И. Г. Башмакова, Л. Е. Майстров Б. А. Розенфелд, М. В. Чириков, О. Б. Шейнин, А. П. Юшкевич
История на математиката • том 2

Автор
И. Г. Башмакова, Л. Е. Майстров Б. А. Розенфелд, М. В. Чириков, О. Б. Шейнин, А. П. Юшкевич
Заглавие
История на математиката
Заглавие на том
том 2
Подзаглавие
Математиката на XVII век
Издателска поредица
История на математиката до началото на XIX век в три тома
Тип
историография
Националност
руска
Език
български
Категория
История
Жанр
История, Научна студия
Теми
Ново време (XVII-XIX в.)
Преводач
Владимир Сотиров
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Грозданка Благоева
Художник
Кремен Бенев
Художествен редактор
Лили Радева
Технически редактор
Надежда Минчева
Коректор
Биляна Василева
Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1975
Печат
ДП „Георги Димитров“ — София
Носител
хартия
Литературна група
III-4
Дадена за набор/печат
21.XII.1974
Подписана за печат
15.VI.1975
Излязла от печат
15.VIII.1975
Печатни коли
22,00
Издателски коли
20,02
Формат
60/90/16
Номер
51
Издателски №
21821
Брой страници
352
Тираж
10 098
Подвързия
твърда с обложка
Цена
1,79 лв.
С илюстрации
да
УДК
51(09)
Анотация
„История на математиката от най-древни времена до началото на XIX век“ се състои от три тома: първи том — „От най-древни времена до началото на новото време“, втори том — „Математиката през XVII век“, трети том — „Математиката през XVIII век“.
Изданието е предназначено за широк кръг любители на математиката и нейната история, за студентите от университетите и педагогическите институти, за преподавателите по математика и физика.
Вторият том от историята на математиката е посветен на математиката от епохата на научната революция през XVII в.
След общата характеристика на математиката от тази епоха е разгледано разви тието на основните дисциплини: аритметика, алгебра, теория на числата, теория на вероятностите, геометрия и математически анализ.
В тома са взети пред вид изследванията през последните години, направени от съветски и чуждестранни учени по история на математиката.
Съдържание
История на математиката. Математиката на XVII век, том 2 — стр. 7
Библиография — стр. 335
Именен указател — стр. 343
Бележки
Страница 350 е празна.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. П. ЮШКЕВИЧА
В ТРЕХ ТОМАХ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“
МОСКВА, 1970
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 7