Величко Руменчев
Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване

Автор
Величко Руменчев
Заглавие
Невербалната комуникация в публичната реч и деловото общуване
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Приложна психология
Художник
Гергана Дамянова
Рецензент
проф.дпсн Толя Стоицова, проф.дпсн Сава Джонев
Коректор
Таня Илиева
Предпечатна подготовка
Полистар
Издател
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Град на издателя
София
Година на издаване
2006
Носител
хартия
Печатни коли
41
Формат
70/100/16
Брой страници
656
Подвързия
твърда
Цена
25,00
С илюстрации
да
Анотация
Величко Руменчев е роден на 26 юли 1953 г. в София.
Средното си образование завършва в Трето СПУ „Марин Дринов“. Дипломира се през 1977 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1979 г. е асистент по реторика.
Доктор по право (1990).
Доктор на философските науки (2004).
Доцент по реторика (1997).
Професор по реторика (2006).
Автор е на „Несловесното общуване в ораторското изкуство“, „История на ораторското изкуство“, „Реторически класификации“, „Съдебна реторика“, „Ораторското изкуство на древния Изток“, „Учебник по реторика“ (съавт.), „Христоматия на ораторската реч“, „Учебно помагало по съдебна реторика“ и др. От 1999 г. е ръководител на Катедра „Реторика“ към философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Съдържание
Съдържание . . . 5
Предговор . . . 9
I глава. Същност и обща характеристика на невербалната комуникация . . . 15
. . . 1. Определение. Същност и видове . . . 15
. . . 2. Животинска и човешка НВК . . . 18
. . . 3. Осъзнато и неосъзнато при НВК . . . 24
. . . 4. Съотношение между вербално и невербално. Функции на невербалната комуникация . . . 28
. . . . . . 4.1. Специфики при съдебната реторика . . . 53
. . . 5. Междукултурни различия . . . 59
. . . 6. Обобщение . . . 62
II глава. Невербалната комуникация в ораторското изкуство . . . 64
. . . 1. Ораторското изкуство. Традиционна представа и съвременно определение . . . 64
. . . 2. Обратната връзка. Невербални параметри . . . 72
. . . 3. Ораторска реч и ораторска проза . . . 79
. . . . . . 3.1. Ораторска проза, предназначена за четене . . . 80
. . . . . . 3.2. Невербално ораторство . . . 83
. . . . . . 3.3. Ораторска проза — текст на произнесена реч . . . 87
. . . . . . . . . 3.3.1. Пушкиновата реч на Достоевски . . . 102
. . . 4. Обобщение . . . 106
III глава. Невербални аспекти на реторическата аргументация . . . 108
. . . 1. Аудиторията в ораторското изкуство . . . 108
. . . 2. Реторическа аргументация. Невербални параметри . . . 121
. . . 3. Аргументативност на репутацията и обаянието . . . 141
. . . 4. Обобщение . . . 150
IV глава. Невербална комуникация чрез външен вид . . . 153
. . . 1. Външен вид и физиогномика, хиромантия, френология, криминална антропология, медицина . . . 153
. . . 2. Външен вид и първо впечатление . . . 161
. . . 3. Физически дадености на личността . . . 180
. . . . . . 3.1. Физическа привлекателност. Красивото е добро — Ефектът на Баба Яга . . . 184
. . . . . . 3.2. Аргументативност на ръста. Ефект на Гъливер . . . 222
. . . . . . 3.3. Брада . . . 245
. . . 4. Облекло . . . 253
. . . 5. Допълнителни аксесоари: очила, ордени и медали, брошки, вратовръзки, чорапи . . . 308
. . . . . . 5.1.1 Очила . . . 308
. . . . . . 5.2. Тъмни очила . . . 309
. . . . . . 5.3. Ордени, медали, аксесоари. Карамфилът на сър Невил Хендерсън и дипломацията на брошката на г-жа Маделин Олбрайт . . . 310
. . . . . . 5.4.4 Вратовръзка . . . 314
. . . . . . 5.5. Чорапи . . . 333
. . . 6. Обобщение . . . 335
V глава. Невербална вокализация . . . 337
. . . 1. Същност и функции . . . 337
. . . 2. Мелодика . . . 346
. . . 3. Сила на гласа . . . 358
. . . 4. Темп на речта . . . 362
. . . 5. Паузи: логическа, психологическа, физиологическа, хезитационна, начална . . . 365
. . . 6. Ударение . . . 377
. . . 7. Тембър . . . 379
. . . 8. Тон на речта . . . 384
. . . 9. Ритъм . . . 405
. . . 10. Обобщение . . . 413
VI глава. Кинесика . . . 414
. . . 1. Същност и функции . . . 414
. . . 2. Лицево изражение . . . 418
. . . 3. Очи, поглед и зрителен контакт, примигване . . . 448
. . . . . . 3.1. Четене. Свободно говорене . . . 491
. . . . . . 3.2. Стратегическа точка . . . 498
. . . . . . 3.3. Зеница . . . 507
. . . 4. Жестикулация . . . 511
. . . . . . 4.1. Емоционални жестове . . . 515
. . . . . . 4.2. Изобразителен и указателен жест . . . 519
. . . . . . 4.3. Условен жест . . . 521
. . . . . . 4.4. Илюстрации . . . 525
. . . . . . . . . 4.4.1. Обучение . . . 531
. . . . . . 4.5. Манипулации . . . 539
. . . 5. Поза . . . 552
. . . 6. Обобщение . . . 556
VII глава. Проксемика . . . 558
. . . 1. Същност . . . 558
. . . 2. Разстояние . . . 572
. . . 3. Териториален статус . . . 583
. . . 4. Лична територия . . . 586
. . . 5. Ориентация . . . 589
. . . 6. Лично пространство . . . 597
. . . 7. Обобщение . . . 619
Използвана литература . . . 620
. . . Съдържание на английски език . . . 643
. . . Съдържание на френски език . . . 646
. . . Съдържание на немски език . . . 649
. . . Съдържание на руски език . . . 652
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Разни

Корици 2