Отборъ български народни пѣсни

Заглавие
Отборъ български народни пѣсни
Алтернативно заглавие
Отбор български народни песни
Подзаглавие
Празнични, битови, юначни
Издателска поредица
Златна библиотека №54
Други автори
Йо Данаилов, Никола Козлев
Тип
сборник
Език
български
Категория
Фолклор
Жанр
Народна песен
Теми
Анонимна литература
Съставител
Йо Данаилов
Редактор
Йо Данаилов
Издател
„Златна библиотека“
Град на издателя
София
Година на издаване
1939
Адрес на издателя
ул. „6 Септемврий“, № 3
Печат
Печатница „Пиринъ“
Други полета
За съставителството: Избрал и подредил Йо Данаиловъ
За поредицата: ЗЛАТНА БИБЛИОТЕКА подъ редакцията на Йо Данаиловъ
От редакцията: Безплатенъ опись на всички книги отъ „Златна библиотека“ се изпраща при поискване отъ редакцията — ул. 6 Септемврий, № 3 — София.
Носител
хартия
Излязла от печат
март 1939
Формат
25 см.
Брой страници
48
УДК
886.7-1
Информация за автора
Йо Данаилов — псевдоним на Йосиф Исаков Данаилов, популяризатор на българския фолклор и съставител на десетина антологии между 1936 и 1943 г. (LiterNet, бел. ред., Т.М.)
Съдържание
Българската народна песен (предговор) — Йо Данаилов
I. РЕЛИГИОЗНИ ПЕСНИ (Бог — вяра — празници — обреди)
• Новогодишни песни
        Сурова, сурова година! — стр. 5
• Коледни песни
        Бог се роди снощи вечер — стр. 6
        Коледарска благословия — стр. 7
        Кръщене на Млада Бога — стр. 9
• Лазарски песни
        Господ на гости — стр. 10
        Заспало ми детенце — стр. 11
        Дете на кон — стр. 11
• На Връбница
        У Недини слънце грее — стр. 12
• Великденска песен
        Оран пред Великден — стр. 13
• Гергьовденски песни
        Свети Георги обхожда нивите — стр. 14
        Свети Георги отървава три синджира роби — стр. 15
ПЕСНИ ПРИ ДРУГИ ПРАЗНИЦИ
• Никулденска песен
        Свети Никола и мряна риба — стр. 17
• Тодоровденска песен
        Свети Тодор коня кове — стр. 18
ПЕСНИ ПРИ РАЗНИ СЛУЧАИ
• Сватбена песен
        Рано рани малка мома — стр. 19
• Жетварски песни
        Ружа и здравец — стр. 21
        Провикна се зелен здравец — стр. 22
• Пеперударски песни
        Молба за дъжд — стр. 24
        Дай, Боже, дъжд — стр. 24
• Бог и правда
        Оране в празник — стр. 25
        Свети Петър отива в рая — стр. 26
        Рада и татко й — стр. 27
ІІ. НАРОДНИ ПОВЕРИЯ
• Самодиви
        На самодивски кладенец — стр. 29
        На самодивско езеро — стр. 30
• Змейове и люти змии
        Мома змейовица — стр. 32
        Девойка и змия — стр. 33
• Черна чума
        Бона годеница умира — стр. 33
        Един син на майка — стр. 34
• Луди хали и вихрушки — стр.
        Радина молба — стр. 35
ІІІ. ЮНАШКИ И ХАЙДУШКИ ПЕСНИ
        Марко Кралевич — стр. 36
        Богдан войвода — стр. 36
        Болен лежи Богдан юнак — стр. 37
IV. ХАЙДУТ СИДЕР И ЧЕРЕН АРАП — Никола Козлев — стр. 38
Бележки
Сканиране: harbinger, 2018

Без сведение за цена.
Забележки: Кор. загл. Хайдут Сидер и черен арап.
Пълно име на съставителя: Йосиф Исаков Данаилов
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
--COBISS: УДК, формат, без сведение за цена, забележки
--LiterNet: съдържание (осъвременен правопис, сравнено с оригинала), информация за автора (съставителя).
--Университетска библиотека "Св. Климент Охридски": Пълно име на съставителя
Връзки в Мрежата
Библиотеки Библиографии Разни
Промени

Корици 2