Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
Български език за 7. клас

Автор
Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
Заглавие
Български език за 7. клас
Алтернативно заглавие
Български език за седми клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
български език, седми клас
Редактор
Надежда Янакиева
Художник
Лало Николаев Николов
Художник на илюстрациите
Ирина Александрова Македонска
Художествен редактор
Лало Николов
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
проф. дфн Димитър Веселинов, Анета Кичукова
Коректор
Жана Ганчева
Библиотечно оформление
Антония Михайлова Мечкуева
Компютърна обработка
Бояна Иванова Павлова
Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печат
„Ропринт“ЕАД
Други полета
В учебника са използвани визуални материали от агенцията Shutterstock Images.
Пълни имена и научни звания на авторите:проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова; проф. д-р Гергана Кирилова Дачева; гл. ас. д-р Биляна Кирилова Радева-Гезенчова
Носител
цифров
Печатни коли
14
Издателски коли
14
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10701208064
Брой страници
112
Подвързия
мека (за аналогичния хартиен вариант)
С илюстрации
да
ISBN
978-619-222-189-8
Съдържание
ПРЕГОВОР
Начален преговор — 6
        ПРОВЕРКА И САМОПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА — 9
ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ОБЩУВАНЕ И ТЕКСТ
1. Текстът в масовата комуникация — 10
2. Текстът в масовата комуникация (2) — 13
3. Извличане и обработване на информация от медиен текст — 17
4. Извличане и обработване на информация от медиен текст в интернет — 19
5. Художествен текст — 22
6. Художествен текст (2) — 26
        ПРОВЕРКА И САМОПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА — 28
7. Думата като лексикално средство в текста — 30
8. Думата като лексикално средство в текста (2) — 33
9. Думата в речниковия състав на българския език — 34
10. Думата в речниковия състав на българския език (2) — 37
11. Звукови промени в думата — 39
12. Наклонение на глагола. Изявително наклонение — 42
13. Условно наклонение — 44
14. Повелително наклонение = 46
15. Преизказни глаголни форми — 49
16. Преизказни глаголни форми (2) — 53
17. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения — 55
        ПРОВЕРКА И САМОПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА (2.1) — 60
18. Съставно сказуемо — 61
19. Съставно сказуемо (2) — 64
20. Обособени части в простото изречение — 66
21. Обособени части в простото изречение (2) — 70
22. Сложно съставно изречение — 72
23. Сложно съставно изречение (2) — 75
24. Сложно смесено изречение — 78
25. Сложно смесено изречение (2) — 81
26. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч — 83
        ПРОВЕРКА И САМОПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА (2.2) — 87
ТРЕТИ РАЗДЕЛ: УСТНО И ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ
27. Дискусия. Подготовка и правила за успешно участие — 89
28. Отговор на нравствен въпрос. Същност и подготовка за писане — 92
29. Редактиране на текст — 95
30. Писане и редактиране на отговор на нравствен въпрос — 98
31. Анотация — 101
        ПРОВЕРКА И САМОПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА — 104
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
        Текстът в масовата комуникация. Правила на книжовния език. Видове ученически текстове, изучени в 7. клас — 106
ПРИЛОЖЕНИЯ
        Таблица с преизказни глаголни форми — 109
        Таблица на съвместната употреба на глаголните времена в ученически преразказ на художествено произведение — 110
        Таблица на видовете сказуемо — 110
        Таблица на обособените части в простото изречение — 111
        Таблица на пунктуацията в сложното съставно изречение — 111
Бележки
Издателски файл pdf с текст.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2