Иван Вазов
Избрана лирика и поеми

Автор
Иван Вазов
Заглавие
Избрана лирика и поеми
Издателска поредица
Ученическа библиотека
Други автори
Ал. Пешев, Цв. Минков (предговор)
Тип
стихосбирка
Език
български
Категория
Българска класика: поезия
Жанр
Поезия
Теми
Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Съставител
Цв. Минков
Редактор
Л. Тодоров
Художник
Тотю Данов
Технически редактор
Георги Върбанов
Коректор
Мара Митова
Издател
Държавно издателство „Народна просвета“
Град на издателя
София
Година на издаване
1950
Печат
Печатница на Д. И. „Народна просвета“
Други полета
Подредил за печат: Цв. Минков
Подшита: 140 лв.
Подвързана: 200 лв.
Носител
хартия
Поръчка
167
Брой страници
210
Тираж
5 000
Подвързия
мека
Цена
200 лв.
УДК
886.7-1
Съдържание
Поезията на Вазов (предговор) — Ал. Пешев, Цв. Минков — стр. 5

ЛИРИКА
Новонагласената гусла — стр. 37

        Родина
На България — стр. 41
Под нашето небе — стр. 42
България — стр. 43
Отечество любезно, как хубаво си ти! — стр. 44
По райските долини — стр. 46
Буйните нивя — стр. 47
Българският език — стр. 49
Родната реч — стр. 50

        Възраждане и освободителни борби
Паисий — стр. 51
Раковски — стр. 55
Левски — стр. 57
Кочо — стр. 63
Панагюрските въстаници — стр. 67
„Радецки“ — стр. 69
„Той не умира“ — стр. 72
Топът заехтя — стр. 73
Сабята на Абдул Керим паша — стр. 75
Към Европа — стр. 76
Боят при Гредетин — стр. 79
При Морава — стр. 80
Векът — стр. 82
Черна гора — стр. 86
Здравствуйте, братушки! — стр. 89
Русия — стр. 91
Опълченците на Шипка — стр. 95

        Военна лирика
Новото гробище над Сливница — стр. 98
Свири нощната фъртуна — стр. 99
В окопа — стр. 100
4-та годишнина на Сливница — стр. 102
Паметник на българската мощ — стр. 101
По бойните поля не бях — стр. 105

        Граждански и социални мотиви
Защото си поет — стр. 106
Елате ни вижте — стр. 107
Линее нашто поколенье — стр. 109
Апатията — стр. 110
Пустота — стр. 110
Изгнаници — стр. 111
Пред орача — стр. 112
Пред гумното — стр. 113
Нивата — стр. 113
Трудът — стр. 115
Да работим — стр. 116
Скромни идеали — стр. 118
Стогодишнината на Пушкина — стр. 119
Светете, тихи небеса — стр. 120
Не се гаси туй, що не гасне — стр. 120
Великата мисъл — стр. 121
Керванът — стр. 123
Практическият человек — стр. 124
Средство да нямаш врагове — стр. 126

        Природа
Борът — стр. 128
Към природата — стр. 130
Долината — стр. 133
Майски вид — стр. 134
Вечерният час — стр. 136
Когато ида в Балкана — стр. 137
По здрач — стр. 138
Във всемира — стр. 139
Преспа — стр. 139
Не я будете — стр. 140
При Рилския манастир — стр. 140
Мусала — стр. 142
В Илина река — стр. 143
Сполай — стр. 143
Нощ в гората — стр. 144

        Интимни мотиви
Струни — стр. 145
Недопята песен — стр. 145
Есен — стр. 146
Жива история — стр. 147
Съзерцание — стр. 147
Моят път — стр. 148
В бъдещето — стр. 148
Паметник — стр. 150
Име — стр. 150
Звукове — стр. 151
Къпина — стр. 152
Ековете — стр. 153
Люлека ми замириса — стр. 155
Чар — стр. 156
Зима — стр. 156
Родно пепелище — стр. 157
Сопот — стр. 158
Дворът ни / 160
Гостната стая — стр. 161
Будните нощи — стр. 164
Майка ми — стр. 165
Поету — стр. 166

        Поеми и балади
Клепалото бие — стр. 169
Грамада — стр. 170

Непознати думи — стр. 206
Бележки
Страница 2 е празна.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Корици 2