Йордан Начев
Вербовка, агентура, разузнаване

Автор
Йордан Начев
Заглавие
Вербовка, агентура, разузнаване
Издателска поредица
Строго секретно №24
Тип
мемоари
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Българска документална проза
Жанр
Мемоари
Теми
Разузнаване
Редактор
Райчо Радулов
Художник
Виктор Паунов
Технически редактор
Станислав Иванов
Коректор
Жулиета Савова
Издател
Книгоиздателска къща „Труд“
Град на издателя
София
Година на издаване
2006
Адрес на издателя
бул."Цариградско шосе" №47
Печат
„Монт“ ООД
Носител
хартия
Печатни коли
24
Формат
16/60×90
Брой страници
384
Подвързия
мека
Цена
11,99
ISBN
10:954-528-638-5, 13:978-954-528-638-4
УДК
327.84, 658:355.40
Анотация
Как да създадем фирмена агентура?
Какви форми и видове разузнаване има?
Какви са методите на работа при установяване на контакти?
как се създават постоянни източници на информация и как да се работи с тях?
Какви са техниките за вербовка и как можем да влияем върху поведението на хората?
Авторът Йордан Начев, специалист в разузнаването — отговарял за професионалната подготовка на служители на външното разузнаване — е дал отговори на тези и много други въпроси в тази книга.
Съдържание
Вместо предговор . . . 5
Въведение. Частно разузнаване. Значение и перспективи . . . 8
1. Видове разузнаване . . . 21
. . . 1.1. Основни понятия . . . 21
. . . 1.2. Методи за придобиване на разузнавателна информация . . . 25
. . . 1.3. Източници на разузнавателна информация . . . 27
. . . 1.4. Държавно, ведомствено и частно разузнаване . . . 30
. . . 1.5. Видове разузнаване според тематиката . . . 34
2. Вербовка и вербовъчен процес . . . 41
. . . 2.1. Вербовка . . . 41
. . . 2.2. Принос на основните поведенчески науки . . . 48
. . . 2.3. Особености на вербовъчната дейност . . . 54
. . . 2.4. Етапи в развитието на вербовъчната разработка . . . 56
. . . 2.5. Личностни качества и умения на разузнавача — вербовчик . . . 60
3. Социални параметри на вербовъчния процес . . . 69
. . . 3.1. Разузнавачът и обектът на вербовка като социална група . . . 69
. . . 3.2. Фактори, сплотяващи оперативната диада . . . 74
. . . 3.3. Особености на отношенията в оперативната диада . . . 79
4. Властта във вербовъчния процес . . . 86
. . . 4.1. Мотивационна основа (база) на вербовката . . . 86
. . . 4.2. Властта в междуличностните отношения . . . 89
. . . 4.3. Източници на властта на вербовчика . . . 92
. . . 4.4. Позиционна власт и власт на интелекта . . . 101
. . . 4.5. Анализ на вербовъчния потенциал на властта . . . 105
5. Динамика на отношенията с агента . . . 109
. . . 5.1. Комуникация на положителното въздействие . . . 109
. . . 5.2. Структура на отношенията в оперативната диада. Прозорец на ДЖОХАРИ . . . 114
. . . 5.3. Източници на смущения в диадата . . . 133
6. Възприемане на агента . . . 139
. . . 6.1. Общи параметри за оценка на събеседника . . . 139
. . . 6.3. Невербална комуникация . . . 155
7. Класическа постановка на работа с агентурата . . . 205
. . . 7.1. Основни понятия . . . 205
. . . 7.2. Вербовъчен процес. База (основа) за вербовка . . . 209
. . . 7.3. Изследване на основата за вербовка . . . 216
. . . 7.4.. Видове агентура. Агентурна мрежа . . . 229
. . . 7.5. Връзка с агентурата . . . 248
8. Въздействие върху поведението на агента . . . 265
. . . 8.1. Личната оценка като възможност за въздействие . . . 268
. . . 8.2. Емоционално-познавателни аспекти на срещите . . . 273
. . . 8.3. Равнище на вербовъчните отношения . . . 278
. . . 8.4. Фактори, въздействащи върху поведението . . . 287
. . . 8.5. Подготовка и провеждане на беседата . . . 291
9. Ръководство на агентурата . . . 315
. . . 9.1. Модели на ръководство на агентурата . . . 316
. . . 9.2. Планиране на промяната в поведението на агента . . . 331
. . . 9.3. За сигурността в ръководството на агентурата . . . 358
Вместо заключение . . . 373
Литература . . . 374
Съдържание . . . 381
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии Книжарници
Промени

Корици 2