка 121
Пета постановка 122
Шеста постановка 122
Седма постановка 124
Осма постановка 125
Девета постановка 126
Втори срок
Десета постановка 127
Единадесета постановка 129
Дванадесета постановка 130
Тринадесета постановка 131
Четиринадесета постановка 131
Петнадесета постановка 133
Шестнадесета постановка 134
Седемнадесета постановка 135
Осемнадесета постановка 136
Бележки
Одобрен за печат от Министерството на културата.
Авторът е използвал рисунки на ученици от художествените гимназии в София, Пловдив, Казанлък.
Въведено от
petya_pe
Създадено на
Обновено на

Корици 0