Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева
Математика за 5. клас

Записът е непълен. (Остава да се сканира още 1 страница.)

Автор
Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева
Заглавие
Математика за 5. клас
Алтернативно заглавие
Математика за пети клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
математика, пети клас
Редактор
Пенка Нинкова, Мариана Тосева
Художник
Вихра Янчева
Художник на илюстрациите
Дея Вълчева
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Росен Николаев, Палагия Карадачка
Коректор
Мила Томанова-Димитрова
Компютърна обработка
Вихра Янчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2016
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печат
„Ропринт“ ЕАД — София
Други полета
Авторите с пълните им имена: Пенка Божкова Нинкова; Мария Танева Лилкова; Таня Иванова Стоева; Станимира Георгиева Ставрева-Нейчева; Ирина Петрова Шаркова
Титла на рецензент: доц. д-р Росен Николаев
Художник на поредицата на корица „ТерАРТ“ ЕТ — Кръсто Терзиев

Учебникът е одобрен със заповед № РД 09 — 1489/08.02.2017 г. на министъра на образованието и науката.
Оценители на съдържанието на проектите на учебник по математика за 5. клас:
доц. д-р Таня Георгиева Тонова, доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева, Мариана Живкова Иванова, Даниел Христов Пенчев, Милена Петрова Аврамова, Иван Йорданов Петров, Рая Цветанова Ганева
Оценители на графичния дизайн на проектите на учебник по математика за 5. клас:
Десислава Христова Песева-Балджиева, Пламен Кръстев Узунски, Веселин Тодоров Дамянов
Оценители на полиграфическото изпълнение на проектите на учебник по математика за 5. клас:
инж. Васил Иванов Станев, инж. Валентина Георгиева Кокалова, инж. Стефан Иванов Славчев

В учебника са използвани снимки от „Shutterstock“ и „Getty Images“.
Носител
хартия
Печатни коли
32,50
Издателски коли
32,50
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10503207157
Брой страници
260
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3174-0
Рекламни коментари
Издателство ПРОСВЕТА е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (EEPG — European Educational Publishers Group)
Съдържание
І. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
        1. Четене и писане на естествени числа / 8
        2. Сравняване на естествени числа. Изобразяване върху числов лъч / 10
        3. Събиране и изваждане на естествени числа / 12
        4. Свойства на събирането. Намиране на неизвестно число / 14
        5. Умножение на естествени числа / 16
        6. Деление на естествени числа / 18
        7. Умножение и деление на естествени числа. Намиране на неизвестно число / 20
        8. Използвам и прилагам наученото. Аз се оценявам / 22

        ІІ. ДЕЛИМОСТ
        9. Деление с остатък / 26
        10. Делител и кратно на естествено число / 28
        11. Делимост на произведение и на сбор / 30
        12. Упражнение / 32
        13. Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10 / 34
        14. Признаци за делимост на 9 и на 3 / 36
        15. Приложения на признаците за делимост — упражнение / 38
        16. Представяне на естествени числа като произведение на прости множители. Степен / 40
        17. Упражнение / 42
        18. Общ делител и най-голям общ делител на естествени числа. Взаимно прости числа / 44
        19. Общо кратно и най-малко общо кратно на естествени числа / 46
        20. Упражнение / 48
        21. Използвам и прилагам наученото / 50
        22. Обобщение. Аз се оценявам / 52

        ІІІ. ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ
        23. Обикновени дроби / 56
        24. Правилни и неправилни дроби / 58
        25. Упражнение / 60
        26. Основно свойство на дробите. Разширяване на дроби / 62
        27. Основно свойство на дробите. Съкращаване на дроби / 64
        28. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател / 66
        29. Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч / 68
        30. Упражнение / 70
        31. Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели / 72
        32. Изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели / 74
        33. Смесени числа. Превръщане на смесено число в неправилна дроб и обратно / 76
        34. Упражнение / 78
        35. Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели / 80
        36. Изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели / 82
        37. Разместително и съдружително свойство на действието събиране / 84
        38. Упражнение / 86
        39. Събиране и изваждане на обикновени дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо / 88
        40. Обобщение. Аз се оценявам / 90
        41. Умножение на обикновени дроби / 93
        42. Разместително и съдружително свойство на действието умножение / 95
        43. Упражнение / 96
        44. Деление на обикновени дроби / 98
        45. Действия с обикновени дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането / 100
        46. Действия с обикновени дроби. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител / 102
        47. Упражнение / 104
        48. Част от число. Основни задачи / 106
        49. Упражнение / 108
        50. Използвам и прилагам наученото / 110
        51. Обобщение. Аз се оценявам / 112

        ІV. ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ
        52. Десетични дроби. Четене и записване на десетични дроби / 116
        53. Сравняване и изобразяване на десетични дроби / 118
        54. Упражнение / 120
        55. Закръгляване. Оценка на резултат / 122
        56. Събиране на десетични дроби / 124
        57. Разместително и съдружително свойство на действието събиране / 126
        58. Упражнение / 128
        59. Изваждане на десетични дроби / 129
        60. Събиране и изваждане на десетични дроби. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо / 131
        61. Упражнение / 133
        62. Обобщение. Аз се оценявам / 134
        63. Умножение на десетични дроби с естествено число / 136
        64. Умножение на десетични дроби / 138
        65. Разместително и съдружително свойство на действието умножение / 140
        66. Упражнение / 142
        67. Деление на десетична дроб с естествено число / 144
        68. Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 и т.н. Преминаване от една мерна единица в друга / 146
        69. Деление на десетична дроб с десетична дроб / 148
        70. Упражнение / 150
        71. Действия с десетични дроби. Разпределително свойство на умножението относно събирането / 152
        72. Действия с десетични дроби. Намиране на неизвестено множител, делимо и делител / 154
        73. Използване на калкулатор. Приложение / 156
        74. Текстови задачи от движение / 158
        75. Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични / 160
        76. Упражнение / 162
        77. Процент / 164
        78. Процент. Основни задачи / 166
        79. Упражнение / 168
        80. Проста лихва / 170
        81. Използвам и прилагам наученото / 172
        82. Четене и интерпретиране на данни, зададени с таблици и блокови диаграми / 174
        83. Четене и интерпретиране на данни, зададени с точкови, линейни и кръгови диаграми и пиктограми / 176
        84. Представяне на данни чрез таблици и диаграми / 178
        85. Представяне и интерпретиране на данни. Упражнение / 180
        86. Обобщение. Аз се оценявам / 182

        V. ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
        87. Основни геометрични фигури / 186
        88. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права / 188
        89. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи / 190
        90. Упражнение / 192
        91. Лице на правоъгълник, квадрат и правоъгълен триъгълник / 194
        92. Лице на триъгълник / 196
        93. Упражнение / 198
        94. Успоредни прави. Успоредник, ромб / 200
        95. Лице на успоредник / 202
        96. Упражнение / 204
        97. Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец / 206
        98. Лице на трапец / 208
        99. Упражнение / 210
100. Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури / 212
101. Използвам и прилагам наученото / 214
102. Обобщение. Аз се оценявам / 216

        VІ. ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА
103. Куб. Елементи. Развивка / 220
104. Практическа дейност. Изработване на модел на куб / 222
105. Лице на повърхнина на куб / 224
106. Обем на куб. Мерни единици за обем / 226
107. Упражнение / 228
108. Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка / 230
109. Практическа дейност. Изработване на модел на правоъгълен паралелепипед / 232
110. Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед / 234
111. Обем на правоъгълен паралелепипед / 236
112. Упражнение / 238
113. Използвам и прилагам наученото / 240
114. Обобщение. Аз се оценявам / 242

        VІІ. ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
115. Естествени числа — делимост / 246
116. Обикновени дроби / 248
117. Десетични дроби / 250
118. Основни геометрични фигури / 252
119. Куб и правоъгълен паралелепипед / 254
120. Обобщение. Връх след връх — покорих 5. клас / 256
        Отговори / 257
Бележки
Издателски файл pdf с текстов слой.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии

Корици 2