И. Г. Башмакова, Е. И. Берьозкина, А. И. Володарски, Б. А. Розенфелд, А. П. Юшкевич
История на математиката • том 1

Автор
И. Г. Башмакова, Е. И. Берьозкина, А. И. Володарски, Б. А. Розенфелд, А. П. Юшкевич
Заглавие
История на математиката
Заглавие на том
том 1
Подзаглавие
От най-древни времена до началото на новото време
Издателска поредица
История на математиката до началото на XIX век в три тома
Други автори
А. П. Юшкевич (предговор)
Тип
историография
Националност
руска
Език
български
Категория
История
Жанр
История, Научна студия
Теми
Античност, Ренесанс
Преводач
Владимир Сотиров
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Грозданка Благоева
Художник
Кремен Бенев
Художествен редактор
Лили Радева
Технически редактор
Надежда Минчева
Рецензент
Боян Петканчин
Коректор
Надежда Петличкова
Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1974
Печат
ДП „Георги Димитров“—Ямбол
Носител
хартия
Литературна група
III-4
Дадена за набор/печат
28.V.1974
Подписана за печат
20.III.1975
Излязла от печат
30.III.1975
Печатни коли
26,50
Издателски коли
24,12
Формат
60/90/16
Код / Тематичен номер
2765
Издателски №
21548
Брой страници
424
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,66 лв.
С илюстрации
да
УДК
51(09)
Анотация
„История на математиката от най-древни времена до началото на XIX век“ се състои от три тома: първи том — „От най-древни времена до началото на новото време“, втори том — „Математиката през XVII век“, трети том — „Математиката през XVIII век“.
Изданието е предназначено за широк кръг любители на математиката и нейната история, за студентите от университетите и педагогическите институти, за преподавателите по математика и физика.
В първия том от история на математиката последователно са разгледани математиката в Древен Египет и Вавилон, Гърция и елинистичните страни, средновековната математика и математиката през епохата на Възраждането — до края на XVI в. Голямо внимание е отделено на развитието на математиката в страните от средновековния изток.
Изложението на историята на математиката е тясно свързано с историята на развитието на естествознанието и техниката, а също така и на философската мисъл.
В предлагания том широко са отразени изследванията от последните години, направени както от съветски, така и от чуждестранни историци на науката.
Съдържание
Предговор към българското издание — А. П. Юшкевич — стр. 7
История на математиката от най-древни времена до началото на новото време, том 1 — стр. 9
Библиография — стр. 393
Именен указател — стр. 412
Бележки за изданието, от което е направен преводът
ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. П. ЮШКЕВИЧ А
В ТРЕХ ТОМАХ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“
МОСКВА, 1970
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 7