Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов
Информационни технологии за 6. клас

Автор
Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов
Заглавие
Информационни технологии за 6. клас
Алтернативно заглавие
Информационни технологии за шести клас
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
информационни технологии, шести клас
Редактор
Невена Чардакова
Художник
Магдалена Коцева
Художествен редактор
Бояна Павлова
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Евгения Сендова
Коректор
Жана Ганчева
Библиотечно оформление
ЕТ „ТерАРТ“ — Кръсто Терзиев (Художник на поредицата на корица)
Компютърна обработка
Любомир Манолов, Магдалена Коцева (макет на графичен дизайн)
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печат
„Дедракс“ АД — София
Други полета
Авторите с пълните им имена: Николина Илиева Николова; Елиза Петрова Стефанова; Мирослава Спасова Николова; Диана Петрова Петрова; Олег Димитров Константинов
Графичен дизайн: Любомир Стойков Манолов
Художник на корицата и макет на графичен дизайн: Магдалена Николаева Коцева
Носител
цифров
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10604107354
Брой страници
80
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3407-9
Съдържание
Пътеводител към учебника … 4
        ТЕМА 1. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Основни единици за измерване на информация … 8
1.2.A. Операционна система … 10
1.2.Б. Файлова структура на организация на данните … 12
1.3. Носители на информация и файлови формати … 14
Операционна система и носители на информация — упражнение … 16
Тема 1: Готови ли сте за следващата мисия? (тест за самопроверка) … 18
        ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
2.1. Въвеждане и редактиране на текст на български и на чужд език … 20
2.2. Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл … 22
Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл — упражнение … 24
2.3. Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация … 26
2.4. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ … 28
Компютърна текстообработка — упражнение … 30
Тема 2: Готови ли сте за следващата мисия? (тест за самопроверка) … 32
        ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
3.1. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип … 34
3.2.А. Формули за извършване на аритметични действия с въведените данни … 36
3.2.Б. Функции: сумиране, средноаритметично, максимум и минимум … 38
Формули и функции — упражнение … 40
3.3. Характеристики на оформлението на клетките и данните … 42
Обработка на таблични данни — упражнение … 44
Тема 3: Готови ли сте за следващата мисия? (тест за самопроверка) … 46
        ТЕМА 4. РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
4.1. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения … 48
4.2. Въвеждане на изображение чрез скенер или цифров фотоапарат. Обработване
и запазване на изображение … 50
4.3. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, осветеност, разделителна способност … 52
Графични изображения — упражнение … 54
Тема 4: Готови ли сте за следващата мисия? (тест за самопроверка) … 56
        ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
5.1. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти … 58
5.2. Използване на звукови файлове и звукови ефекти. Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна … 60
Звукови и анимационни ефекти — упражнение … 62
Компютърна презентация — упражнение … 64
Тема 5: Готови ли сте за следващата мисия? (тест за самопроверка) … 66
        ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
6.1. Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини за достъп до интернет … 68
6.2. Средства за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в интернет … 70
6.3. Търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език. Авторски права по отношение на информация, публикувана в интернет … 72
Интернет и интегриране на дейности — упражнение … 74
Тема 6: Готови ли сте за следващата мисия? (тест за самопроверка) … 76
Обобщение. Информационни технологии в 6. клас. Мисия — възможна! … 77
Бележки
В учебника са използвани илюстрации от Shutterstock.
Демо файл в pdf с редуциран брой страници.
Сравнен е хартиен вариант, съответстващ на описания електронен.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2