Павел Ангелов
Атлас по зоология. Безгръбначни животни

Записът е непълен.

Автор
Павел Ангелов
Заглавие
Атлас по зоология. Безгръбначни животни
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Биология
Редактор
Калина Връблянска
Художествен редактор
Светозар Сребров
Технически редактор
Емилия Георгиева
Рецензент
ст.н.с. I ст. Михаил Йосифов, д.б.н. Тодорка Митева
Коректор
Наска Алипиева
Оформление на корица
Красимира Коцева
Издател
Издателство „Просвета“
Град на издателя
София
Година на издаване
1994
Адрес на издателя
пк 1184, Цариградско шосе 117
Печат
„Сателит — В“, гр. Кишинев, Република Молдова
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
28.II.1994
Излязла от печат
30.IX.1994
Печатни коли
20
Издателски коли
23,34
Формат
70×90/16
Поръчка
4461
Брой страници
320
Подвързия
твърда
С илюстрации
да
ISBN
954-01-0497-1
Съдържание
Въведение — стр.10
Указание за работа с определителните таблици — стр.12
Едноклетъчни (Protozoa) — стр.14
Мешести (Coelenterata) — стр.22
Плоски червеи (Plathelminthes) — стр.28
Кръгли червеи (Nemathelminthes) — стр.31
Прешленести червеи (Annelides) — стр.34
Мекотели (Molluscа) — стр.39
Членестоноги (Arthropoda) — стр.50
        Ракообразни (Crustacea) — стр.53
        Паякообразни (Arachnoidea) — стр.59
                Кърлежи (Acarina) — стр.67
        Многоножки (Myriapoda) — стр.72
        Насекоми (Insecta) — стр.78
                Еднодневки (Ephemeroptera) — стр.88
                Водни кончета (Odonata) — стр.91
                Хлебарки (Blattodea) — стр.100
                Богомолки (Mantodea) — стр.103
                Перли (Plecoptera) — стр.105
                Правокрили (Orthoptera) — стр.106
                Кожестокрили (Dermaptera) — стр.118
                Пухоеди (Mallophaga) — стр.120
                Въшки (Anoplura) — стр.121
                Равнокрили (Homoptera) — стр.122
                Полутвърдокрили (Hemiptera) — стр.129
                Твърдокрили (Coleoptera) — стр.142
                Мрежокрили (Neuroptera) — стр.204
                Рафидии (Rhaphidioptera) — стр.208
                Мекоптери (Mecoptera) — стр.209
                Пеперуди (Lepidoptera) — стр.210
                Ципокрили (Hymenoptera) — стр.257
                Бълхи (Aphaniptera) — стр.279
                Двукрили (Diptera) — стр.280
Защитени видове — стр.293
Указател на българските имена — стр.296
Указател на латинските имена — стр.305
Речник — стр.314
Литература — стр.319
Бележки
Страница 2 е празна.
Въведено от
exonie
Създадено на
Обновено на

Корици 4