Български народни песни

Заглавие
Български народни песни
Подзаглавие
Братя Миладинови
Други автори
Петър Караангов (предговор)
Тип
сборник
Език
български
Категория
Фолклор
Жанр
Народна песен, Пословици, поговорки, гатанки, Традиционна словесност, Фолклорно предание
Теми
Анонимна литература
Съставител
Петър Караангов
Редактор
Лилия Кацкова
Художник
Кирил Гюлеметов
Художествен редактор
Магда Абазова
Технически редактор
Любен Петров
Коректор
Ана Лазарова
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1968
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Литературна група
VI/39
Дадена за набор/печат
26.IV.1968
Излязла от печат
20.VII.1968
Печатни коли
20,25
Издателски коли
14,26
Формат
54/78/16
Номер
БФ-1
Поръчка
150/1968
Брой страници
324
Тираж
15 100
Подвързия
твърда
Цена
1,42 лв.
УДК
886.7-1
Съдържание
Съкровище (предговор) — Петър Караангов — стр. 5
Йован Попов и самовила — стр. 9
Руса Стана и самовила — стр. 13
Неда и самовила — стр. 16
[Прошета се Дона] — стр. 18
Велигденска — стр. 21
[Заградила самовила] — стр. 23
[Кръз планина пилци пропеале] — стр. 25
Яна и Детелин войвода — стр. 26
Яна и слънцето — стр. 29
Тодора керка — стр. 32
Яна кукавица — стр. 36
[Израсло ми йе дърво зелено] — стр. 39
[Рано рани свети Георги] — стр. 41
Цар Иван Шишман — стр. 43
Стоян — стр. 45
Цар и царица — стр. 47
Стефан и дели Магдалена — стр. 49
Бяла Рада — стр. 52
[Стоян и орли] — стр. 55
Станенине — стр. 58
[Станенине господине] — стр. 60
Яничар и руса Драгана — стр. 61
Стоян болен — стр. 64
Янкулова смърт — стр. 66
Стоян и султан — стр. 68
Лазар и Петкана — стр. 70
Гюро — стр. 74
Будинска Рада — стр. 76
[Прочуло ся е люта змия] — стр. 79
Димни Марко и турчин войвода — стр. 82
Стоян и Димана — стр. 85
Драгана и цар — стр. 87
Дена и войвода — стр. 89
Марко и дете Дукадинче — стр. 92
Мурат бег и Мариа — стр. 96
Марко и Мурат бег — стр. 99
Стоян и Димана — стр. 102
Павел и сестра — стр. 105
Гинка робинка — стр. 108
Мария и Ралин харен юнак — стр. 109
Марко и Димна гора — стр. 112
Гого — стр. 114
Яна и Гюро тарговче — стр. 116
Янкула и Никола — стр. 119
Болен Дойчин — стр. 123
Струмница невеста — стр. 126
Кральовица и турчин войвода — стр. 128
Яна и Стоян — стр. 131
Бела Неда и рус войвода — стр. 136
Гьорги — стр. 138
Янкула и Никола — стр. 140
Ружица девойка и тридесет момчина — стр. 144
[Ox, падна, падна Шар планина] — стр. 146
Неда и Стоян — стр. 147
Сирма войводка — стр. 149
Айдут Велко — стр. 151
Кара Мустафа — стр. 152
[От згора идет сеймени] — стр. 153
[Заплакала ми гората, гората и планината] — стр. 154
[Топи, топи, мила майко, мойве люти рани] — стр. 155
Мома булюкбаш — стр. 157
Яна — стр. 159
Марко и Цвета — стр. 161
Стоян и Бояна — стр. 163
Стоян и Бояна — стр. 165
[Седнала Ангя край Дунаф] — стр. 169
[Израсло ми дърво дафиново] — стр. 170
[Мори Недо, бела Недо] — стр. 172
[Що ми се белеи лелеит] — стр. 174
[Стояне, море Стояне] — стр. 176
[Посадила зелен пипер] — стр. 178
[Заборавих да се жена] — стр. 180
[Кога мама умираше] — стр. 182
[Момче невеста фалеше] — стр. 183
[Невеста момче фалеше] — стр. 184
[Шетнала се калеш Гюргя] — стр. 185
[Моме, как си тенко и високо] — стр. 187
[Заспала мома край море] — стр. 188
[У кого си погледала, дульберо] — стр. 189
[Ей девойко хубава] — стр. 190
[Марчо ле, Марчо, Марие] — стр. 191
[Три моми вода лейеет] — стр. 192
[Оф леле, боже милечек] — стр. 193
[О, соколче, пиленце шарено] — стр. 194
[Море момиченце мънанко] — стр. 195
[Заран щеме рано на път да идеме] — стр. 196
[Петрице, моме Петрице] — стр. 197
[Бисеро, моме Бисеро] — стр. 198
[Облаг ми чиниле лудо ем девойка] — стр. 199
[Гюл девойче пот гюл ми заспало] — стр. 200
[Помину’ам замину’ам] — стр. 201
[Велико, дульбер бугарко] — стр. 202
[Ой ти, моме хубаво и лично] — стр. 203
[Дойде време] — стр. 204
[Силяно, моя Яно ле] — стр. 205
[А юначе дренополче] — стр. 206
[Мори девойко, малка девойко] — стр. 207
[Маро, бела Маро, майчино къдино] — стр. 209
[Изникнало едно дърво] — стр. 210
[Я излези, моме, и яс да те видам] — стр. 212
[Бойо ле, Бойо Бояно] — стр. 213
[Стойничко, моя душичко] — стр. 215
[Мила момо църнооко] — стр. 218
[Славей пеит во градина] — стр. 221
[Рано ранила Петкана] — стр. 222
[Първа вечер вечерафме] — стр. 224
[Мори Стано, малка Стано] — стр. 225
[Любика платно белеше] — стр. 228
[Залюбил юнак три девойчина] — стр. 229
[Девойко, девойко, цървено яболко] — стр. 231
[Скарале се, скарале] — стр. 232
[Майка Яна скориваше] — стр. 234
[Трено, пиленце шарено] — стр. 235
[Моме, море мило, не стой спроти мене] — стр. 238
[Вчера вечер не сум спала] — стр. 239
[Вельо, мори Вельо, стребрена Велюшо] — стр. 240
[Що пойдоф в село Дрено’о] — стр. 241
[Чие йе она девойче] — стр. 242
[Къде си било, Яно, къде си шетало] — стр. 243
[Моме църнооко, цървено яболко] — стр. 245
[Ако ме любиш, ако ме сакаш] — стр. 246
[Потекла ми вода, вода сунгерлиа] — стр. 247
[Станаф пиле шарено] — стр. 249
[Мошне ми се мили бугарските моми] — стр. 250
[Девойко, мори девойко] — стр. 251
[Девойче, мори девойче] — стр. 252
[Русуменче девойче] — стр. 253
[Паднал ти пърстен, моме, оттаде река] — стр. 254
[Пиан идам от града] — стр. 255
[Не сади, вади, моме, невенот] — стр. 256
[Вино пиам, непара го пиам] — стр. 257
[Три девойки бугарки] — стр. 258
[Ако умрам, да не жаляш] — стр. 259
[Тамо горе пот я’орот] — стр. 260
[Биляна оро водеше] — стр. 261
[Кошничице, кемарджице, полна бисерио] — стр. 262
[Свила се лоза винена] — стр. 263
[Пущат Билька по бела Босилька] — стр. 264
[Заиграло юнако’о сърце] — стр. 265
[Пуща, допуща юначе] — стр. 266
[Префърлила се къпина] — стр. 267
[Никола шетат низ гора] — стр. 268
[Плела мома босилко’и ясли] — стр. 269
[Спливнал елен по море да пливат] — стр. 270
[Що се боря от кореня корнет] — стр. 271
[Змех прелетал преку Църно море] — стр. 272
[Солнала дзвезда покрай търпеза] — стр. 274
[Вило моме зелен венец] — стр. 275
[Повали се дърво бършленово] — стр. 276
[Вило моме три зелени венци] — стр. 277
[Що йе врева во гора зелена?] — стр. 278
[Зеташине, тугю земянине] — стр. 279
[Изникнала йе чубрица] — стр. 280
[Е, стройници момини] — стр. 281
[Сви сватови на коня вяхна’а] — стр. 282
[Моето ми мило сванош ми седело] — стр. 283
[Пощо ке се речиме мие свату!] — стр. 284
[Излегла йе невестата] — стр. 286
[Качунцице, цветнице, о, Лазаре] — стр. 288
[Ручек готвит не’естица] — стр. 289
[Млад Деспот се возеше] — стр. 291
[Лудо идет от гората] — стр. 293
[Вяхнал юнак бърза коня] — стр. 294
[Малко дете вода лие] — стр. 295
[Бележил юнак, бележил] — стр. 296
[Девойко, девойко, убава девойко] — стр. 297
[Моме стои край бел Дунав] — стр. 298
[Сон сонила Янкулица] — стр. 299
[Имат майка мила сина] — стр. 300
[Пофалил се богат Иво] — стр. 301
[Заплакала ми голема нива] — стр. 302
[Благуно, благо яболко] — стр. 303
[Високо стоиш, дзвездо ле, далеку гледаш] — стр. 304
[Жнала Мара жолто просо] — стр. 305
[Ей, девойко, не толку уба’а] — стр. 306
[Девойко църнокласице] — стр. 307
Ой люле — стр. 308
Речник — стр. 309
Бележка към изданието — стр. 313
Бележки
Страница 323 е празна.

Между втора и трета страница има вложка с факсимиле на оригиналната корица.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3