Международен кодекс на зоологическа номенклатура, приет от XV Международен конгрес по зоология, Лондон, юли 1985 г.

Записът е непълен.

Заглавие
Международен кодекс на зоологическа номенклатура, приет от XV Международен конгрес по зоология, Лондон, юли 1985 г.
Език
български
Категория
Биология
Преводач
Д.Дечева
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1964
Редактор на издателството
Н.Николова
Художествен редактор
М.Кънева
Технически редактор
П.Димитров
Коректор
М.Коева
Издател
Издателство на Българската академия на науките
Град на издателя
София
Година на издаване
1964
Печатница
Печатница на Българската академия на науките
Носител
хартия
Литературна група
ЛГ III-4
Дадена за набор/печат
20.VII.1964
Подписана за печат
20.X.1964
Печатни коли
8,75
Издателски коли
7,26
Формат
59×84/16
Поръчка
1250
Брой страници
139
Тираж
600
Подвързия
твърда
Цена
безплатно
Съдържание
Съдържание — стр.6
Към българските зоолози — стр.8
Towards the Bulgarian zoologists — стр.9
Предговор към българското издание на Кодекса — стр.10
Forward to the Bulgarian edition of the Code — стр.15
Предговор — стр.19
Увод — стр.23
Основни дати в Кодекса — стр.35
Кодексът — стр.36
        Обяснителни бележки — стр.36
        Преамбюл — стр.37
        Зоологическа номенклатура — стр.38
        Брой на думите в зоологическите имена — стр.39
        Критерии за публикация — стр.39
        Критерии за използуваемост — стр.40
        Дата на публикуване — стр.45
        Валидност на имената — стр.47
        Образуване и поправка на имена — стр.50
        Таксони от семейната група и техните имена — стр.56
        Таксони от родовата група и техните имена — стр.58
        Таксони от видовата група и техните имена — стр.59
        Авторство — стр.61
        Хомонимия — стр.63
        Понятие за тип — стр.67
        Типове в семейната група — стр.68
        Типове в родовата група — стр.68
        Типове във видовата група — стр.75
        Международна комисия по зоологическа номенклатура — стр.80
        Правила, ръководещи този Кодекс — стр.83
        Изменения — стр.84
Приложения — стр.86
         Кодекс на етика — стр.86
        Транслитериране и латинизиране на гръцки думи — стр.87
        Латинизиране на географски и собствени имена — стр.90
        Препоръки за образуване на имена — стр.92
        Общи препоръки — стр.115
        Речник на специалните думи — стр.118
        Равностойност на специалните думи в български, френски, английски и немски — стр.125
        Индекс — стр.130
Въведено от
exonie
Създадено на
Обновено на

Корици 2