В. И. Антропова, И. Г. Башмакова, А. В. Дорофеева, Л. Е. Майстров, Е. П. Ожигова, Н. И. Симонов, О. Б. Шейнин, А. П. Юшкевич
История на математиката • том 3

Автор
В. И. Антропова, И. Г. Башмакова, А. В. Дорофеева, Л. Е. Майстров, Е. П. Ожигова, Н. И. Симонов, О. Б. Шейнин, А. П. Юшкевич
Заглавие
История на математиката
Заглавие на том
том 3
Подзаглавие
Математиката на XVIII век
Издателска поредица
История на математиката до началото на XIX век в три тома
Тип
историография
Националност
руска
Език
български
Категория
История
Жанр
История, Научна студия
Теми
Ново време (XVII-XIX в.)
Преводач
Владимир Сотиров
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Грозданка Благоева
Художник
Кремен Бенев
Художествен редактор
Лили Радева
Технически редактор
Надежда Минчева
Коректор
Надежда Петличкова
Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1976
Печат
ДП „Тодор Димитров“, кл. 1 — София
Носител
хартия
Литературна група
III-4
Дадена за набор/печат
25.IX.1975
Подписана за печат
25.III.1976
Излязла от печат
30.III.1976
Печатни коли
35,75
Издателски коли
35,75
Формат
60/90/16
Номер
51
Издателски №
22588
Брой страници
572
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,60 лв.
С илюстрации
да
УДК
51(09)
Анотация
Третият том по история на математиката е посветен на математиката на XVIII век — времето, когато широко се развиват идеите на научната революция от предишния век и се подготвят новите революционни промени в математиката на XIX и XX век.
След общата характеристика на тази епоха и главния принос на учените от трите славни академии — парижката, петербургската и берлинската, е разгледано развитието на основните дисциплини: аритметика и алгебра, теория на числата, теория на вероятностите, геометрия, диференчно смятане, диференциално и интегрално смятане, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения и вариационно смятане.
В предлагания том са взети пред вид всички главни изследвания, направени през последните години от историците на математиката в СССР и чужбина.
Съдържание
История на математиката. Математиката на XVIII век, том 3
— стр. 7
Библиография — стр. 552
Именен указател — стр. 560
Бележки за изданието, от което е направен преводът
ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. П. ЮШКЕВИЧА
В ТРЕХ ТОМАХ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“
МОСКВА, 1970
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 6