Данте Алигиери
Ад

Автор
Данте Алигиери
Заглавие
Ад
Други автори
Иван Петканов (предговор)
Тип
поема
Език
български
Категория
Класическа поезия
Жанр
Поема
Теми
Мистика, Окултизъм, Религиозна тематика, Ренесанс, Ренесансова литература, Средновековие, Средновековна литература, Християнство
Преводач
Константин Величков
Език, от който е преведено
италиански
Художник
Борис Ангелушев
Художник на илюстрациите
Гюстав Доре
Художествен редактор
Васил Йончев
Технически редактор
Димитър Захариев, Елисавета Владова
Коректор
Любка Иванова
Издател
Народна култура
Град на издателя
София
Година на издаване
1957
Адрес на издателя
ул. „Гр. Игнатиев“ 2-а
Печат
Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
Други полета
Рисунка на титулната страница: Сандро Ботичели
Бележка на издателството: Навсякъде е спазен езикът, словоредът и стилът на писателя Константин Величков. Само в много редки случаи са променени отделни, много остарели форми, за да бъде текстът достъпен на съвременния читател.
Носител
хартия
Литературна група
IV
Дадена за набор/печат
21.IX.1956
Печатни коли
29
Формат
59×84/8
Поръчка
92 (571)
Брой страници
464
Тираж
5000
Подвързия
твърда с обложка
Цена
23.55 лв
С илюстрации
да
УДК
850-1
Съдържание
• Предговор — Иван Петканов — стр. 5
• Данте в своите произведения — К. Величков — стр. 25
• АД
        Песен първа — стр. 31
        Песен втора — стр. 47
        Песен трета — стр. 59
        Песен четвърта — стр. 74
        Песен пета — стр. 89
        Песен шеста — стр. 107
        Песен седма — стр. 118
        Песен осма — стр. 132
        Песен девета — стр. 147
        Песен десета — стр. 162
        Песен единайсета — стр. 173
        Песен дванайсета — стр. 182
        Песен тринайсета — стр. 197
        Песен четиринайсета — стр. 213
        Песен петнайсета — стр. 224
        Песен шестнайсета — стр. 234
        Песен седемнайсета — стр. 242
        Песен осемнайсета — стр. 254
        Песен деветнайсета — стр. 267
        Песен двайсета — стр. 277
        Песен двайсет и първа — стр. 285
        Песен двайсет и втора — стр. 297
        Песен двайсет и трета — стр. 309
        Песен двайсет и четвърта — стр. 324
        Песен двайсет и пета — стр. 335
        Песен двайсет и шеста — стр. 346
        Песен двайсет и седма — стр. 356
        Песен двайсет и осма — стр. 363
        Песен двайсет и девета — стр. 377
        Песен трийсета — стр. 391
        Песен трийсет и първа — стр. 403
        Песен трийсет и втора — стр. 417
        Песен трийсет и трета — стр. 432
        Песен трийсет и четвърта — стр. 446
• Илюстрации — стр. 461
Бележки
1. изд. 1957, 10 000 тир.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: 2000 г., библиотеката на М. Д. Христова.

1. изд. 1957, 10 000 тир -- COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии

Корици 5